สมการรูปแบบเชิงเส้นและการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติใน Word

เมื่อต้องการแทรกสมการโดยใช้คีย์บอร์ด ให้กด ALT+= แล้วพิมพ์สมการ

คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ของสมการไว้นอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กล่องกาเครื่องหมาย ใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัตินอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์

ในบทความนี้

การพิมพ์สมการในรูปแบบเชิงเส้น

ตัวอย่าง

รูปแบบเชิงเส้น

รูปแบบที่สร้างเอง

สัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

การใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติภายนอกสมการ

การพิมพ์สมการในรูปแบบเชิงเส้น

คุณสามารถป้อนสมการส่วนใหญ่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โค้ดการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ในการจัดเรียงอาร์เรย์สมการ คุณสามารถใช้ @ และ & ดังต่อไปนี้

\eqarray(x+1&=2@1+2+3+y&=z@3/x&=6)<space>

ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่

ตัวอย่าง

รูปแบบเชิงเส้น

รูปแบบที่สร้างเอง

เวกเตอร์

(abc)\vec<space><space>

(abc)\hat<space><space>

สูตรในช่อง

\rect(a/b)<space>

วงเล็บเหลี่ยม

(a+b/c)<space>

{a+b/c}<space>

วงเล็บเหลี่ยมที่มีตัวคั่น

{a/b\vbar<space>x+y\vbar<space>}<space>

เศษส่วน

a/(b+c)<space>

LeftSubSup

_a^b<space>x<space>

ลิมิต

lim_(n->\infty)<space>n

เมทริกซ์

(\matrix(a&b@&c&d))<space>

N-ary

\iint_(a=0)^\infty<space><space>a

แถบบน/แถบล่าง

\overbar(abc)<space>

\overbrace(a+b)<space>

กรณฑ์

\sqrt(5&a^2)<space>

หมายเหตุ    เมื่อตัวอย่างนั้นตามด้วยช่องว่างสองช่องติดกัน ช่องว่างแรกจะแก้ปัญหาข้อความที่พิมพ์ลงไปในสมการ และช่องว่างที่สองจะทำหน้าที่สร้างสมการขึ้นมา

Microsoft Office จะใช้รูปแบบเชิงเส้นที่อธิบายไว้ใน Unicode Technical Note 28 เพื่อสร้างและแสดงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงวิธีการพิมพ์และการสร้างสมการอย่างรวดเร็ว โปรดดูที่ Unicode Nearly Plain-Text Encoding of Mathematics

สัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

พิมพ์โค้ดใดโค้ดหนึ่งต่อไปนี้ตามด้วยตัวคั่นคำ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณพิมพ์โค้ดหนึ่งแล้ว ให้พิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน หรือกด SPACEBAR หรือ ENTER

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ จะปรากฏบนเอกสารของคุณเหมือนดังที่อยู่ในกล่องโต้ตอบ AutoCorrect บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้เลือก Cambria Math

สิ่งสำคัญ   โค้ดต้องเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

สัญลักษณ์ที่ต้องการ

ชนิด

...

\above

\aleph

\alpha

\Alpha

\amalg

\angle

\approx

\asmash

\ast

\asymp

\atop

\bar

\Bar

\begin

\below

\bet

\beta

\Beta

\bot

\bowtie

\box

\bra

\breve

\bullet

\cap

\cbrt

\cdot

\cdots

\check

\chi

\Chi

\circ

\close

\clubsuit

\coint

\cong

\cup

\dalet

\dashv

\dd

\Dd

\ddddot

\dddot

\ddot

\ddots

\degree

\delta

\Delta

\diamond

\diamondsuit

\div

\dot

\doteq

\dots

\downarrow

\Downarrow

\dsmash

\ee

\ell

\emptyset

\end

\epsilon

\Epsilon

\eqarray

\equiv

\eta

\Eta

\exists

\forall

\funcapply

\gamma

\Gamma

\ge

\geq

\gets

\gg

\gimel

\hat

\hbar

\heartsuit

\hookleftarrow

\hookrightarrow

\hphantom

\hvec

\ii

\iiint

\iint

\Im

\in

\inc

\infty

\int

\iota

\Iota

\jj

\kappa

\Kappa

\ket

\lambda

\Lambda

\langle

\lbrace

\lbrack

\lceil

\ldivide

\ldots

\le

\leftarrow

\Leftarrow

\leftharpoondown

\leftharpoonup

\leftrightarrow

\Leftrightarrow

\leq

\lfloor

\ll

\mapsto

\matrix

\mid

\models

\mp

\mu

\Mu

\nabla

\naryand

\ne

\nearrow

\neq

\ni

\norm

\nu

\Nu

\nwarrow

\o

\O

\odot

\oiiint

\oiint

\oint

\omega

\Omega

\ominus

\open

\oplus

\otimes

\over

\overbar

\overbrace

\overparen

allel

tial

\phantom

\phi

\Phi

\pi

\Pi

\pm

\pppprime

\ppprime

\pprime

\prec

\preceq

\prime

\prod

\propto

\psi

\Psi

\qdrt

\quadratic

\rangle

\ratio

\rbrace

\rbrack

\rceil

\rddots

\Re

\rect

\rfloor

\rho

\Rho

\rightarrow

\Rightarrow

\rightharpoondown

\rightharpoonup

\sdivide

\searrow

\setminus

\sigma

\Sigma

\sim

\simeq

\slashedfrac

\smash

\spadesuit

\sqcap

\sqcup

\sqrt

\sqsubseteq

\sqsuperseteq

\star

\subset

\subseteq

\succ

\succeq

\sum

\superset

\superseteq

\swarrow

\tau

\Tau

\theta

\Theta

\times

\to

\top

\tvec

\ubar

\Ubar

\underbar

\underbrace

\underparen

\uparrow

\Uparrow

\updownarrow

\Updownarrow

\uplus

\upsilon

\Upsilon

\varepsilon

\varphi

\varpi

\varrho

\varsigma

\vartheta

\vbar

\vdash

\vdots

\vec

\vee

\vert

\Vert

\vphantom

\wedge

\wp

\wr

\xi

\Xi

\zeta

\Zeta

(ช่องว่างที่มีความกว้างเป็นศูนย์)

\zwsp

-+

+-

<-

<=

->

>=

หมายเหตุ   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแทรกสัญลักษณ์ที่ไม่มีอยู่ในแผนภูมิด้านบน ให้ดูที่ การแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ

การใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติภายนอกสมการ

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  4. คลิกที่แท็บ การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัตินอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์

นำไปใช้กับ: Word 2013, Word 2007, Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา