ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt

ในบทความนี้

ภาพรวมของกราฟิก SmartArt

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกเค้าโครง

เกี่ยวกับบานหน้าต่างข้อความ

ลักษณะ สี และลักษณะพิเศษสำหรับกราฟิก SmartArt

ภาพเคลื่อนไหวสำหรับกราฟิก SmartArt

วิธีการสร้างกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของกราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt คือการแสดงข้อมูลและความคิดของคุณแบบเป็นภาพ คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt โดยเลือกจากเค้าโครงต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ

ผู้คนส่วนใหญ่จะสร้างเนื้อหาที่มีเฉพาะข้อความ แม้ว่าภาพประกอบและกราฟิกจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ดีกว่าข้อความก็ตาม การสร้างภาพประกอบที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ใช่นักออกแบบมืออาชีพหรือคุณไม่มีงบพอที่จะจ้างนักออกแบบมืออาชีพได้ ถ้าคุณใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า Office 2007 คุณอาจต้องใช้เวลามากในการทำให้รูปร่างให้มีขนาดเท่ากันและจัดแนวรูปร่างเหล่านั้นอย่างเหมาะสม จัดวางข้อความของคุณให้ดูดี และจัดรูปแบบรูปร่างให้เข้ากับลักษณะโดยรวมของเอกสารด้วยตนเอง แทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหาของคุณ ด้วยกราฟิก SmartArt และคุณลักษณะอื่นๆ เช่น ธีม คุณสามารถสร้างภาพประกอบที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง

คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ใน Excel, PowerPoint, Word หรือในข้อความอีเมลใน Outlook แม้ว่าคุณจะไม่สามารถสร้างกราฟิก SmartArt ในโปรแกรม Office อื่นได้ แต่คุณสามารถคัดลอกและวางกราฟิก SmartArt เป็นรูปลงในโปรแกรมเหล่านั้นได้

เนื่องจากงานนำเสนอ PowerPoint มักจะมีภาพนิ่งที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อคุณใช้งาน PowerPoint คุณสามารถแปลงข้อความภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArtได้ คุณยังสามารถแปลงรูปภาพบนภาพนิ่ง PowerPoint ของคุณให้เป็นกราฟิก SmartArtได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หนึ่งในเค้าโครงกราฟิก SmartArt แบบใหม่ที่เน้นรูปถ่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถ เพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณในงานนำเสนอ PowerPoint ได้อีกด้วย

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt คุณจะถูกพร้อมท์ให้เลือกชนิด เช่น กระบวนการลำดับชั้น หรือ ความสัมพันธ์ ชนิดจะคล้ายกับประเภทของกราฟิก SmartArt โดยแต่ละชนิดจะมีเค้าโครงที่แตกต่างกันหลายเค้าโครง

ให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกเค้าโครง

เมื่อคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้ถามตัวเองว่าคุณต้องการนำเสนออะไร และคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณปรากฏในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ เนื่องจากคุณสามารถสลับเค้าโครงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ให้ลองใช้เค้าโครงต่างๆ (ข้ามชนิด) จนกว่าคุณจะพบเค้าโครงที่ใช้เป็นภาพประกอบสำหรับข้อความของคุณได้ดีที่สุด ทดลองใช้ชนิดและเค้าโครงต่างๆ โดยใช้ตารางด้านล่างเป็นจุดเริ่มต้น

เมื่อคุณสลับเค้าโครง ข้อความส่วนใหญ่และเนื้อหาอื่นๆ สี ลักษณะ ลักษณะพิเศษ และการจัดรูปแบบข้อความจะถูกนำไปใช้ในเค้าโครงใหม่โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ   ตารางด้านล่างนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้นและไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้ใช้ชนิดนี้

แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับ

รายการ

แสดงขั้นตอนในกระบวนการหรือเส้นเวลา

กระบวนการ

แสดงกระบวนการที่ต่อเนื่อง

วงกลม

สร้างแผนผังองค์กร

ลำดับชั้น

แสดงโครงสร้างการตัดสินใจ

ลำดับชั้น

แสดงภาพการเชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์

แสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆ สัมพันธ์กับทั้งหมดอย่างไร

เมทริกซ์

ใช้รูปภาพเพื่อสื่อหรือเน้นเนื้อหา

รูปภาพ

แสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับด้วยองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดที่ด้านบนหรือด้านล่าง

พีระมิด

นอกจากนี้ ให้พิจารณาปริมาณข้อความที่คุณมีด้วย เนื่องจากปริมาณข้อความและจำนวนรูปร่างที่คุณต้องการมักจะกำหนดเค้าโครงที่จะดูดีที่สุด รายละเอียดมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นสรุปหรือไม่ หรือในทางกลับกัน โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อจำนวนรูปร่างและปริมาณข้อความจำกัดอยู่ที่ประเด็นหลัก ข้อความจำนวนมากอาจดึงความสนใจไปจากกราฟิก SmartArt และทำให้การนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพเป็นเรื่องยากขึ้น อย่างไรก็ตาม เค้าโครงบางอย่าง เช่น รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ ใช้ได้ดีกับข้อความจำนวนมาก

เค้าโครงบางอย่างสำหรับกราฟิก SmartArt มีจำนวนรูปร่างที่จำกัด ตัวอย่างเช่น เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล ในชนิด ความสัมพันธ์ ถูกออกแบบมาสำหรับการแสดงความคิดหรือแนวคิดสองอย่างที่ตรงข้ามกัน รูปร่างเพียงสองรูปร่างเท่านั้นที่สามารถมีข้อความได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดเพิ่มเติมได้ ถ้าคุณเลือกเค้าโครงที่มีจำนวนรูปร่างจำกัด เครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฏใน บานหน้าต่างงาน ถัดจากเนื้อหาที่จะไม่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล

ถ้าคุณต้องการนำเสนอแนวคิดมากกว่าสองแนวคิด ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่นที่มีรูปร่างสำหรับข้อความมากกว่าสองรูปร่าง เช่น เค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน ในชนิด พีระมิด โปรดระลึกไว้ว่าการเปลี่ยนเค้าโครงหรือชนิดอาจทำให้ความหมายข้อมูลของคุณเปลี่ยนไปได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่มีลูกศรชี้ไปทางขวา เช่น กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ มีความหมายแตกต่างจากกราฟิก SmartArt ที่มีลูกศรวนเป็นวงกลม เช่น วงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิด วงกลม ลูกศรมักจะแสดงถึงลำดับหรือความคืบหน้าในทิศทางที่ระบุ ในขณะที่เค้าโครงที่คล้ายกันซึ่งมีเส้นเชื่อมต่อแทนลูกศร แสดงถึงการเชื่อมต่อแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับ

ถ้าคุณไม่พบเค้าโครงที่ตรงกับที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มและเอารูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณออกเพื่อปรับโครงสร้างของเค้าโครงนั้นได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครง กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ จะปรากฏโดยมีรูปร่างสามรูปร่าง แต่กระบวนการของคุณอาจต้องการเพียงสองรูปร่าง หรืออาจต้องการห้ารูปร่าง เมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออกและแก้ไขข้อความ การจัดเรียงรูปร่างและปริมาณข้อความในรูปร่างดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาการออกแบบและเส้นขอบของเค้าโครงดั้งเดิมสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณไว้

เมื่อคุณเลือกเค้าโครง ตัวแทนข้อความ (เช่น [ข้อความ]) จะปรากฏ ตัวแทนข้อความจะไม่ถูกพิมพ์และไม่ปรากฏในระหว่างการนำเสนอด้วย PowerPoint คุณสามารถแทนที่ตัวแทนข้อความด้วยเนื้อหาของคุณเอง โปรดสังเกตว่ารูปร่างที่มีตัวแทนข้อความจะถูกแสดงและพิมพ์เสมอ เว้นแต่คุณจะลบออก

เคล็ดลับ   ถ้าคุณคิดว่ากราฟิก SmartArt ของคุณดูไม่น่าสนใจ ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่นที่มีรูปร่างย่อย หรือนำลักษณะ SmartArt หรือชุดรูปแบบสีอื่นไปใช้

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับบานหน้าต่างข้อความ

บานหน้าต่างข้อความคือ บานหน้าต่างที่คุณสามารถใช้เพื่อใส่และแก้ไขข้อความที่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ บานหน้าต่างข้อความจะปรากฏทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ของคุณ ขณะที่คุณเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาในบานหน้าต่างข้อความ กราฟิก SmartArt ของคุณจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถเพิ่มหรือเอารูปร่างออกได้ตามต้องการ

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt จะมีการใส่ตัวแทนข้อความในกราฟิก SmartArt และบานหน้าต่างข้อความของกราฟิกนั้น ซึ่งคุณสามารถแทนที่ด้วยข้อมูลของคุณได้ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความที่จะปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt ได้

รูปของบานหน้าต่างข้อความที่แสดงข้อความระดับ 1 และข้อความระดับ 2

ในกราฟิก SmartArt ที่มีจำนวนรูปร่างคงที่ จะมีเพียงบางข้อความในบานหน้าต่างข้อความเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในกราฟิก SmartArt ของคุณ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นที่ไม่แสดงจะถูกระบุด้วยเครื่องหมาย X สีแดงในบานหน้าต่างข้อความ เนื้อหาที่ไม่แสดงจะยังคงพร้อมใช้งานถ้าคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่น แต่ถ้าคุณเก็บและปิดเค้าโครงเดียวกันนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ทั้งนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

บานหน้าต่างข้อความที่มีเครื่องหมาย X สีแดง

บานหน้าต่างข้อความจะทำงานเหมือนเค้าร่างหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่แมปข้อมูลกับกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรง กราฟิก SmartArt แต่ละกราฟิกจะกำหนดการแมปของตนเองระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความกับชุดรูปร่างในกราฟิก SmartArt นั้น

เมื่อต้องการสร้างบรรทัดใหม่ของข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความ ให้กด ENTER เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดในบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือกบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง จากนั้นภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก ลดระดับ เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดไปทางซ้าย ให้คลิก เลื่อนระดับ คุณยังสามารถกด TAB เพื่อทำการเยื้อง หรือกด SHIFT+TAB เพื่อเยื้องไปทางซ้ายจากภายในบานหน้าต่างข้อความได้ด้วย การดำเนินการใดๆ เหล่านี้จะปรับปรุงการแมประหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความกับรูปร่างในเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt คุณไม่สามารถลดระดับข้อความได้มากกว่าหนึ่งระดับจากข้อความในบรรทัดด้านบน และคุณไม่สามารถลดระดับรูปร่างระดับบนสุดได้

ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้คลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt

หมายเหตุ   แต่ละสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความจะแสดงอยู่ในกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างใหม่หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยภายในรูปร่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ให้สังเกตว่าข้อความเดียวกันถูกแมปแตกต่างกันอย่างไรในกราฟิก SmartArt สองรูปด้านล่าง ในตัวอย่างแรก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไปจะแสดงเป็นรูปร่างที่แยกกัน ในตัวอย่างที่สอง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไปจะแสดงเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรูปร่าง

กราฟิก SmartArt ของรายการลำดับชั้นแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่อยู่ในบานหน้าต่างข้อความแต่ไม่อยู่ในรูปร่าง

กราฟิก SmartArt ของกระบวนการพื้นฐานที่แสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรูปร่าง

ถ้าคุณใช้เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างผู้ช่วย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีเส้นที่แนบมาด้วยจะระบุถึงรูปร่างผู้ช่วย

บานหน้าต่างข้อความที่แสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับรูปร่างผู้จัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ช่วย

เคล็ดลับ   ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความทั้งหมดของคุณอยู่ในรูปร่างที่แยกกัน ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่นที่แสดงข้อความทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

แม้ว่าจะสามารถนำการจัดรูปแบบอักขระ เช่น แบบอักษร ขนาดแบบอักษร ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ ไปใช้กับข้อความในบานหน้าต่างข้อความได้ แต่การจัดรูปแบบอักขระจะไม่แสดงอยู่ภายในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เมื่อขนาดแบบอักษรในรูปร่างหนึ่งย่อขนาดลงเนื่องจากคุณได้เพิ่มข้อความให้กับรูปร่างนั้น ข้อความอื่นทั้งหมดในรูปร่างที่เหลือของกราฟิก SmartArt จะย่อขนาดลงเป็นขนาดเดียวกันด้วยเพื่อทำให้กราฟิก SmartArt มีลักษณะที่สอดคล้องและเป็นแบบมืออาชีพ หลังจากที่คุณเลือกเค้าโครง คุณสามารถย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณไปบนเค้าโครงต่างๆ ที่แสดงบน Ribbon และใช้การแสดงตัวอย่างแบบสดเพื่อดูว่าเนื้อหาของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อนำเค้าโครงนั้นไปใช้

ด้านบนของหน้า

ลักษณะ สี และลักษณะพิเศษสำหรับกราฟิก SmartArt

ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ จะมีแกลเลอรีอยู่สองแกลเลอรีสำหรับการเปลี่ยนลักษณะของกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว คือ ลักษณะ SmartArt และ เปลี่ยนสี เมื่อคุณวางตัวชี้ไว้เหนือรูปขนาดย่อในแกลเลอรีใดแกลเลอรีหนึ่งดังกล่าว คุณสามารถดูว่าลักษณะ SmartArt หรือชุดรูปแบบสีจะมีผลกระทบต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไรโดยไม่ต้องนำไปใช้จริง

วิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการเพิ่มลักษณะพิเศษแบบผสมที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพลงในกราฟิก SmartArt ของคุณคือ นำลักษณะ SmartArt ไปใช้ สไตล์ด่วน ประกอบด้วย การเติมสีรูปร่าง ขอบ เงา ลักษณะเส้น การไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟสามมิติ และจะถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งกราฟิก คุณยังสามารถนำลักษณะรูปร่างแต่ละลักษณะไปใช้กับรูปร่างอย่างน้อยหนึ่งรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ด้วย

แกลเลอรีที่สองคือ เปลี่ยนสี มีช่วงตัวเลือกสีต่างๆ สำหรับกราฟิก SmartArt โดยแต่ละตัวเลือกจะนำสีของธีมอย่างน้อยหนึ่งสีไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณในลักษณะที่แตกต่างกัน

ลักษณะ SmartArt และการผสมสีได้รับการออกแบบเพื่อเน้นเนื้อหาของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ลักษณะ SmartArt แบบสามมิติที่มีเปอร์สเปคทีฟ คุณจะสามารถมองเห็นทุกคนในระดับเดียวกัน

เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีเค้าร่างสีขาว

คุณยังสามารถใช้ลักษณะ SmartArt แบบสามมิติที่มีเปอร์สเปคทีฟเพื่อเน้นเส้นเวลาที่ไปยังอนาคต

ไทม์ไลน์พื้นฐานที่มีมุมมองจากด้านบน

เคล็ดลับ   ลักษณะ SmartArt สามมิติ โดยเฉพาะฉากที่สอดคล้องกันแบบสามมิติ มักจะดึงความสนใจไปจากข้อความที่คุณต้องการสื่อสารได้ถ้าคุณใช้มากเกินไป ลักษณะ SmartArt สามมิติมักจะใช้ได้ดีสำหรับหน้าแรกของเอกสารหรือภาพนิ่งแรกของงานนำเสนอ ลักษณะพิเศษสามมิติที่ง่ายกว่า เช่น ยกนูน ไม่ดึงดูดความสนใจมากนัก แต่ก็ควรจะใช้อย่างจำกัดเช่นกัน

เมื่อต้องการเน้นขั้นตอนที่แยกกันในกราฟิก SmartArt ของชนิด กระบวนการ คุณสามารถใช้การผสมแบบใดก็ได้ภายใต้ มีสีสัน

เค้าโครงกระบวนการพื้นฐานที่มีช่วงสีสันในสีส่วนที่ถูกเน้น 5 ถึง 6

ถ้าคุณมีกราฟิก SmartArt ชนิด วงกลม คุณสามารถใช้ตัวเลือก ช่วงที่ไล่ระดับสี - ส่วนที่ถูกเน้น n สี เพื่อเน้นการเคลื่อนที่แบบวงกลม สีเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปตามการไล่ระดับสีจนถึงรูปร่างตรงกลาง แล้วย้อนกลับมาที่รูปร่างแรก

เค้าโครงวงกลมแบบต่อเนื่องที่มีช่วงที่ไล่ระดับสี - ส่วนที่ถูกเน้น 3

เมื่อเลือกสี คุณควรพิจารณาด้วยว่าคุณต้องการให้ผู้ชมพิมพ์กราฟิก SmartArt ของคุณหรือดูแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น สี ชุดรูปแบบหลัก ใช้สำหรับการพิมพ์ขาวดำ

เคล็ดลับ   การผสมสีด้วย โปร่งใส ในชื่อทำงานได้ดีสุดถ้าคุณมีภาพนิ่งพื้นหลังที่มีรูปหรือลักษณะพิเศษที่สะดุดตาเพื่อแสดงถึงการออกแบบที่ปราณีตมากขึ้นในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณแทรกกราฟิก SmartArt ลงในเอกสารของคุณ กราฟิกจะเข้ากับเนื้อหาที่เหลือในเอกสารของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสาร ลักษณะของกราฟิก SmartArt จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

ถ้าแกลเลอรีที่มีอยู่แล้วภายในไม่เพียงพอสำหรับลักษณะที่คุณต้องการ เกือบทุกส่วนของกราฟิก SmartArt สามารถกำหนดเองได้ ถ้าแกลเลอรีลักษณะ SmartArt ไม่มีการรวมกันของสีเติม เส้น และลักษณะพิเศษที่เหมาะสม คุณสามารถนำแต่ละลักษณะรูปร่างแต่ละลักษณะไปใช้ หรือกำหนดรูปร่างด้วยตนเองทั้งหมดก็ได้ ถ้าขนาดและตำแหน่งของรูปร่างไม่ตรงกับที่คุณต้องการ คุณสามารถย้ายรูปร่างไปมาหรือปรับขนาดได้ คุณจะพบตัวเลือกการกำหนดเองส่วนใหญ่ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ

แม้แต่หลังจากคุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเองแล้วก็ตาม คุณก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นเค้าโครงอื่นได้ และการกำหนดเองส่วนใหญ่ของคุณจะถูกเก็บไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ตั้งค่ากราฟิกใหม่ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่ เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบทั้งหมดของคุณออกและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

ปุ่มตั้งค่ากราฟิกใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ด้วยการเปลี่ยนสีเติมของรูปร่างหรือข้อความ เพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เงา การสะท้อน การเรืองแสง หรือขอบนุ่ม หรือเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ เช่น ยกนูน หรือการหมุน

ด้านบนของหน้า

ภาพเคลื่อนไหวสำหรับกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ   ภาพเคลื่อนไหวจะพร้อมใช้งานสำหรับกราฟิก SmartArt ที่สร้างโดยใช้ PowerPoint เท่านั้น

เมื่อต้องการให้มีการเน้นเพิ่มเติมหรือแสดงข้อมูลของคุณเป็นขั้นๆ คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในกราฟิก SmartArt ของคุณ หรือลงในแต่ละรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้รูปร่างลอยเข้าอย่างรวดเร็วจากด้านหนึ่งของหน้าจอ หรือค่อยๆ ปรากฏ

ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานจะขึ้นกับเค้าโครงที่คุณเลือกสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ แต่คุณสามารถทำให้รูปร่างทั้งหมดเคลื่อนไหวในครั้งเดียวหรือให้เคลื่อนไหวครั้งละรูปร่างได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้กับกราฟิก SmartArt ในงานนำเสนอ ให้ดู การทำกราฟิก SmartArt ให้เคลื่อนไหว

ด้านบนของหน้า

วิธีการสร้างกราฟิก SmartArt

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกราฟิก SmartArt ให้ดูบทความต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา