รูปแบบ Open XML และนามสกุลแฟ้ม

ตั้งแต่ระบบ Microsoft Office ปี 2007 Microsoft Office ใช้รูปแบบแฟ้มที่ใช้ XML เช่น .docx, .xlsx และ .pptx รูปแบบและนามสกุลแฟ้มเหล่านี้จะนำไปใช้กับ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint บทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ที่สำคัญของรูปแบบดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายถึงนามสกุลแฟ้ม ตลอดจนวิธีใช้แฟ้มร่วมกับผู้ใช้ Office รุ่นก่อนหน้า

นามสกุลไฟล์

ในบทความนี้

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์อย่างไร

นามสกุลแฟ้ม XML คืออะไร

Office รุ่นที่แตกต่างกันสามารถใช้แฟ้มเดียวกันร่วมกันได้หรือไม่

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์อย่างไร

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์หลายประการ ทั้งสำหรับนักพัฒนาและโซลูชันที่นักพัฒนาสร้างขึ้น รวมไปถึงผู้ใช้ทุกคนและองค์กรทุกระดับดังนี้

  • กระชับแฟ้ม     แฟ้มจะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติและในบางกรณีอาจมีขนาดเล็กลงถึง 75 เปอร์เซนต์ รูปแบบ Open XML ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ Zip ในการเก็บเอกสาร จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากลดพื้นที่ดิสก์ที่ต้องใช้ในการเก็บแฟ้ม และลดแบนด์วิธที่จำเป็นต้องใช้ในการส่งแฟ้มผ่านอีเมล ผ่านเครือข่าย หรือผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเปิดแฟ้ม แฟ้มจะถูกแตกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม แฟ้มจะถูกบีบอัดอีกครั้ง คุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Zip ใดๆ เป็นพิเศษเพื่อเปิดหรือปิดแฟ้มใน Office

  • การกู้คืนแฟ้มที่เสียหายได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น     แฟ้มจะมีโครงสร้างแบบโมดูลซึ่งจะเก็บคอมโพเนนต์ที่แตกต่างกันในแฟ้มแยกออกจากกัน การทำเช่นนี้เป็นการอนุญาตให้เปิดแฟ้มได้ แม้คอมโพเนนต์ภายในแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น แผนภูมิหรือตาราง) จะเสียหายหรือมีปัญหา

  • มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีขึ้น     คุณสามารถใช้เอกสารร่วมกันได้โดยไม่รั่วไหล เพราะข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้และข้อมูลที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น ชื่อผู้สร้าง ข้อคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และเส้นทางแฟ้มสามารถระบุได้และเอาออกได้ง่ายโดยใช้ตัวตรวจสอบเอกสาร

  • การรวมและการทำงานร่วมกันของข้อมูลธุรกิจดีขึ้น     การใช้รูปแบบ Open XML เป็นโครงสร้างการทำงานร่วมกันของข้อมูลสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ Office ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสาร แผ่นงาน งานนำเสนอ และฟอร์มต่างๆ ในรูปแบบแฟ้ม XML ที่พร้อมให้ทุกคนใช้ได้ฟรีและให้สิทธิ์การใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าสิทธิ์ นอกจากนี้ Office ยังสนับสนุน XML Schema ที่กำหนดโดยลูกค้าซึ่งช่วยปรับปรุงชนิดเอกสาร Office ที่มีอยู่ ลูกค้าจึงสามารถปลดล็อกข้อมูลในระบบที่มีอยู่และจัดการข้อมูลในโปรแกรม Office ที่คุ้นเคยได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอื่นๆ สามารถนำข้อมูลที่สร้างขึ้นภายใน Office ไปใช้ได้ง่าย เพียงแค่คุณเปิดและแก้ไขแฟ้ม Office ในโปรแกรมอรรถประโยชน์ ZIP และตัวแก้ไข XML

  • การตรวจหาเอกสารที่มีแมโครทำได้ง่ายขึ้น     แฟ้มที่บันทึกโดยใช้คำต่อท้าย "x" ตามค่าเริ่มต้น (เช่น .docx, .xlsx และ .pptx) ไม่สามารถมีแมโคร Visual Basic for Applications (VBA) และแมโคร XLM ได้ เฉพาะแฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้มลงท้ายด้วย "m" (เช่น .docm, .xlsm และ .pptm) เท่านั้นที่สามารถมีแมโครได้

รายการ บันทึกเป็นชนิด

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจบันทึกแฟ้มในรูปแบบไบนารี ให้อ่าน Office รุ่นที่แตกต่างกันสามารถใช้แฟ้มเดียวกันร่วมกันได้หรือไม่

ด้านบนของหน้า

นามสกุลแฟ้ม XML คืออะไร

ตามค่าเริ่มต้น เอกสาร แผ่นงาน และงานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้นใน Office จะถูกบันทึกในรูปแบบ XML ที่มีนามสกุลแฟ้มซึ่งเพิ่ม "x" หรือ "m" ลงในนามสกุลแฟ้มที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้ว "x" หมายถึง แฟ้ม XML ที่ไม่มีแมโคร และ "m" หมายถึง แฟ้ม XML ที่มีแมโคร ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word ตามค่าเริ่มต้นในขณะนี้แฟ้มดังกล่าวจะใช้นามสกุลแฟ้ม .docx แทนนามสกุลแฟ้ม .doc

บันทึกไฟล์เป็น .docx

เมื่อคุณบันทึกแฟ้มเป็นแม่แบบ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน นามสกุลแม่แบบที่ใช้ในรุ่นก่อนหน้าจะยังคงอยู่ แต่ขณะนี้จะมี "x" หรือ "m" ต่อท้าย ถ้าแฟ้มมีโค้ดหรือแมโครอยู่ คุณต้องบันทึกแฟ้มนั้นโดยใช้รูปแบบแฟ้ม XML แบบใช้แมโครใหม่ ซึ่งจะเพิ่ม "m" สำหรับแมโครลงในนามสกุลแฟ้ม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการนามสกุลแฟ้มเริ่มต้นใน Word, Excel และ PowerPoint

Word

ชนิดแฟ้ม XML

นามสกุลแฟ้ม

เอกสาร

.docx

เอกสารแบบใช้แมโคร

.docm

แม่แบบ

.dotx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.dotm

Excel

ชนิดแฟ้ม XML

นามสกุลแฟ้ม

สมุดงาน

.xlsx

สมุดงานแบบใช้แมโคร

.xlsm

แม่แบบ

.xltx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.xltm

สมุดงานไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in แบบใช้แมโคร

.xlam

PowerPoint

ชนิดแฟ้ม XML

นามสกุลแฟ้ม

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอแบบใช้แมโคร

.pptm

แม่แบบ

.potx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.potm

Add-in แบบใช้แมโคร

.ppam

การแสดง

.ppsx

การแสดงแบบใช้แมโคร

.ppsm

ภาพนิ่ง

.sldx

ภาพนิ่งแบบใช้แมโคร

.sldm

ชุดรูปแบบของ Office

.thmx

ด้านบนของหน้า

Office รุ่นที่แตกต่างกันสามารถใช้แฟ้มเดียวกันร่วมกันได้หรือไม่

Office ให้คุณสามารถบันทึกแฟ้มในรูปแบบ Open XML ในรูปแบบแฟ้มไบนารีของ Office รุ่นก่อนหน้าได้ และมีตัวตรวจสอบความเข้ากันได้และตัวแปลงแฟ้มเพื่อให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกันระหว่าง Office รุ่นที่แตกต่างกันได้

การเปิดแฟ้มที่มีอยู่ใน Office     คุณสามารถเปิดและทำงานบนแฟ้มที่สร้างขึ้นใน Office รุ่นก่อนหน้า แล้วบันทึกแฟ้มนั้นในรูปแบบที่มีอยู่ได้ เนื่องจากคุณอาจทำงานบนเอกสารร่วมกับผู้ที่ใช้ Office รุ่นก่อนหน้า Office จึงใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เพื่อตรวจสอบว่าคุณไม่ได้นำฟีเจอร์ที่ Office รุ่นก่อนหน้าไม่สนับสนุนมาใช้ เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะรายงานฟีเจอร์เหล่านั้นให้คุณทราบ แล้วให้คุณเอาฟีเจอร์เหล่านั้นออกก่อนที่จะทำการบันทึกต่อไป

การเปิดแฟ้ม Office ใน Office รุ่นก่อนหน้า     คุณสามารถเปิดและเปลี่ยนแฟ้ม Office ใน Microsoft Word, Excel หรือ PowerPoint 2003 ได้โดยดาวน์โหลดตัวแปลงแฟ้มที่จำเป็น บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Office รุ่นก่อนหน้า ให้ไปที่ ศูนย์ดาวน์โหลด และดาวน์โหลด แพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office สำหรับรูปแบบแฟ้ม Office Word, Excel และ PowerPoint 2007

สิ่งสำคัญ: เพื่อให้ตัวแปลงทำงานได้ คุณต้องปรับปรุง Microsoft Office รุ่นก่อนหน้าให้เป็น Service Pack รุ่นใดรุ่นหนึ่งที่แสดงรายการไว้ที่นี่ หลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack สำหรับ Office รุ่นของคุณแล้ว ให้ดาวน์โหลดตัวแปลง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×