สมการรูปแบบเชิงเส้นและการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติใน Word

เมื่อต้องการแทรกสมการโดยใช้คีย์บอร์ด ให้กด ALT+= แล้วพิมพ์สมการ

คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ของสมการไว้นอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์ได้โดยใช้การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กล่องกาเครื่องหมาย ใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัตินอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์

ในบทความนี้

การพิมพ์สมการในรูปแบบเชิงเส้น

ตัวอย่าง

รูปแบบเชิงเส้น

รูปแบบที่สร้างเอง

สัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

การใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติภายนอกสมการ

การพิมพ์สมการในรูปแบบเชิงเส้น

คุณสามารถป้อนสมการส่วนใหญ่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โค้ดการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ในการจัดเรียงอาร์เรย์สมการ คุณสามารถใช้ @ และ & ดังต่อไปนี้

\eqarray(x+1&=2@1+2+3+y&=z@3/x&=6)<space>

ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

สมการ

ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่

ตัวอย่าง

รูปแบบเชิงเส้น

รูปแบบที่สร้างเอง

เวกเตอร์

(abc)\vec<space><space>

เวกเตอร์

(abc)\hat<space><space>

เวกเตอร์

สูตรในช่อง

\rect(a/b)<space>

สูตรในช่อง

วงเล็บเหลี่ยม

(a+b/c)<space>

สมการที่มีวงเล็บเหลี่ยม

{a+b/c}<space>

สมการที่มีวงเล็บเหลี่ยม

วงเล็บเหลี่ยมที่มีตัวคั่น

{a/b\vbar<space>x+y\vbar<space>}<space>

สมการที่มีวงเล็บเหลี่ยมและตัวคั่น

เศษส่วน

a/(b+c)<space>

เศษส่วน

LeftSubSup

_a^b<space>x<space>

LeftSubSup

ลิมิต

lim_(n->\infty)<space>n

ลิมิต

เมทริกซ์

(\matrix(a&b@&c&d))<space>

เมทริกซ์และสมการอาร์เรย์

N-ary

\iint_(a=0)^\infty<space><space>a

N-ary

แถบบน/แถบล่าง

\overbar(abc)<space>

แถบบน

\overbrace(a+b)<space>

วงเล็บบน

กรณฑ์

\sqrt(5&a^2)<space>

กรณฑ์

หมายเหตุ   เมื่อตัวอย่างนั้นตามด้วยช่องว่างสองช่องติดกัน ช่องว่างแรกจะแก้ปัญหาข้อความที่พิมพ์ลงไปในสมการ และช่องว่างที่สองจะทำหน้าที่สร้างสมการขึ้นมา

Microsoft Office จะใช้รูปแบบเชิงเส้นที่อธิบายไว้ใน Unicode Technical Note 28 เพื่อสร้างและแสดงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงวิธีการพิมพ์และการสร้างสมการอย่างรวดเร็ว โปรดดูที่ Unicode Nearly Plain-Text Encoding of Mathematics

สัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

พิมพ์โค้ดใดโค้ดหนึ่งต่อไปนี้ตามด้วยตัวคั่นคำ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณพิมพ์โค้ดหนึ่งแล้ว ให้พิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน หรือกด SPACEBAR หรือ ENTER

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ จะปรากฏบนเอกสารของคุณเหมือนดังที่อยู่ในกล่องโต้ตอบ AutoCorrect บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้เลือก Cambria Math

สิ่งสำคัญ  โค้ดต้องเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

สัญลักษณ์ที่ต้องการ

ชนิด

Mathematical symbol

...

Mathematical symbol

\above

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\aleph

Mathematical symbol

\alpha

Mathematical symbol

\Alpha

Mathematical symbol

\amalg

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\angle

Mathematical symbol

\approx

Mathematical symbol

\asmash

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\ast

Mathematical symbol

\asymp

Mathematical symbol

\atop

Mathematical symbol

\bar

Mathematical symbol

\Bar

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\begin

Mathematical symbol

\below

Mathematical symbol

\bet

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\beta

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\Beta

Mathematical symbol

\bot

Mathematical symbol

\bowtie

Mathematical symbol

\box

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\bra

Mathematical symbol

\breve

Mathematical symbol

\bullet

Mathematical symbol

\cap

Mathematical symbol

\cbrt

Mathematical symbol

\cdot

Mathematical symbol

\cdots

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\check

Mathematical symbol

\chi

Mathematical symbol

\Chi

Mathematical symbol

\circ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\close

Mathematical symbol

\clubsuit

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\coint

Mathematical symbol

\cong

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\cup

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\dalet

Mathematical symbol

\dashv

Mathematical symbol

\dd

Mathematical symbol

\Dd

Mathematical symbol

\ddddot

Mathematical symbol

\dddot

Mathematical symbol

\ddot

Mathematical symbol

\ddots

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\degree

Mathematical symbol

\delta

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\Delta

Mathematical symbol

\diamond

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\diamondsuit

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\div

Mathematical symbol

\dot

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\doteq

Mathematical symbol

\dots

Mathematical symbol

\downarrow

Mathematical symbol

\Downarrow

Mathematical symbol

\dsmash

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\ee

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\ell

Mathematical symbol

\emptyset

Mathematical symbol

\end

Mathematical symbol

\epsilon

Mathematical symbol

\Epsilon

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\eqarray

Mathematical symbol

\equiv

Mathematical symbol

\eta

Mathematical symbol

\Eta

Mathematical symbol

\exists

Mathematical symbol

\forall

Mathematical symbol

\funcapply

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\gamma

Mathematical symbol

\Gamma

Mathematical symbol

\ge

Mathematical symbol

\geq

Mathematical symbol

\gets

Mathematical symbol

\gg

Mathematical symbol

\gimel

Mathematical symbol

\hat

Mathematical symbol

\hbar

Mathematical symbol

\heartsuit

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\hookleftarrow

Mathematical symbol

\hookrightarrow

Mathematical symbol

\hphantom

Mathematical symbol

\hvec

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\ii

Mathematical symbol

\iiint

Mathematical symbol

\iint

Mathematical symbol

\Im

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\in

Mathematical symbol

\inc

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\infty

Mathematical symbol

\int

Mathematical symbol

\iota

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\Iota

Mathematical symbol

\jj

Mathematical symbol

\kappa

Mathematical symbol

\Kappa

Mathematical symbol

\ket

Mathematical symbol

\lambda

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\Lambda

Mathematical symbol

\langle

Mathematical symbol

\lbrace

Mathematical symbol

\lbrack

Mathematical symbol

\lceil

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\ldivide

Mathematical symbol

\ldots

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\le

Mathematical symbol

\leftarrow

Mathematical symbol

\Leftarrow

Mathematical symbol

\leftharpoondown

Mathematical symbol

\leftharpoonup

Mathematical symbol

\leftrightarrow

Mathematical symbol

\Leftrightarrow

Mathematical symbol

\leq

Mathematical symbol

\lfloor

Mathematical symbol

\ll

Mathematical symbol

\mapsto

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\matrix

Mathematical symbol

\mid

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\models

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\mp

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\mu

Mathematical symbol

\Mu

Mathematical symbol

\nabla

Mathematical symbol

\naryand

Mathematical symbol

\ne

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\nearrow

Mathematical symbol

\neq

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\ni

Mathematical symbol

\norm

Mathematical symbol

\nu

Mathematical symbol

\Nu

Mathematical symbol

\nwarrow

Mathematical symbol

\o

Mathematical symbol

\O

Mathematical symbol

\odot

Mathematical symbol

\oiiint

Mathematical symbol

\oiint

Mathematical symbol

\oint

Mathematical symbol

\omega

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\Omega

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\ominus

Mathematical symbol

\open

Mathematical symbol

\oplus

Mathematical symbol

\otimes

Mathematical symbol

\over

Mathematical symbol

\overbar

Mathematical symbol

\overbrace

Mathematical symbol

\overparen

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

allel

Mathematical symbol

tial

Mathematical symbol

\phantom

Mathematical symbol

\phi

Mathematical symbol

\Phi

Mathematical symbol

\pi

Mathematical symbol

\Pi

Mathematical symbol

\pm

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\pppprime

Mathematical symbol

\ppprime

Mathematical symbol

\pprime

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\prec

Mathematical symbol

\preceq

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\prime

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\prod

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\propto

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\psi

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\Psi

Mathematical symbol

\qdrt

Mathematical symbol

\quadratic

Mathematical symbol

\rangle

Mathematical symbol

\ratio

Mathematical symbol

\rbrace

Mathematical symbol

\rbrack

Mathematical symbol

\rceil

Mathematical symbol

\rddots

Mathematical symbol

\Re

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\rect

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\rfloor

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\rho

Mathematical symbol

\Rho

Mathematical symbol

\rightarrow

Mathematical symbol

\Rightarrow

Mathematical symbol

\rightharpoondown

Mathematical symbol

\rightharpoonup

Mathematical symbol

\sdivide

Mathematical symbol

\searrow

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\setminus

Mathematical symbol

\sigma

Mathematical symbol

\Sigma

Mathematical symbol

\sim

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\simeq

Mathematical symbol

\slashedfrac

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\smash

Mathematical symbol

\spadesuit

Mathematical symbol

\sqcap

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\sqcup

Mathematical symbol

\sqrt

Mathematical symbol

\sqsubseteq

Mathematical symbol

\sqsuperseteq

Mathematical symbol

\star

Mathematical symbol

\subset

Mathematical symbol

\subseteq

Mathematical symbol

\succ

Mathematical symbol

\succeq

Mathematical symbol

\sum

Mathematical symbol

\superset

Mathematical symbol

\superseteq

Mathematical symbol

\swarrow

Mathematical symbol

\tau

Mathematical symbol

\Tau

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\theta

Mathematical symbol

\Theta

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\times

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\to

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\top

Mathematical symbol

\tvec

Mathematical symbol

\ubar

Mathematical symbol

\Ubar

Mathematical symbol

\underbar

Mathematical symbol

\underbrace

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\underparen

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\uparrow

Mathematical symbol

\Uparrow

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\updownarrow

Mathematical symbol

\Updownarrow

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\uplus

Mathematical symbol

\upsilon

Mathematical symbol

\Upsilon

Mathematical symbol

\varepsilon

Mathematical symbol

\varphi

Mathematical symbol

\varpi

Mathematical symbol

\varrho

Mathematical symbol

\varsigma

Mathematical symbol

\vartheta

Mathematical symbol

\vbar

Mathematical symbol

\vdash

Mathematical symbol

\vdots

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\vec

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\vee

Mathematical symbol

\vert

Mathematical symbol

\Vert

Mathematical symbol

\vphantom

Mathematical symbol

\wedge

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\wp

Mathematical symbol

\wr

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\xi

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

\Xi

Mathematical symbol

\zeta

Mathematical symbol

\Zeta

(ช่องว่างที่มีความกว้างเป็นศูนย์)

\zwsp

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

-+

Mathematical symbol

+-

Mathematical symbol

<-

Mathematical symbol

<=

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

->

Mathematical symbol

>=

หมายเหตุ  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแทรกสัญลักษณ์ที่ไม่มีอยู่ในแผนภูมิด้านบน ให้ดูที่ การแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ

การใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติภายนอกสมการ

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  4. คลิกที่แท็บ การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้กฎการแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัตินอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์

นำไปใช้กับ: Word 2010, Word 2013, Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา