รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ใน PowerPoint 2010 ขึ้นไป คุณสามารถฝังหรือลิงก์ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอหลายประเภทในงานนำเสนอ ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอที่คุณใช้กับ PowerPoint ได้ PowerPoint อาจสนับสนุนชนิดไฟล์อื่นๆ ด้วยถ้าคุณติดตั้งตัวถอดรหัสวิดีโอและเสียงเพิ่มเติมไว้บนพีซีของคุณ

หมายเหตุ: 

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

นามสกุล

ไฟล์ Windows Media

.asf

ไฟล์ Windows Video (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติม)

.avi

ไฟล์วิดีโอ MP4*

.mp4, .m4v, .mov

ไฟล์ภาพยนตร์

.mpg หรือ .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

ไฟล์ Windows Media Video

.wmv

* PowerPoint 2013 ขึ้นไปเท่านั้น

**Adobe Flash ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนเครื่องพีซี Windows RT ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

นามสกุล

ไฟล์เสียง AIFF

.aiff

ไฟล์เสียง AU

.au

ไฟล์ MIDI

.mid หรือ .midi

ไฟล์เสียง MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - ไฟล์เสียง MPEG-4*

.m4a, .mp4

ไฟล์เสียง Windows

.wav

ไฟล์ Windows Media Audio

.wma

* PowerPoint 2013 ขึ้นไปเท่านั้น

หมายเหตุ: เราไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความวางใจได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ที่กล่าวไว้ในบทความนี้

เกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ

แม้ว่าไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอของคุณอาจมีนามสกุลไฟล์เดียวกันกับที่ได้แสดงรายการไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไฟล์ดังกล่าวอาจไม่สามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง ถ้าไม่ได้ติดตั้ง ตัวแปลงสัญญาณ เวอร์ชันที่ถูกต้องไว้ หรือถ้าไฟล์นั้นไม่ได้ตั้งโปรแกรมในรูปแบบที่เวอร์ชัน Microsoft Windows ของคุณรู้จัก ส่วนใหญ่แล้ว การเล่นสื่อได้อย่างถูกต้องจะขึ้นอยู่กับการที่ PowerPoint มีตัวแยกสัญญาณรูปแบบไฟล์ ตัวถอดรหัสข้อมูลวิดีโอ และตัวถอดรหัสข้อมูลเสียงที่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด รวมถึงที่ที่สามารถค้นหาตัวแปลงสัญญาณดังกล่าวได้ โปรดดู:

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอของคุณ

แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube (PowerPoint 2013, PowerPoint 2016)

ลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube จาก PowerPoint 2010

แทรกวิดีโอที่มีอยู่ในพีซีของฉัน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะแทรกไฟล์ MPEG-4 หรือ QuickTime Movie: "PowerPoint ไม่สามารถแทรกวิดีโอจากไฟล์ที่เลือก"

ข้อผิดพลาด "PowerPoint ไม่สามารถแทรกวิดีโอจากไฟล์ที่เลือก" เมื่อคุณพยายามที่จะแทรกวิดีโอ MPEG-2

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×