รูปแบบไฟล์วิดีโอและเสียงที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

ใน PowerPoint 2010 ขึ้นไป คุณสามารถฝังหรือลิงก์ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอหลายประเภทในงานนำเสนอ ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอที่คุณใช้กับ PowerPoint ได้ PowerPoint อาจสนับสนุนชนิดไฟล์อื่นๆ ด้วยถ้าคุณติดตั้งตัวถอดรหัสวิดีโอและเสียงเพิ่มเติมไว้บนพีซีของคุณ

หมายเหตุ: 

  • ใน PowerPoint 2013 ขึ้นไป สำหรับประสบการณ์การเล่นวิดีโอที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณใช้ไฟล์ .mp4 ที่เข้ารหัสด้วยวิดีโอ H.264 (หรือ MPEG-4 AVC) และเสียง AAC สำหรับเสียงที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ไฟล์ .m4a ที่เข้ารหัสด้วยเสียง AAC

  • รูปแบบไฟล์วิดีโอรุ่นเก่าบางรูปแบบอาจไม่ได้บีบอัดหรือส่งออกได้อย่างถูกต้องใน Office ในเครื่องพีซี Windows RT ดังนั้น ให้ใช้รูปแบบสื่อสมัยใหม่ เช่น H.264 และ Advanced Audio Coding (AAC) ซึ่ง PowerPoint 2013 RT สนับสนุน PowerPoint 2010 สนับสนุนรูปแบบ AAC ถ้ามีการติดตั้ง ตัวแปลงสัญญาณ ที่ถูกต้อง (เช่น ffDShow) ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

  • คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อพยายามแทรกวิดีโอใช่หรือไม่ ดูลิงก์ที่ส่วนท้ายของบทความนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

นามสกุล

ไฟล์ Windows Media

.asf

ไฟล์ Windows Video (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติม)

.avi

ไฟล์วิดีโอ MP4*

.mp4, .m4v, .mov

ไฟล์ภาพยนตร์

.mpg หรือ .mpeg

Adobe Flash Media**

.swf

ไฟล์ Windows Media Video

.wmv

* PowerPoint 2013 ขึ้นไปเท่านั้น

**Adobe Flash ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนเครื่องพีซี Windows RT ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์

นามสกุล

ไฟล์เสียง AIFF

.aiff

ไฟล์เสียง AU

.au

ไฟล์ MIDI

.mid หรือ .midi

ไฟล์เสียง MP3

.mp3

Advanced Audio Coding - ไฟล์เสียง MPEG-4*

.m4a, .mp4

ไฟล์เสียง Windows

.wav

ไฟล์ Windows Media Audio

.wma

* PowerPoint 2013 ขึ้นไปเท่านั้น

หมายเหตุ: เราไม่รับประกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความวางใจได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ที่กล่าวไว้ในบทความนี้

เกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ

แม้ว่าไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอของคุณอาจมีนามสกุลไฟล์เดียวกันกับที่ได้แสดงรายการไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไฟล์ดังกล่าวอาจไม่สามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง ถ้าไม่ได้ติดตั้ง ตัวแปลงสัญญาณ เวอร์ชันที่ถูกต้องไว้ หรือถ้าไฟล์นั้นไม่ได้ตั้งโปรแกรมในรูปแบบที่เวอร์ชัน Microsoft Windows ของคุณรู้จัก ส่วนใหญ่แล้ว การเล่นสื่อได้อย่างถูกต้องจะขึ้นอยู่กับการที่ PowerPoint มีตัวแยกสัญญาณรูปแบบไฟล์ ตัวถอดรหัสข้อมูลวิดีโอ และตัวถอดรหัสข้อมูลเสียงที่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด รวมถึงที่ที่สามารถค้นหาตัวแปลงสัญญาณดังกล่าวได้ โปรดดู:

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอของคุณ

แทรกหรือลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube (PowerPoint 2013, PowerPoint 2016)

ลิงก์ไปยังวิดีโอบน YouTube จาก PowerPoint 2010

แทรกวิดีโอที่มีอยู่ในพีซีของฉัน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะแทรกไฟล์ MPEG-4 หรือ QuickTime Movie: "PowerPoint ไม่สามารถแทรกวิดีโอจากไฟล์ที่เลือก"

ข้อผิดพลาด "PowerPoint ไม่สามารถแทรกวิดีโอจากไฟล์ที่เลือก" เมื่อคุณพยายามที่จะแทรกวิดีโอ MPEG-2

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!