รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ใน PowerPoint 2013 คุณสามารถแทรกและเล่นไฟล์วิดีโอและเสียงรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเล่นวิดีโอที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณใช้วิดีโอ .mp4 ที่เข้ารหัสด้วยวิดีโอ H.264 (หรือ MPEG-4 AVC) และเสียง AAC สำหรับเสียง เราขอแนะนำให้ใช้ไฟล์ .m4a ที่เข้ารหัสด้วยเสียง AAC

สิ่งสำคัญ    รูปแบบไฟล์วิดีโอรุ่นเก่าบางรูปแบบอาจไม่ได้บีบอัดหรือส่งออกได้อย่างถูกต้องใน Office บนเครื่องพีซี Windows RT ดังนั้น ให้ใช้รูปแบบสื่อสมัยใหม่ เช่น H.264 และ Advanced Audio Coding (AAC) ซึ่ง PowerPoint 2013 RT สนับสนุน ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

ตารางต่อไปนี้ แสดงไฟล์ชนิดวิดีโอและเสียงที่คุณสามารถใช้กับ PowerPoint ได้ PowerPoint ยังอาจสนับสนุนชนิดไฟล์เพิ่มเติมถ้าคุณติดตั้งตัวถอดรหัสวิดีโอและเสียงเพิ่มเติมบนเครื่องพีซีของคุณ

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

นามสกุล

ไฟล์ Windows Media

.asf

ไฟล์ Windows Video (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติม)

.avi

ไฟล์วิดีโอ mp4

.mp4, .m4v, .mov

ไฟล์ภาพยนตร์

.mpg หรือ .mpeg

Adobe Flash Media

.swf

ไฟล์ Windows Media Video

.wmv

สิ่งสำคัญ    Adobe Flash ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนเครื่องพีซี Windows RT ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดหรือไม่

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

นามสกุล

ไฟล์เสียง AIFF

.aiff

ไฟล์เสียง AU

.au

ไฟล์ MIDI

.mid หรือ .midi

ไฟล์เสียง MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - ไฟล์เสียง MPEG - 4

.m4a, .mp4

ไฟล์เสียง Windows

.wav

ไฟล์ Windows Media Audio

.wma

หมายเหตุ  

  • เราไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความวางใจได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ที่กล่าวไว้ในบทความนี้

  • แม้ว่าไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอของคุณอาจมีนามสกุลไฟล์เดียวกันกับที่ได้แสดงรายการไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไฟล์ดังกล่าวอาจไม่สามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง ถ้าไม่ได้ติดตั้ง ตัวแปลงสัญญาณ เวอร์ชันที่ถูกต้องไว้ หรือถ้าไฟล์นั้นไม่ได้ตั้งโปรแกรมในรูปแบบที่เวอร์ชัน Microsoft Windows ของคุณรู้จัก ส่วนใหญ่แล้ว การเล่นสื่อได้อย่างถูกต้องจะขึ้นอยู่กับการที่ PowerPoint มีตัวแยกสัญญาณรูปแบบไฟล์ ตัวถอดรหัสข้อมูลวิดีโอ และตัวถอดรหัสข้อมูลเสียงที่ถูกต้อง

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณที่ใช้โดยทั่วไป รวมถึงแหล่งที่จะหาโปรแกรมเหล่านั้น ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ, การใช้ตัวแปลงสัญญาณ หรือการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอด้วย Windows Media Codecs

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา