สร้างงานและรายการที่ต้องทำ

คนส่วนใหญ่มักจะจดรายการสิ่งที่ต้องทำ ไว้บนกระดาษ ในกระดาษคำนวณ หรือโดยใช้กระดาษร่วมกับวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถรวมรายการต่างๆ ของคุณเข้าเป็นรายการเดียวได้พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถด้วยตัวเตือนและการติดตาม

ในบทความนี้

เกี่ยวกับงานและรายการที่ต้องทำ

สร้างงานจากเมนู แฟ้ม

สร้างงานหรือรายการที่ต้องทำจากข้อความอีเมล

สร้างรายการที่ต้องทำจากที่ติดต่อ

สร้างงานในแถบรายการที่ต้องทำ

สร้างงานในรายการงานประจำวันในปฏิทิน

เกี่ยวกับงานและรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำ งาน คือรายการที่คุณสร้างใน Outlook เพื่อที่จะติดตามจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ ส่วนรายการที่ต้องทำ คือรายการ Outlook ใดๆ เช่น งาน, ข้อความอีเมล หรือที่ติดต่อ ซึ่งถูกตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน ตามค่าเริ่มต้น งานทั้งหมดจะถูกตั้งค่าสถานะเพื่อตามงานเมื่องานนั้นถูกสร้าง ถึงแม้จะไม่มีวันที่เริ่มหรือวันครบกำหนดก็ตาม ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างงาน หรือตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อ เท่ากับรายการที่ต้องทำจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณต้องการระบุอย่างรวดเร็วว่ารายการหนึ่งๆ นั้นต้องการได้รับความสนใจจากคุณในภายหลัง ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือการตั้งค่าสถานะ เมื่อคุณตั้งค่าสถานะรายการ รายการจะแสดงขึ้นพร้อมกับค่าสถานะในมุมมองจดหมาย ในงาน ในแถบรายการที่ต้องทำ และในรายการงานประจำวันในปฏิทิน การตั้งค่าสถานะข้อความหรือที่ติดต่อจะไม่สร้างงานใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากรายการที่ต้องทำจะยังคงเป็นข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อแม้หลังจากที่ถูกตั้งค่าสถานะแล้วก็ตาม ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถมอบหมายรายการนั้นเป็นงานให้แก่บุคคลอื่น หรือระบุความคืบหน้าหรือเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้

งานอาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเกิดซ้ำหลายครั้งก็ได้ งานกิจวัตรสามารถเกิดซ้ำในช่วงเวลาตามปกติ หรืออาจเกิดซ้ำโดยยึดตามวันที่ที่คุณทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานที่เป็นกิจวัตรเพื่อส่งรายงานสถานะให้กับผู้จัดการของคุณทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน หรือสร้างงานที่เป็นกิจวัตรเพื่อที่จะตัดผมในอีกหนึ่งเดือนหลังจากที่คุณตัดผมครั้งสุดท้าย

ทั้งงานและรายการที่ต้องทำจะปรากฏขึ้นในงาน ในแถบรายการที่ต้องทำ และในรายการงานประจำวันในปฏิทิน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมมองใดก็ตาม แถบรายการที่ต้องทำจะคอยแจ้งให้คุณทราบถึงปฏิทิน งาน และรายการที่ต้องทำของคุณ

มีวิธีหลายวิธีในการสร้างงานใหม่ใน Outlook คุณสามารถใช้คำสั่ง งาน (คลิก สร้าง บนเมนู แฟ้ม ), ใส่งานในกล่องข้อความ พิมพ์งานใหม่ ในแถบรายการที่ต้องทำจากมุมมองใดก็ได้ใน Outlook, พิมพ์ลงในพื้นที่ว่างในรายการงานประจำวันในปฏิทิน หรือคลิกแล้วพิมพ์ในกล่องข้อความ คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มงานใหม่ ที่ด้านบนของมุมมองงาน ในวิธีทั้งหลายเหล่านี้ วิธีที่เร็วที่สุดคือการใช้แถบรายการที่ต้องทำ

คุณยังสามารถสร้างงานโดยการลากรายการ เช่น ข้อความอีเมล ไปที่ งาน ในบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นสำเนาของข้อความอีเมลจะถูกสร้างเป็นงาน

ไม่ว่าคุณจะติดตามงานที่มอบหมายให้กับตัวคุณเอง (เช่น ตัวเตือนให้ตอบกลับข้อความอีเมล) หรือติดตามงานที่ได้มอบหมายให้กับผู้อื่น (เช่น ความคืบหน้าของโครงการของผู้ใดผู้หนึ่ง) งาน Outlook คือการแก้ปัญหาของคุณ คุณสามารถเพิ่มและปรับปรุงงาน หรือทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการที่งานถูกรวมอยู่ในมุมมองปฏิทิน คุณจึงมีส่วนติดต่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่การนัดหมายเท่านั้น แต่รวมถึงงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่กำหนดอีกด้วย

ด้านบนของหน้า

สร้างงานจากเมนู แฟ้ม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก งาน

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ ให้กด CTRL+SHIFT+K

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน

  หมายเหตุ: ขณะนี้คุณได้ใส่ข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะช่วยให้คุณจัดการงานของคุณใน Outlook ได้ดียิ่งขึ้น

 3. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด หรือทำขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปเพื่อกำหนดงานของคุณเอง

 4. ถ้าคุณต้องการ ให้ตั้งค่า วันที่เริ่ม และ วันครบกำหนด สำหรับงาน

  ถ้าคุณระบุวันที่เริ่ม เขตข้อมูล วันครบกำหนด จะได้รับการตั้งค่าเป็นวันเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนเขตข้อมูล วันครบกำหนด เป็นวันที่อื่นๆ ตามที่คุณต้องการได้

 5. ถ้าคุณต้องการทำให้งานเป็นกิจวัตร บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร

 6. ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน ให้คลิกความถี่ (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ ประจำปี) ที่งานควรเป็นกิจวัตรตามความถี่นั้น แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยยึดตามช่วงเวลาตามปกติ     ในส่วน รูปแบบของกิจวัตร ให้เลือกตัวเลือกสำหรับช่วงเวลาความถี่ที่คุณต้องการ ห้ามเลือก สร้างงานใหม่ใน ไม่เช่นนั้นงานจะไม่เป็นกิจวัตรตามช่วงเวลาตามปกติ

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยยึดตามวันที่เสร็จสมบูรณ์     เลือก สร้างงานใหม่ใน และในกล่อง ให้พิมพ์จำนวนเวลาที่งานใหม่ควรถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้น

   แต่ละครั้งที่คุณทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามสเปคที่คุณกำหนด

   เคล็ดลับ: นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้ตัวเตือนถัดไปสำหรับงานปรากฏขึ้นจนกว่างานก่อนหน้านี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวเตือนถัดไปก็จะไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวเตือนสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกวันที่ 15 ของเดือน และคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการของวันที่ 15 เมษายน ว่าเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคม คุณจะยังคงเห็นงานของวันที่ 15 เมษายน ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อยู่ เฉพาะหลังจากที่คุณทำเครื่อหมายงานวันที่ 15 เมษายน ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นงานของวันที่ 15 พฤษภาคม จึงจะปรากฏขึ้น

 7. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน

 8. ถ้าคุณต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนของตัวเตือน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน แล้วใส่วันที่และเวลาสำหรับตัวเตือน

 9. คุณสามารถระบุเสียงแบบกำหนดเองที่จะเล่นพร้อมตัวเตือนของคุณได้ ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกแฟ้มเสียงที่จะเล่น เลือก เปิด แล้วคลิก ตกลง การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนเสียงเตือนสำหรับงานนี้เท่านั้น

 10. ถ้าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณเกี่ยวกับงานนี้ ในกล่อง สถานะ, ลำดับความสำคัญ และ เสร็จสมบูรณ์ % ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการ

  เขตข้อมูล สถานะ และ เสร็จสมบูรณ์ % จะเชื่อมโยงกัน เมื่อคุณเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลใดก็ตาม ค่าในอีกเขตข้อมูลจะเปลี่ยนไปเช่นกัน

สถานะ

เสร็จสมบูรณ์ %

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่นๆ   

0-100

เลื่อน

0-100

 1. ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีให้กับงานของคุณ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กำหนดประเภท และคลิกประเภทสีหนึ่งประเภทสีบนเมนู สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม ให้คลิก ประเภททั้งหมด

  ในครั้งแรกที่คุณใช้ประเภทสี คุณจะถูกพร้อมท์ให้ตั้งชื่อที่มีความหมายสำหรับคุณให้กับประเภทสี คุณสามารถสร้างประเภทสีแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงสีที่กำหนดเองเข้ากับประเภทสี และกำหนดแป้นพิมพ์ลัดได้ ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างงาน

  เคล็ดลับ: เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทสีหรือ ให้คลิกขวาที่สีหรือชื่อของประเภทสี แล้วคลิก ล้าง ชื่อประเภท หรือ ล้างประเภททั้งหมด

 2. ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงด่วยไปยังที่ติดต่อนั้นได้ด้วยการคลิก ที่ติดต่อ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แล้วเลือกรายการ ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เลือกที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น การเชื่อมโยงที่ติดต่อจะไม่ปรากฏขึ้นบนข้อความ และหน้าต่างงาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมโยงที่ติดต่อ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด บนหน้าต่าง Outlook หลัก บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก บนแท็บ กำหนดลักษณะ ให้คลิก ตัวเลือกที่ติดต่อ จากนั้นบนกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกที่ติดต่อ ภายใต้ การเชื่อมโยงที่ติดต่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการเชื่อมโยงที่ติดต่อบนฟอร์มทั้งหมด เปิดงานของคุณเพื่อทำกระบวนงานนี้ต่อไป

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายการงานที่ใช้ร่วมกัน บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนตัว

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ระยะทางที่ใช้ ชั่วโมงทำงาน และข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่นๆ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก รายละเอียด ให้พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ งานทั้งหมด, งานที่ทำไปแล้ว, ระยะทางที่ใช้ และ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 5. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม บันทึก ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

สร้างงานหรือรายการที่ต้องทำจากข้อความอีเมล

มีวิธีหลายวิธีในการเปลี่ยนข้อความอีเมลไปเป็นงานหรือรายการที่ต้องทำ

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าสถานะข้อความอีเมลเพื่อตามงาน

  การตั้งค่าสถานะข้อความคือตัวเลือกที่ดีที่สุด เมื่อคุณต้องการระบุอย่างรวดเร็วว่ารายการหนึ่งๆ นั้นต้องการได้รับความสนใจจากคุณในภายหลัง เมื่อคุณตั้งค่าสถานะรายการ รายการจะแสดงขึ้นพร้อมกับค่าสถานะในมุมมองจดหมาย ในงาน ในแถบรายการที่ต้องทำ และในรายการงานประจำวันในปฏิทิน การตั้งค่าสถานะข้อความหรือที่ติดต่อจะไม่สร้างงานใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากรายการที่ต้องทำจะยังคงเป็นข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อแม้หลังจากที่ถูกตั้งค่าสถานะแล้วก็ตาม ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถมอบหมายรายการนั้นเป็นงานให้แก่บุคคลอื่น หรือระบุความคืบหน้าหรือเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้

  1. ใน จดหมาย ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ค่าสถานะสำหรับข้อความอีเมล

  2. เลือกวันครบกำหนด

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มค่าสถานะเพื่อตามงานอย่างรวดเร็ว ให้คลิกคอลัมน์ค่าสถานะที่อยู่ติดกับข้อความอีเมล โดยจะมีการตั้งค่าวันที่เริ่มและวันครบกำหนดเป็นวันนี้โดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาเตือน เสียงเตือน วันที่เริ่ม วันครบกำหนด หรือข้อความค่าสถานะที่ปรากฏในแถบข้อมูล หรือเพื่อล้างค่าสถานะตัวเตือน ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ค่าสถานะที่อยู่ติดกับข้อความอีเมล แล้วคลิก กำหนดเอง หรือ เพิ่มตัวเตือน ตัวเลือกทั้งสองจะเปิดกล่องโต้ตอบเดียวกัน แต่เมื่อคุณใช้ เพิ่มตัวเตือน กล่องกาเครื่องหมายตัวเตือนจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

   กล่องโต้ตอบ ตามงาน

 • ลากข้อความอีเมลไปที่แถบรายการที่ต้องทำเพื่อสร้างรายการที่ต้องทำ

  แถบรายการที่ต้องทำต้องถูกจัดเรียงตาม วันที่เริ่ม หรือ วันครบกำหนด เพื่อที่จะใช้กระบวนงานนี้

  1. คลิกข้อความอีเมลเพื่อเลือก แล้วลากข้อความไปที่ส่วนรายการงานของแถบรายการที่ต้องทำ

  2. เมื่อคุณเห็นเส้นสีแดงพร้อมกับหัวลูกศรที่ปลายแต่ละด้านอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการวางงาน ให้ปล่อยปุ่มเมาส์

   ภาพหน้าจอของส่วนการนัดหมายในแถบรายการที่ต้องทำ

 • ลากข้อความอีเมลไปที่ปุ่มงานเพื่อสร้างงานใหม่

  เมื่อคุณลากข้อความอีเมลไปที่ งาน ในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของรายการงานได้ และเนื้อหาของข้อความอีเมล ยกเว้นสิ่งที่แนบ จะถูกคัดลอกไปที่เนื้อหาของงาน ถึงแม้ข้อความอีเมลต้นฉบับจะถูกลบทิ้งในภายหลัง งานรวมทั้งเนื้อหาที่คัดลอกไว้ของข้อความอีเมล ยกเว้นสิ่งที่แนบ จะยังคงใช้งานได้อยู่

  1. คลิกข้อความอีเมลเพื่อเลือก แล้วลากข้อความอีเมลไปที่ปุ่ม งาน บนบานหน้าต่างนำทาง

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความเป็นสิ่งที่แนบลงในงานแทนการวางข้อความลงในเนื้อหาของงาน ให้คลิกขวาที่ข้อความ แล้วลากไปที่รายการงาน บนเมนูทางลัด ให้คลิก คัดลอกมาที่นี่เป็นงานพร้อมด้วยสิ่งที่แนบ

   หน้าต่างรายการงานใหม่จะปรากฏขึ้น และสำเนาของเนื้อความของอีเมลจะถูกวางลงในเนื้อหาของงาน ชื่อเรื่องของข้อความอีเมลจะกลายเป็นชื่อเรื่องของงาน ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องได้

   หมายเหตุ: ขณะนี้คุณได้ใส่ข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะช่วยให้คุณจัดการงานของคุณใน Outlook ได้ดียิ่งขึ้น

  2. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด หรือทำขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปเพื่อกำหนดงานของคุณเอง

  3. ถ้าคุณต้องการ ให้ตั้งค่า วันที่เริ่ม และ วันครบกำหนด สำหรับงาน

   ถ้าคุณระบุ วันที่เริ่ม เขตข้อมูล วันครบกำหนด จะถูกตั้งค่าเป็นวันเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยน วันครบกำหนด เป็นวันที่ที่คุณต้องการได้

  4. ถ้าคุณต้องการทำให้งานเป็นกิจวัตรประจำ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร

  5. ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน ให้คลิกความถี่ (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ ประจำปี) ที่งานควรเป็นกิจวัตรตามความถี่นั้น แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ทำให้งานเป็นกิจวัตรในช่วงเวลาตามปกติ     ในส่วน รูปแบบของกิจวัตร ให้เลือกตัวเลือกสำหรับช่วงเวลาความถี่ที่คุณต้องการ ห้ามเลือก สร้างงานใหม่ในหรืองานจะไม่เป็นกิจวัตรในช่วงเวลาตามปกติ

   • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยยึดตามวันที่เสร็จสมบูรณ์     เลือก สร้างงานใหม่ใน และในกล่อง ให้พิมพ์จำนวนเวลาที่งานใหม่ควรถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้น

    ทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามการเลือกของคุณ

    เคล็ดลับ: นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้ตัวเตือนถัดไปสำหรับงานปรากฏขึ้นจนกว่างานก่อนหน้านี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวเตือนถัดไปก็จะไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวเตือนสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกวันที่ 15 ของเดือน และคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการของวันที่ 15 เมษายน ว่าเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคม คุณจะยังคงเห็นงานของวันที่ 15 เมษายน อยู่ ทันทีที่คุณทำเครื่องหมายงานของวันที่ 15 เมษายน ว่าเสร็จสมบูรณ์ งานของวันที่ 15 พฤษภาคม ก็จะปรากฏขึ้น

  6. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน

  7. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเตือน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน เพื่อเปิดการแจ้งเตือนของตัวเตือน ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้กับตัวเตือน

  8. คุณสามารถระบุเสียงแบบกำหนดเองที่จะเล่นพร้อมตัวเตือนของคุณได้ ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกแฟ้มเสียงที่จะเล่น เลือก เปิด แล้วคลิก ตกลง การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนเสียงเตือนสำหรับงานนี้เท่านั้น

  9. ถ้าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับงานนี้ ในกล่อง สถานะ, ลำดับความสำคัญ และ เสร็จสมบูรณ์ % ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เขตข้อมูล สถานะ และ เสร็จสมบูรณ์ % จะส่งผลต่อกัน ด้วยการเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในอีกเขตข้อมูลจะเปลี่ยนตาม

สถานะ

เสร็จสมบูรณ์ %

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่นๆ   

0-100

เลื่อน

0-100

 1. ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีให้กับงานของคุณ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก แยกประเภท แล้วคลิกรายการใดรายการหนึ่งจากเมนู สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม ให้คลิก ประเภททั้งหมด

  เมื่อคุณใช้ประเภทสีเป็นครั้งแรก คุณจะถูกพร้อมท์ให้ตั้งชื่อที่มีความหมายสำหรับคุณ คุณสามารถสร้างประเภทสีแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงสีที่กำหนดเองเข้ากับประเภทสี และกำหนดแป้นพิมพ์ลัดได้ ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างงาน

  เคล็ดลับ: เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทสีหรือ ให้คลิกขวาที่สีหรือชื่อของประเภทสี แล้วคลิก ล้าง ชื่อประเภท หรือ ล้างประเภททั้งหมด

 2. ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงด่วยไปยังที่ติดต่อนั้นได้ด้วยการคลิก ที่ติดต่อ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แล้วเลือกรายการ ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เลือกที่ติดต่อ

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายการงานที่ใช้ร่วมกัน บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนตัว

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ระยะทางที่ใช้ ชั่วโมงทำงาน และข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่นๆ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก รายละเอียด ให้พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ งานทั้งหมด, งานที่ทำไปแล้ว, ระยะทางที่ใช้ และ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 5. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม บันทึก ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการที่ต้องทำจากที่ติดต่อ

การตั้งค่าสถานะที่ติดต่อคือตัวเลือกที่ดีที่สุด เมื่อคุณต้องการระบุอย่างรวดเร็วว่าที่ติดต่อรายการหนึ่งๆ นั้นต้องการได้รับความสนใจจากคุณในภายหลัง การตั้งค่าสถานะที่ติดต่อจะสร้างรายการที่ต้องทำขึ้นพร้อมกับมีข้อความของค่าสถานะในแถบข้อมูล ที่ติดต่อที่ถูกตั้งค่าสถานะจะแสดงขึ้นอยู่ในรายการงาน แถบรายการที่ต้องทำ และในรายการงานประจำวันในปฏิทิน การตั้งค่าสถานะที่ติดต่อจะไม่สร้างงานใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากรายการที่ต้องทำจะยังคงเป็นที่ติดต่ออยู่ คุณจึงไม่สามารถมอบหมายรายการนั้นเป็นงานให้แก่บุคคลอื่น หรือระบุความคืบหน้าหรือเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้

 1. ใน ที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ

 2. ชี้ไปที่ ตามงาน บนเมนูทางลัด แล้วคลิกวันครบกำหนด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาเตือน เสียงเตือน วันที่เริ่ม วันครบกำหนด หรือข้อความค่าสถานะที่ปรากฏในแถบข้อมูล หรือเพื่อล้างค่าสถานะตัวเตือน ให้คลิก กำหนดเอง หรือ เพิ่มตัวเตือน (ตัวเลือกทั้งสองจะเปิดกล่องโต้ตอบเดียวกัน แต่เมื่อคุณใช้ เพิ่มตัวเตือน กล่องกาเครื่องหมายตัวเตือนจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ)

ด้านบนของหน้า

สร้างงานในแถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำจะปรากฏขึ้นในมุมมอง Outlook ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดหรือปิดแถบรายการที่ต้องทำได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะแสดงแถบรายการที่ต้องทำในลักษณะที่ย่อเล็กสุดได้ซึ่งจะใช้พื้นที่หน้าจอน้อยลง เมื่อคุณเปิดหรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ หรือย่อให้เล็กสุดในมุมมองใดโดยเฉพาะ การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับมุมมองนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดแถบรายการที่ต้องทำในมุมมองจดหมาย แถบรายการที่ต้องทำก็จะปิดอยู่ทุกครั้งที่คุณอยู่ในมุมมองจดหมาย รวมทั้งครั้งต่อไปที่คุณเริ่ม Outlook อย่างไรก็ตาม แถบรายการที่ต้องทำจะยังคงเปิดอยู่ในมุมมองอื่นๆ เช่น ปฏิทิน บันทึกย่อ หรืองาน

 • เมื่อต้องการสลับการปิดและปิดแถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิก มุมมอง จากนั้นชี้ไปที่ แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ปกติ, ย่อเล็กสุด หรือ ปิด

 • เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในแถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกในกล่องข้อความ พิมพ์งานใหม่ ที่เรียกว่า บานหน้าต่างป้อนงาน (Task Input Panel) จากนั้นพิมพ์เรื่องสำหรับงาน แล้วกด ENTER

  บานหน้าต่างป้อนงาน

  ตามค่าเริ่มต้น งานจะถูกกำหนดวันครบกำหนดและวันที่เริ่มโดยยึดตามการตั้งค่า ตั้งค่าการคลิกด่วน ของค่าสถานะ เมื่อคุณติดตั้ง Outlook เป็นครั้งแรก การตั้งค่านี้จะถูกกำหนดค่าเป็น วันนี้

  ถ้าคุณสร้างงานและเปลี่ยนค่าสถานะไปเป็นตัวเลือกวันครบกำหนดอื่น งานใดๆ ในอนาคตที่คุณใส่ในแถบรายการที่ต้องทำจะใช้การตั้งค่าใหม่ คุณสามารถแทนที่ตัวเลือกที่แสดงอยู่และเลือกตัวเลือกอื่นได้เสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่ งานแรกที่ใส่จะถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นให้กับการตั้งค่าค่าสถานะ ตั้งค่าการคลิกด่วน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าค่าสถานะเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ค่าสถานะในมุมมองใดก็ได้ จากนั้นคลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน แล้วเลือกการตั้งค่าค่าสถานะที่คุณต้องการ ตัวเลือกจะรวม ไม่มีวันที่ ไว้ด้วย การเลือกค่าสถานะ ไม่มีวันที่ จะทำให้รายการปรากฏอยู่ใน ไม่มีวันที่ ในแถบรายการที่ต้องทำ

  หมายเหตุ: ขณะนี้คุณได้ใส่ข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเพียงทางเลือกเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะช่วยให้คุณจัดการงานของคุณใน Outlook ได้ดียิ่งขึ้น

 • ทำต่อไปในขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดงานของคุณเองด้วยการคลิกสองครั้งที่งานในแถบรายการที่ต้องทำ

 • ถ้าคุณต้องการ ให้ตั้งค่า วันที่เริ่ม และ วันครบกำหนด สำหรับงาน

  ถ้าคุณระบุ วันที่เริ่ม เขตข้อมูล วันครบกำหนด จะถูกตั้งค่าเป็นวันเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยน วันครบกำหนด เป็นวันที่ที่คุณต้องการได้

 • ถ้าคุณต้องการทำให้งานเป็นกิจวัตร บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร

 • ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน ให้คลิกความถี่ (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ ประจำปี) ที่งานควรเป็นกิจวัตรตามความถี่นั้น แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรในช่วงเวลาตามปกติ     ในส่วน รูปแบบของกิจวัตร ให้เลือกตัวเลือกสำหรับช่วงเวลาความถี่ที่คุณต้องการ ห้ามเลือก สร้างงานใหม่ในหรืองานจะไม่เป็นกิจวัตรในช่วงเวลาตามปกติ

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยยึดตามวันที่เสร็จสมบูรณ์     เลือก สร้างงานใหม่ใน และในกล่อง ให้พิมพ์จำนวนเวลาที่งานใหม่ควรถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้น

   ทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามการเลือกของคุณ

   เคล็ดลับ: นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้ตัวเตือนถัดไปสำหรับงานปรากฏขึ้นจนกว่างานก่อนหน้านี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวเตือนถัดไปก็จะไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวเตือนสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกวันที่ 15 ของเดือน และคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการของวันที่ 15 เมษายน ว่าเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคม คุณจะยังคงเห็นงานของวันที่ 15 เมษายน อยู่ ทันทีที่คุณทำเครื่องหมายงานของวันที่ 15 เมษายน ว่าเสร็จสมบูรณ์ งานของวันที่ 15 พฤษภาคม ก็จะปรากฏขึ้น

 • คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเตือน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน เพื่อเปิดการแจ้งเตือนของตัวเตือน ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้กับตัวเตือน

 • คุณสามารถระบุเสียงแบบกำหนดเองที่จะเล่นพร้อมตัวเตือนของคุณได้ ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกแฟ้มเสียงที่จะเล่น เลือก เปิด แล้วคลิก ตกลง การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนเสียงเตือนสำหรับงานนี้เท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับงานนี้ ในกล่อง สถานะ, ลำดับความสำคัญ และ เสร็จสมบูรณ์ % ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เขตข้อมูล สถานะ และ เสร็จสมบูรณ์ % จะส่งผลต่อกัน ด้วยการเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในอีกเขตข้อมูลจะเปลี่ยนตาม

สถานะ

เสร็จสมบูรณ์ %

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่นๆ   

0-100

เลื่อน

0-100

 1. ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีให้กับงานของคุณ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก แยกประเภท แล้วคลิกรายการใดรายการหนึ่งจากเมนู สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม ให้คลิก ประเภททั้งหมด

  เมื่อคุณใช้ประเภทสีเป็นครั้งแรก คุณจะถูกพร้อมท์ให้ตั้งชื่อที่มีความหมายสำหรับคุณ คุณสามารถสร้างประเภทสีแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงสีที่กำหนดเองเข้ากับประเภทสี และกำหนดแป้นพิมพ์ลัดได้ ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างงาน

  เคล็ดลับ: เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทสีหรือ ให้คลิกขวาที่สีหรือชื่อของประเภทสี แล้วคลิก ล้าง ชื่อประเภท หรือ ล้างประเภททั้งหมด

 2. ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงด่วยไปยังที่ติดต่อนั้นได้ด้วยการคลิก ที่ติดต่อ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แล้วเลือกรายการ ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เลือกที่ติดต่อ

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายการงานที่ใช้ร่วมกัน บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนตัว

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ระยะทางที่ใช้ ชั่วโมงทำงาน และข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่นๆ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก รายละเอียด ให้พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ งานทั้งหมด, งานที่ทำไปแล้ว, ระยะทางที่ใช้ และ ข้อมูลเรียกเก็บเงิน

 5. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม บันทึก ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายงานขึ้นหรือลงบนรายการ ให้คลิกและลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ขณะที่คุณลากงาน เส้นสีแดงพร้อมลูกศรจะระบุตำแหน่งการวางงานเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

ด้านบนของหน้า

สร้างงานในรายการงานประจำวันในปฏิทิน

รายการงานประจำวันจะปรากฏขึ้นเฉพาะในมุมมองวันและสัปดาห์ในปฏิทิน Outlook เท่านั้น เมื่อต้องการสลับการเปิดและปิดรายการงานประจำวัน ในปฏิทิน ให้คลิก มุมมอง จากนั้นชี้ไปที่ รายการงานประจำวัน แล้วคลิก ปกติ, ย่อเล็กสุด หรือ ปิด

รายการงานประจำวัน

เมื่อต้องการแสดงเฉพาะจำนวนรวมของงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในปฏิทิน ให้คลิก มุมมอง จากนั้นชี้ไปที่ รายการงานประจำวัน แล้วคลิก ย่อเล็กสุด

 • ชี้ไปที่ขอบด้านบนสุดของรายการงานประจำวัน เมื่อตัวชี้กลายเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาด ให้ลากขอบไปที่ด้านล่างของหน้าต่าง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในรายการงานประจำวัน คุณต้องใช้การตั้งค่ารายการงานประจำวัน ปกติ

 1. ในรายการงานประจำวัน ขณะที่ตัวชี้ของคุณยังอยู่ในบริเวณนั้น คลิกเพื่อเพิ่มงาน จะแสดงขึ้น

 2. คลิกพื้นที่ว่างใดๆ บริเวณใต้คอลัมน์วัน

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับงาน แล้วกด ENTER

  ตามค่าเริ่มต้น งานจะถูกกำหนดวันที่เริ่มและวันครบกำหนดในคอลัมน์เหนือรายการงานประจำวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มหรือวันครบกำหนดของงาน ให้ลากงานที่สร้างไปไว้ที่วันที่งานนั้นจะครบกำหนด แทนที่จะลากงาน คุณสามารถเปิดงานแล้วเปลี่ยนวันที่เริ่มและวันครบกำหนดได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถคลิกขวาที่งาน แล้วคลิก เปิด หรือเลือกรายการ จากนั้นกด ESC แล้วกด ENTER

 4. ถ้าคุณต้องการทำให้งานเป็นกิจวัตร บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร

 5. ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน ให้คลิกความถี่ (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ ประจำปี) ที่งานควรเป็นกิจวัตรตามความถี่นั้น แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรในช่วงเวลาตามปกติ     ในส่วน รูปแบบของกิจวัตร ให้เลือกตัวเลือกสำหรับช่วงเวลาความถี่ที่คุณต้องการ ห้ามเลือก สร้างงานใหม่ในหรืองานจะไม่เป็นกิจวัตรในช่วงเวลาตามปกติ

  • ทำให้งานเป็นกิจวัตรโดยยึดตามวันที่เสร็จสมบูรณ์     เลือก สร้างงานใหม่ใน และในกล่อง ให้พิมพ์จำนวนเวลาที่งานใหม่ควรถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้น

   ทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ งานใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามการเลือกของคุณ

   เคล็ดลับ: นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการให้ตัวเตือนถัดไปสำหรับงานปรากฏขึ้นจนกว่างานก่อนหน้านี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวเตือนถัดไปก็จะไม่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวเตือนสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกวันที่ 15 ของเดือน และคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายรายการของวันที่ 15 เมษายน ว่าเสร็จสมบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคม คุณจะยังคงเห็นงานของวันที่ 15 เมษายน อยู่ ทันทีที่คุณทำเครื่องหมายงานของวันที่ 15 เมษายน ว่าเสร็จสมบูรณ์ งานของวันที่ 15 พฤษภาคม ก็จะปรากฏขึ้น

 6. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของงาน

 7. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวเตือน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเตือน เพื่อเปิดการแจ้งเตือนของตัวเตือน ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้กับตัวเตือน

 8. คุณสามารถระบุเสียงแบบกำหนดเองที่จะเล่นพร้อมตัวเตือนของคุณได้ ให้คลิก รูปปุ่ม คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกแฟ้มเสียงที่จะเล่น เลือก เปิด แล้วคลิก ตกลง การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนเสียงเตือนสำหรับงานนี้เท่านั้น

 9. ถ้าคุณต้องการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับงานนี้ ในกล่อง สถานะ, ลำดับความสำคัญ และ เสร็จสมบูรณ์ % ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เขตข้อมูล สถานะ และ เสร็จสมบูรณ์ % จะส่งผลต่อกัน ด้วยการเปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในอีกเขตข้อมูลจะเปลี่ยนตาม

สถานะ

เสร็จสมบูรณ์ %

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่นๆ   

0-100

เลื่อน

0-100

 1. ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีให้กับงานของคุณ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก แยกประเภท แล้วคลิกรายการใดรายการหนึ่งจากเมนู สำหรับประเภทสีเพิ่มเติม ให้คลิก ประเภททั้งหมด

  เมื่อคุณใช้ประเภทสีเป็นครั้งแรก คุณจะถูกพร้อมท์ให้ตั้งชื่อที่มีความหมายสำหรับคุณ คุณสามารถสร้างประเภทสีแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงสีที่กำหนดเองเข้ากับประเภทสี และกำหนดแป้นพิมพ์ลัดได้ ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างงาน

  เคล็ดลับ: เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการกำหนดประเภทสีหรือ ให้คลิกขวาที่สีหรือชื่อของประเภทสี แล้วคลิก ล้าง ชื่อประเภท หรือ ล้างประเภททั้งหมด

 2. ถ้างานของคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรในที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงด่วยไปยังที่ติดต่อนั้นได้ด้วยการคลิก ที่ติดต่อ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แล้วเลือกรายการ ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เลือกที่ติดต่อ

 3. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูรายการงานที่ใช้ร่วมกัน บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนตัว

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ระยะทางที่ใช้ ชั่วโมงทำงาน และข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่นๆ บนแท็บ งาน ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก รายละเอียด ให้พิมพ์ข้อมูลในกล่องข้อความ งานทั้งหมด, งานที่ทำไปแล้ว, ระยะทางที่ใช้ และ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 5. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม บันทึก ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายงานขึ้นหรือลงบนรายการ ให้คลิกและลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ขณะที่คุณลากงาน เส้นสีแดงพร้อมลูกศรจะระบุตำแหน่งการวางงานเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×