รูปแบบแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2010

ด้วย Microsoft PowerPoint 2010 คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นแฟ้มชนิดใดชนิดหนึ่งที่แสดงรายการอยู่ในตารางต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ   PowerPoint 2010 ไม่สนับสนุนรูปแบบแฟ้มต่อไปนี้

  • การบันทึกเป็นรูปแบบแฟ้ม PowerPoint 95 (หรือก่อนหน้า)

  • แฟ้ม ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่ง (.ppz)

บันทึกเป็นชนิด

นามสกุล

ใช้ในการบันทึก

PowerPoint Presentation

.pptx

งานนำเสนอ PowerPoint 2010 หรือ 2007 ซึ่งตามค่าเริ่มต้น มีรูปแบบแฟ้มแบบเปิดใช้งาน XML

PowerPoint Macro-Enabled Presentation

.pptm

งานนำเสนอที่มีโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

PowerPoint 97-2003 Presentation

.ppt

งานนำเสนอที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

PDF Document Format

.pdf

รูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดตาม PostScript ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Adobe Systems ที่สามารถรักษาการจัดรูปแบบเอกสาร และทำให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกัน

XPS Document Format

.xps

รูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบขั้นสุดท้าย

PowerPoint Design Templates

.potx

แม่แบบงานนำเสนอ PowerPoint 2010 หรือ 2007 ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกำหนดรูปแบบงานนำเสนอในอนาคต

PowerPoint Macro-Enabled Design Template

.potm

แม่แบบที่มีแมโครที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในแม่แบบที่จะใช้ในงานนำเสนอ

PowerPoint 97-2003 Design Template

.pot

แม่แบบที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

Office Theme

.thmx

สไตล์ชีตที่มีข้อกำหนดของชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ

PowerPoint Show

.pps หรือ .ppsx

งานนำเสนอที่จะเปิดในมุมมอง การนำเสนอภาพนิ่ง แทนที่จะเปิดในมุมมอง ปกติ เสมอ

PowerPoint Macro-Enabled Show

.ppsm

การนำเสนอภาพนิ่งที่มีแมโครที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ซึ่งคุณจะสามารถเรียกใช้จากภายในการนำเสนอภาพนิ่ง

PowerPoint 97-2003 Show

.ppt

การนำเสนอภาพนิ่งที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

PowerPoint Add-in

.ppam

Add-in ที่จัดเก็บคำสั่งแบบกำหนดเอง โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) และคุณลักษณะพิเศษ เช่น Add-in

PowerPoint 97-2003 Add-in

.ppa

Add-in ที่คุณสามารถเปิดใน PowerPoint 97 ถึง Office PowerPoint 2003

Windows Media Video

wmv

งานนำเสนอที่ถูกบันทึกเป็นวีดีโอ งานนำเสนอ PowerPoint 2010 สามารถได้รับการบันทึกที่ระดับคุณภาพสูง (1024 x 768, 30 เฟรมต่อวินาที) คุณภาพปานกลาง (640 x 480, 24 เฟรมต่อวินาที) และคุณภาพต่ำ (320 X 240, 15 เฟรมต่อวินาที)

รูปแบบแฟ้ม WMV สามารถเล่นบนโปรแกรมเล่นสื่อได้หลายโปรแกรม เช่น Windows Media Player

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

รูปแบบแฟ้ม GIF ถูกจำกัดให้สนับสนุนเพียง 256 สี ดังนั้นจึงใช้ได้ดีสำหรับรูปที่ได้จากการสแกน เช่นภาพประกอบ GIF ยังเหมาะกับภาพลายเส้น ภาพขาวดำ และข้อความขนาดเล็กที่มีความสูงไม่กี่พิกเซลอีกด้วย GIF สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวและพื้นหลังแบบโปร่งใส

JPEG (Joint Photographic Experts Group) FileFormat

.jpg

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

รูปแบบแฟ้ม JPEG จะสนับสนุน 16 ล้านสี และเหมาะที่สุดสำหรับรูปถ่ายและกราฟิกที่ซับซ้อน

PNG (Portable Network Graphics) Format

.png

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

PNG ได้รับการรับรองให้เป็นมาตรฐานโดย World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อแทนที่ GIF PNG ไม่สนับสนุนภาพเคลื่อนไหวเหมือน GIF และเบราว์เซอร์รุ่นเก่าบางรุ่นก็ไม่สนับสนุนรูปแบบแฟ้มนี้

TIFF (Tag Image File Format)

.tif

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

TIFF เป็นรูปแบบแฟ้มที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บรูปบิตแมปบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กราฟิก TIFF อาจมีความละเอียดเท่าใดก็ได้ และอาจเป็นภาพขาว-ดำ ภาพระดับสีเทา หรือภาพสี

Device Independent Bitmap

.bmp

ภาพนิ่งเป็นกราฟิกสำหรับใช้บนเว็บเพจ

บิตแมปเป็นการแสดงรูปกราฟิกในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ของจุด ค่าของแต่ละจุด (มีการใส่ค่าหรือไม่มี) จะถูกจัดเก็บไว้ในข้อมูลหนึ่งบิตหรือหลายบิต

Windows Metafile

.wmf

ภาพนิ่งที่เป็นกราฟิก 16 บิต (สำหรับใช้กับ Microsoft Windows 3.x และรุ่นใหม่กว่า)

Enhanced Windows Metafile

.emf

ภาพนิ่งที่เป็นกราฟิก 32 บิต (สำหรับใช้กับ Microsoft Windows 95 และรุ่นใหม่กว่า)

Outline/RTF

.rtf

เค้าร่างงานนำเสนอเป็นเอกสารข้อความอย่างเดียวที่ให้ขนาดแฟ้มที่เล็กกว่า และทำให้สามารถใช้แฟ้มแบบไม่มีแมโครร่วมกับผู้อื่นที่อาจไม่มี PowerPoint หรือระบบปฏิบัติการรุ่นเดียวกันกับที่คุณมีอยู่ได้ ข้อความใดๆ ในบานหน้าต่างบันทึกย่อจะไม่ได้รับการบันทึกด้วยรูปแบบแฟ้มนี้

PowerPoint Picture Presentation

.pptx

งานนำเสนอ PowerPoint 2010 หรือ 2007 ที่แต่ละภาพนิ่งได้ถูกแปลงให้เป็นรูปภาพ การบันทึกแฟ้มเป็นงานนำเสนอ PowerPoint Picture จะลดขนาดของแฟ้มลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางส่วนจะหายไป

OpenDocument Presentation

.odp

คุณสามารถบันทึกแฟ้ม PowerPoint 2010 เพื่อนำไปเปิดด้วยโปรแกรมประยุกต์สำหรับการนำเสนอที่ใช้รูปแบบ OpenDocument Presentation เช่น Google Docs และ OpenOffice.org Impress คุณยังสามารถเปิดงานนำเสนอในรูปแบบ .odp ด้วย PowerPoint 2010 แต่ข้อมูลบางส่วนจะหายไปเมื่อบันทึกและเปิดแฟ้ม .odp

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา