วิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลโดยใช้เส้นแบบประกายไฟ

การแสดงแนวโน้มในข้อมูลบนเวิร์กชีตของคุณมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้อื่น ใช้เส้นแบบประกายไฟ ซึ่งเป็นแผนภูมิขนาดเล็กภายในเซลล์เวิร์กชีตเซลล์เดียว เพื่อแสดงให้เห็นภาพและแสดงแนวโน้มในข้อมูลของคุณ เส้นแบบประกายไฟสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับสิ่งต่างๆ ได้ เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามฤดูกาลหรือวงจรเศรษฐกิจ และเน้นค่ามากสุดและค่าน้อยสุดเป็นสีที่แตกต่างกันได้

 1. เลือกเซลล์ว่างที่อยู่ถัดไปหรือใกล้กับข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในเส้นแบบประกายไฟ

 2. คลิก แทรก > เส้น, คอลัมน์ หรือ ชนะ/แพ้

 1. ในกล่อง ช่วงข้อมูล ให้ใส่ช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในเส้นแบบประกายไฟ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในเซลล์ A, B, C และ D ของแถว 2 ให้ใส่ A2:D2

ถ้าคุณต้องการเลือกช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีต ให้คลิก รูปปุ่ม เพื่อยุบกล่องโต้ตอบนี้ชั่วคราว แล้วเลือกเซลล์ในเวิร์กชีต จากนั้นคลิก รูปปุ่ม เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 1. คลิก ตกลง

เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ จะปรากฏบน Ribbon ให้ใช้คำสั่งบนแท็บ ออกแบบ เพื่อกำหนดเส้นแบบประกายไฟของคุณเอง

เคล็ดลับ

 • เนื่องจากเส้นแบบประกายไฟจะฝังอยู่ในเซลล์ ข้อความใดๆ ที่คุณใส่ในเซลล์จะใช้เส้นแบบประกายไฟเป็นพื้นหลัง ดังนี้

 • ถ้าคุณเลือกเซลล์เดียว คุณจะสามารถคัดลอกเส้นแบบประกายไฟไปยังเซลล์อื่นในคอลัมน์หรือแถวในภายหลังได้เสมอด้วยการลากหรือใช้ เติมด้านล่าง (Ctrl+D)

กำหนดเส้นแบบประกายไฟของคุณเอง

หลังจากที่คุณสร้างเส้นแบบประกายไฟ คุณสามารถเปลี่ยนชนิด สไตล์ และรูปแบบได้ตลอดเวลา

 1. เลือกเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการกำหนดเองเพื่อแสดง เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ บน Ribbon

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • แสดงเครื่องหมายเพื่อเน้นค่าแต่ละค่าในเส้นแบบประกายไฟแบบเส้น

  • เปลี่ยนสไตล์หรือรูปแบบของเส้นแบบประกายไฟ

  • แสดงและเปลี่ยนการตั้งค่าแกน

  • เปลี่ยนวิธีแสดงข้อมูล

นำไปใช้กับ: Excel 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา