รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

คุณสามารถบันทึกไฟล์ Microsoft Excel 2010 ในรูปแบบไฟล์อื่นได้ด้วยการคลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น รูปแบบไฟล์ที่มีอยู่ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ (เวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ หรือแผ่นงานชนิดอื่น)

ใน Excel 2010 คุณสามารถเปิดไฟล์ที่สร้างในรูปแบบไฟล์อื่นได้ ไม่ว่าจะสร้างใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าหรือในโปรแกรมอื่น ด้วยการคลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก เปิด ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 เวิร์กบุ๊กนั้นจะเปิดในโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Excel 2010 คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กนั้นเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 2010 อย่างไรก็ตาม คุณก็ยังสามารถเลือกทำงานในโหมดความเข้ากันได้ต่อไป ซึ่งจะเก็บรูปแบบไฟล์เดิมไว้เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อใดก็ตามที่คุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์อื่น การจัดรูปแบบ ข้อมูล และฟีเจอร์บางอย่างของไฟล์นั้นอาจไม่ถูกถ่ายโอนไปด้วย

ในบทความนี้

รูปแบบไฟล์ Excel

รูปแบบไฟล์ข้อความ

รูปแบบไฟล์อื่นๆ

รูปแบบไฟล์ที่ใช้คลิปบอร์ด

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2010

เคล็ดลับสำหรับรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Excel

การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ถูกถ่ายโอนในการแปลงรูปแบบไฟล์ Excel

รูปแบบไฟล์ Excel

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

เวิร์กบุ๊กของ Excel

.xlsx

รูปแบบไฟล์เริ่มต้นแบบ XML สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 ไม่สามารถเก็บโค้ดของแมโคร Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) หรือแผ่นงานแมโคร Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm) ได้

เวิร์กบุ๊กของ Excel (โค้ด)

.xlsm

รูปแบบไฟล์ที่ใช้ XML และแบบใช้แมโครสำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 เก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

เวิร์กบุ๊กไบนารี Excel

.xlsb

รูปแบบไฟล์ไบนารี (BIFF12) สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007

เทมเพลต

.xltx

รูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับเทมเพลต Excel ของ Excel 2010 และ Excel 2007 ไม่สามารถเก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm) ได้

เทมเพลต (โค้ด)

.xltm

รูปแบบไฟล์แบบใช้แมโครของเทมเพลต Excel สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 เก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

เวิร์กบุ๊ก Excel 97- Excel 2003

.xls

รูปแบบไฟล์ไบนารี Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8)

เทมเพลต Excel 97- Excel 2003

.xlt

รูปแบบไฟล์ไบนารี Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) สำหรับเทมเพลต Excel

เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel 5.0/95

.xls

รูปแบบไฟล์ไบนารี Excel 5.0/95 (BIFF5)

XML Spreadsheet 2003

.xml

รูปแบบไฟล์ XML Spreadsheet 2003 (XMLSS)

ข้อมูลแบบ XML

.xml

รูปแบบข้อมูลแบบ XML

Add-In ของ Excel

.xlam

รูปแบบ Add-In ที่เปิดใช้งานแมโครและแบบ XML สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 Add-In คือโปรแกรมเสริมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม สนับสนุนการใช้ของโครงการ VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

Add-in ของ Excel 97-2003

.xla

Add-In ของ Excel 97-2003 คือโปรแกรมเสริมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม สนับสนุนการใช้ของโครงการ VBA

เวิร์กบุ๊ก Excel 4.0

.xlw

รูปแบบไฟล์ Excel 4.0 ที่จะบันทึกเฉพาะเวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ และแผ่นงานแมโครเท่านั้น คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์นี้ใน Excel 2010 แต่คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ Excel เป็นรูปแบบไฟล์นี้ได้

ด้านบนของหน้า

รูปแบบไฟล์ข้อความ

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

.prn

รูปแบบที่คั่นด้วยการเว้นวรรคของ Lotus บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

.txt

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows อีกระบบหนึ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ (Macintosh)

.txt

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ (MS-DOS)

.txt

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ Unicode

.txt

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นข้อความ Unicode ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่พัฒนาขึ้นโดย Unicode Consortium

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

.csv

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows อีกระบบหนึ่งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

CSV (Macintosh)

.csv

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

CSV (MS-DOS)

.csv

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับการใช้บนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

DIF

.dif

รูปแบบ Data Interchange Format บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SYLK

.slk

รูปแบบ Symbolic Link Format บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ    ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบข้อความใดๆ การจัดรูปแบบทั้งหมดจะสูญหายไป

ด้านบนของหน้า

รูปแบบไฟล์อื่นๆ

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III และ IV คุณสามารถเปิดรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้ใน Excel แต่คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ Excel เป็นรูปแบบ dBase ได้

OpenDocument Spreadsheet

.ods

OpenDocument Spreadsheet คุณสามารถบันทึกไฟล์ Excel 2010 เพื่อให้เปิดได้ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ใช้รูปแบบ OpenDocument Spreadsheet เช่น Google Docs และ OpenOffice.org Calc นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดสเปรดชีตในรูปแบบ .ods ใน Excel 2010 ได้ด้วย การจัดรูปแบบอาจสูญหายไปเมื่อมีการบันทึกและเปิดไฟล์ .ods

PDF

.pdf

รูปแบบ Portable Document Format (PDF) รูปแบบไฟล์นี้จะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้สามารถแชร์ไฟล์ได้ เมื่อไฟล์รูปแบบ PDF แสดงแบบออนไลน์หรือถูกพิมพ์ออกมา ไฟล์จะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้ ข้อมูลในไฟล์ดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย นอกจากนี้ รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์สำหรับเอกสารที่จะผลิตซ้ำโดยใช้วิธีการพิมพ์เชิงพาณิชย์อีกด้วย

เอกสาร XPS

.xps

XML Paper Specification (XPS) รูปแบบไฟล์นี้จะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้สามารถแชร์ไฟล์ได้ เมื่อไฟล์ XPS แสดงแบบออนไลน์หรือได้รับการพิมพ์ออกมา ไฟล์จะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้อย่างครบถ้วน และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์นั้นได้โดยง่าย

ด้านบนของหน้า

รูปแบบไฟล์ที่ใช้คลิปบอร์ด

คุณสามารถวางข้อมูลจากคลิปบอร์ดของ Microsoft Office ลงใน Excel ได้ด้วยการใช้คำสั่ง วาง หรือ วางแบบพิเศษ (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม คลิปบอร์ด ปุ่ม วาง) หากข้อมูลใน Office คลิปบอร์ด มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

รูปแบบ

นามสกุล

ตัวระบุชนิดคลิปบอร์ด

รูปภาพ

.wmf หรือ .emf

รูปภาพในรูปแบบ Windows Metafile Format (WMF) หรือ Windows Enhanced Metafile Format (EMF)

หมายเหตุ    ถ้าคุณคัดลอกรูปภาพ Windows Metafile (WMF) มาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง Excel จะวางรูปภาพนี้เป็นแบบ enhanced metafile (EMF)

บิตแมป (Bitmap)

.bmp

รูปภาพที่จัดเก็บในรูปแบบบิตแมป (BMP)

รูปแบบไฟล์ Microsoft Excel

.xls

รูปแบบไฟล์ไบนารีสำหรับ Excel เวอร์ชัน 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) และ Excel 2010 (BIFF12)

SYLK

.slk

รูปแบบ Symbolic Link Format

DIF

.dif

รูปแบบ Data Interchange Format

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

.txt

รูปแบบข้อความที่คั่นด้วยแท็บ

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

.csv

รูปแบบค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

.rtf

รูปแบบ Rich Text Format (RTF) เฉพาะจาก Excel เท่านั้น

วัตถุฝังตัว

.gif, .jpg, .doc, .xls หรือ .bmp

วัตถุ Microsoft Excel, วัตถุจากโปรแกรมที่ลงทะเบียนไว้อย่างถูกต้องซึ่งสนับสนุน OLE 2.0 (OwnerLink) และรูปภาพหรือรูปแบบงานนำเสนอแบบอื่น

วัตถุที่ลิงก์

.gif, .jpg, .doc, .xls หรือ .bmp

OwnerLink, OwnerLinkObjectLink, ลิงก์, รูปภาพ หรือรูปแบบอื่น

วัตถุรูปวาด Office

.emf

รูปแบบวัตถุรูปวาด Office หรือรูปภาพ (Windows enhanced metafile format, EMF)

Text

.txt

ข้อความที่ใช้แสดง, ข้อความ OEM

Single File Web Page

.mht, .mhtml

Single File Web Page (MHT หรือ MHTML) รูปแบบไฟล์นี้จะรวมกราฟิกภายใน แอปเพล็ต เอกสารที่ลิงก์ และรายการที่สนับสนุนอื่นๆ ซึ่งมีการอ้างอิงอยู่ในเอกสาร

เว็บเพจ

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML)

หมายเหตุ    เมื่อคุณคัดลอกข้อความจากโปรแกรมอื่น Excel จะวางข้อความในรูปแบบ HTML ไม่ว่ารูปแบบของข้อความเดิมจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ด้านบนของหน้า

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2010

รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน Excel 2010 คุณไม่สามารถเปิดหรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้

รูปแบบ

นามสกุล

ตัวระบุชนิดคลิปบอร์ด

แผนภูมิ Excel

.xlc

รูปแบบไฟล์ Excel 2.0, 3.0 และ 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

รูปแบบไฟล์ Lotus 1-2-3 (ทุกเวอร์ชัน)

Microsoft Works

.wks

รูปแบบไฟล์ Microsoft Works (ทุกเวอร์ชัน)

DBF 2

.dbf

รูปแบบไฟล์ DBASE II

WQ1

.wq1

Quattro Pro สำหรับรูปแบบไฟล์ MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 และ 7.0 สำหรับ Windows

เคล็ดลับสำหรับรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Excel

ถ้ารูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel คุณสามารถลองใช้วิธีต่อไปนี้

 • ค้นหาในเว็บเพื่อหาบริษัทที่สร้างตัวแปลงรูปแบบไฟล์สำหรับรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

 • บันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ที่โปรแกรมอื่นสนับสนุน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการนำเข้าสเปรดชีตของคุณลงในโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนรูปแบบไฟล์ Excel แต่โปรแกรมนั้นอาจสามารถนำเข้ารูปแบบไฟล์อื่นที่สนับสนุนได้ เช่น สเปรดชีต XML หรือรูปแบบไฟล์ข้อความ ในกรณีนี้ คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณเป็นรูปแบบสเปรดชีต XML แล้วใช้โปรแกรมนั้นนำเข้าไฟล์ XML

ด้านบนของหน้า

การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ถูกถ่ายโอนในการแปลงรูปแบบไฟล์ Excel

ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์อื่น เช่น รูปแบบไฟล์ข้อความ การจัดรูปแบบและข้อมูลบางส่วนอาจสูญหาย และฟีเจอร์อื่นๆ อาจไม่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้มีฟีเจอร์และการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่อธิบายไว้

รูปแบบไฟล์

ฟีเจอร์ที่แตกต่าง

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

รูปแบบไฟล์นี้ (.prn) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ถ้าแถวของเซลล์มีอักขระมากกว่า 240 ตัว อักขระที่เกิน 240 จะถูกตัดไปขึ้นบรรทัดใหม่ที่ด้านล่างของไฟล์ที่ถูกแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าแต่ละแถวของแถว 1 ถึง 10 มีอักขระมากกว่า 240 ตัว ข้อความส่วนเกินในแถว 1 จะถูกวางในแถว 11 และข้อความส่วนเกินในแถว 2 จะถูกวางในแถว 12 เป็นต้น

คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค และแต่ละแถวข้อมูลจะลงท้ายด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าของสูตร สูตรดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นข้อความ การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของเวิร์กชีตอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

หมายเหตุ    ก่อนที่จะบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการแปลงสามารถมองเห็นได้และมีช่องว่างระหว่างคอลัมน์เพียงพอ มิฉะนั้น ข้อมูลอาจสูญหายหรือไม่ได้รับการแบ่งอย่างถูกต้องในไฟล์ที่แปลง คุณอาจจำเป็นต้องปรับความกว้างคอลัมน์ของเวิร์กชีตก่อนที่คุณจะแปลงเป็นรูปแบบข้อความที่จัดรูปแบบ

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

รูปแบบไฟล์นี้ (.txt) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกแยกด้วยอักขระแท็บ และแต่ละแถวข้อมูลจะลงท้ายด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์มีเครื่องหมายจุลภาค เนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ถ้าข้อมูลมีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว เครื่องหมายอัญประกาศคู่ก็จะแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว และเนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ด้วย การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของเวิร์กชีตอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าของสูตร สูตรดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นข้อความ เมื่อต้องการให้มีการเก็บสูตรไว้เมื่อเปิดไฟล์นั้นใหม่ใน Excel ให้เลือกตัวเลือก ตัวคั่น ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ และเลือกอักขระแท็บเป็นตัวคั่น

หมายเหตุ    ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีอักขระของฟอนต์พิเศษ เช่น สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ (©) และคุณต้องการใช้ไฟล์ข้อความที่แปลงนั้นในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการอื่น ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กนั้นในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เหมาะสมกับระบบดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows และต้องการใช้ไฟล์ข้อความนั้นในคอมพิวเตอร์ Macintosh ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบข้อความ (Macintosh) ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนระบบที่ใช้ Windows ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบข้อความ (Windows)

ข้อความ (Unicode)

รูปแบบไฟล์นี้ (.txt) จะบันทึกข้อความและค่าทั้งหมดตามที่ปรากฏในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดไฟล์ในรูปแบบข้อความ (Unicode) โดยใช้โปรแกรมที่ไม่สามารถอ่าน Unicode ได้ ข้อมูลจะสูญหาย

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

รูปแบบไฟล์นี้ (.csv) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่เท่านั้น แถวและอักขระทั้งหมดในแต่ละเซลล์จะถูกบันทึก คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค และแต่ละแถวข้อมูลจะลงท้ายด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์มีเครื่องหมายจุลภาค เนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าของสูตร สูตรดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นข้อความ การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของเวิร์กชีตอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

หมายเหตุ    ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีอักขระของฟอนต์พิเศษ เช่น สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ (©) และคุณต้องการใช้ไฟล์ข้อความที่แปลงนั้นในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการอื่น ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กนั้นในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เหมาะสมกับระบบดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Windows และต้องการใช้ไฟล์ข้อความนั้นในคอมพิวเตอร์ Macintosh ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ CSV (Macintosh) ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนระบบที่ใช้ Windows หรือ Windows NT ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ CSV (Windows)

รูปแบบ DIF (Data Interchange Format)

รูปแบบไฟล์นี้ (.dif) จะบันทึกเฉพาะข้อความ ค่า และสูตรบนเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ถ้าตัวเลือกเวิร์กชีตถูกตั้งค่าให้แสดงผลลัพธ์จากสูตรในเซลล์ จะมีเฉพาะผลลัพธ์จากสูตรเท่านั้นที่จะได้รับการบันทึกในไฟล์ที่แปลง เมื่อต้องการบันทึกสูตร ให้ทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงสูตรบนเวิร์กชีตก่อนที่คุณจะบันทึกไฟล์นั้น

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสูตรในเซลล์แทนผลลัพธ์จากการคำนวณ

ความกว้างคอลัมน์และการจัดรูปแบบตัวเลขส่วนใหญ่จะถูกบันทึก แต่การจัดรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย

การตั้งค่าของการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองจะสูญหาย

ข้อคิดเห็นในเซลล์ กราฟิก แผนภูมิฝังตัว วัตถุ ตัวควบคุมฟอร์ม ไฮเปอร์ลิงก์ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และฟีเจอร์อื่นๆ ของเวิร์กชีตจะสูญหาย

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบันของรายงาน PivotTable จะถูกบันทึก แต่ข้อมูล PivotTable อื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย

โค้ด Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) จะสูญหาย

สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

SYLK (Symbolic Link)

รูปแบบไฟล์นี้ (.slk) จะบันทึกเฉพาะค่าและสูตรบนเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ และการจัดรูปแบบเซลล์ที่จำกัดเท่านั้น

อักขระจะถูกบันทึกได้ถึง 255 อักขระต่อเซลล์

ถ้ามีฟังก์ชัน Excel ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ SYLK แล้ว Excel จะคำนวณฟังก์ชันนั้นก่อนการบันทึกไฟล์ และจะแทนที่สูตรด้วยค่าผลลัพธ์

รูปแบบข้อความส่วนใหญ่จะถูกบันทึก ซึ่งข้อความที่แปลงจะนำรูปแบบของอักขระตัวแรกในเซลล์ไปใช้ การตั้งค่าการจัดแนวข้อความแบบหมุน เซลล์ที่ผสาน และข้อความแนวนอนและแนวตั้งจะสูญหาย สีฟอนต์อาจถูกแปลงเป็นสีอื่นถ้าคุณเปิดแผ่นงาน SYLK ที่แปลงนั้นใหม่ใน Excel ขอบจะถูกแปลงเป็นขอบแบบเส้นเดียว การแรเงาเซลล์จะถูกแปลงเป็นการแรเงาสีเทาแบบจุด

การตั้งค่าของการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองจะสูญหาย

ข้อคิดเห็นในเซลล์จะได้รับการบันทึก คุณสามารถให้แสดงข้อคิดเห็นได้ถ้าคุณเปิดไฟล์ SYLK ใหม่ใน Excel

กราฟิก แผนภูมิฝังตัว วัตถุ ตัวควบคุมฟอร์ม ไฮเปอร์ลิงก์ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และฟีเจอร์อื่นๆ ของเวิร์กชีตจะสูญหาย

โค้ด VBA จะสูญหาย

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบันของรายงาน PivotTable จะถูกบันทึก แต่ข้อมูล PivotTable อื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย

หมายเหตุ    คุณสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อบันทึกไฟล์เวิร์กบุ๊กสำหรับใช้ใน Microsoft Multiplan Excel ไม่ได้รวมตัวแปลงรูปแบบไฟล์สำหรับการแปลงไฟล์เวิร์กบุ๊กให้เป็นรูปแบบ Multiplan โดยตรง

เว็บเพจและ Single File Web Page

รูปแบบไฟล์เว็บเพจ (.htm, .html) และรูปแบบไฟล์ Single File Web Page (.mht, .mhtml) เหล่านี้สามารถใช้สำหรับการส่งออกข้อมูล Excel ได้ ใน Excel 2010 ฟีเจอร์ของเวิร์กชีต (เช่น สูตร, แผนภูมิ, PivotTable และโครงการ Visual Basic for Application (VBA)) จะไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์เหล่านี้อีกต่อไป และจะสูญหายเมื่อคุณเปิดไฟล์ในรูปแบบไฟล์นี้ใหม่ใน Excel

XML Spreadsheet 2003

รูปแบบไฟล์ XML Spreadsheet 2003 (.xml) นี้จะไม่เก็บฟีเจอร์ต่อไปนี้ไว้

 • ลูกศรติดตามการตรวจสอบ

 • แผนภูมิและวัตถุกราฟิกอื่นๆ

 • แผ่นงานแผนภูมิ แผ่นงานแมโคร แผ่นกล่องโต้ตอบ

 • มุมมองแบบกำหนดเอง

 • การอ้างอิงการรวมข้อมูล

 • เลเยอร์ของวัตถุรูปวาด

 • ฟีเจอร์เค้าร่างและการจัดกลุ่ม

 • ข้อมูลเวิร์กชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • สถานการณ์สมมติ

 • ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

 • โครงการ VBA

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, Excel Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา