รูปแบบแฟ้มที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกไฟล์ Microsoft Excel 2010 ในรูปแบบไฟล์อื่นได้ด้วยการคลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น รูปแบบไฟล์ที่มีอยู่ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ (เวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ หรือแผ่นงานชนิดอื่น)

ใน Excel 2010 คุณสามารถเปิดไฟล์ที่สร้างในรูปแบบไฟล์อื่นได้ ไม่ว่าจะสร้างใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าหรือในโปรแกรมอื่น ด้วยการคลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก เปิด ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 เวิร์กบุ๊กนั้นจะเปิดในโหมดความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Excel 2010 คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กนั้นเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 2010 อย่างไรก็ตาม คุณก็ยังสามารถเลือกทำงานในโหมดความเข้ากันได้ต่อไป ซึ่งจะเก็บรูปแบบไฟล์เดิมไว้เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อใดก็ตามที่คุณบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มอื่น การจัดรูปแบบ ข้อมูล และคุณลักษณะบางอย่างของแฟ้มนั้นอาจไม่ถูกถ่ายโอนไปด้วย

In this article

รูปแบบแฟ้ม Excel

รูปแบบแฟ้มข้อความ

รูปแบบแฟ้มอื่นๆ

รูปแบบแฟ้มที่ใช้คลิปบอร์ด

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2010

การจัดรูปแบบและคุณลักษณะที่ไม่ถูกถ่ายโอนในการแปลงรูปแบบแฟ้ม Excel

รูปแบบแฟ้ม Excel

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

สมุดงานของ Excel

.xlsx

รูปแบบไฟล์เริ่มต้นแบบ XML สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 ไม่สามารถเก็บโค้ดของแมโคร Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) หรือแผ่นงานแมโคร Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm) ได้

สมุดงานของ Excel (โค้ด)

.xlsm

รูปแบบไฟล์ที่ใช้ XML และแบบใช้แมโครสำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 เก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

สมุดงานไบนารี Excel

.xlsb

รูปแบบไฟล์ไบนารี (BIFF12) สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007

แม่แบบ

.xltx

รูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับเทมเพลต Excel ของ Excel 2010 และ Excel 2007 ไม่สามารถเก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm) ได้

แม่แบบ (โค้ด)

.xltm

รูปแบบไฟล์แบบใช้แมโครของเทมเพลต Excel สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 เก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

สมุดงาน Excel 97- Excel 2003

.xls

รูปแบบแฟ้มไบนารี Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8)

แม่แบบ Excel 97- Excel 2003

.xlt

รูปแบบแฟ้มไบนารี Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) สำหรับแม่แบบ Excel

สมุดงาน Microsoft Excel 5.0/95

.xls

รูปแบบแฟ้มไบนารี Excel 5.0/95 (BIFF5)

กระดาษคำนวณ XML 2003

.xml

รูปแบบแฟ้ม XML Spreadsheet 2003 (XMLSS)

ข้อมูล XML

.xml

รูปแบบข้อมูล XML

Add-In ของ Excel

.xlam

รูปแบบ Add-In ที่เปิดใช้งานแมโครและแบบ XML สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007 Add-In คือโปรแกรมเสริมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม สนับสนุนการใช้ของโครงการ VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

Add-in ของ Excel 97-2003

.xla

Add-in ของ Excel 97-2003 โปรแกรมส่วนเพิ่มที่ได้ร้บการออกแบบสำหรับเรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม สนับสนุนการใช้โครงการ VBA

สมุดงาน Excel 4.0

.xlw

รูปแบบไฟล์ Excel 4.0 ที่จะบันทึกเฉพาะเวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ และแผ่นงานแมโครเท่านั้น คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์นี้ใน Excel 2010 แต่คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ Excel เป็นรูปแบบไฟล์นี้ได้

ด้านบนของเพจ

รูปแบบแฟ้มข้อความ

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

.prn

รูปแบบ Lotus ที่คั่นด้วยการเว้นวรรค บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

.txt

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนอีกระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หนึ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ข้อความ (Macintosh)

.txt

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ข้อความ (MS-DOS)

.txt

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยแท็บสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ข้อความ Unicode

.txt

บันทึกสมุดงานเป็นข้อความ Unicode ซึ่งก็คือมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่พัฒนาขึ้นโดย Unicode Consortium

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

.csv

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับใช้บนอีกระบบปฏิบัติการ Windows หนึ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

CSV (Macintosh)

.csv

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคสำหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ จะถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

CSV (MS-DOS)

.csv

บันทึกสมุดงานเป็นแฟ้มข้อความแบบมีจุลภาคเป็นตัวคั่นสำหรับการใช้บนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และเพื่อให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นนั้นใช้ถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

DIF

.dif

รูปแบบ Data Interchange บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SYLK

.slk

รูปแบบ Symbolic Link บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ    ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบข้อความใดๆ การจัดรูปแบบทั้งหมดจะสูญหายไป

ด้านบนของเพจ

รูปแบบแฟ้มอื่นๆ

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III และ IV คุณสามารถเปิดรูปแบบแฟ้มเหล่านี้ได้ใน Excel แต่คุณไม่สามารถบันทึกแฟ้ม Excel เป็นรูปแบบ dBase ได้

OpenDocument Spreadsheet

.ods

OpenDocument Spreadsheet คุณสามารถบันทึกไฟล์ Excel 2010 เพื่อให้เปิดได้ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ใช้รูปแบบ OpenDocument Spreadsheet เช่น Google Docs และ OpenOffice.org Calc นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดสเปรดชีตในรูปแบบ .ods ใน Excel 2010 ได้ด้วย การจัดรูปแบบอาจสูญหายไปเมื่อมีการบันทึกและเปิดไฟล์ .ods

PDF

.pdf

รูปแบบ Portable Document Format (PDF) รูปแบบแฟ้มนี้จะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้ เมื่อแฟ้มรูปแบบ PDF แสดงแบบออนไลน์หรือได้รับการพิมพ์ออกมา แฟ้มจะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้ ข้อมูลในแฟ้มดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย นอกจากนี้ รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์สำหรับเอกสารที่จะผลิตซ้ำโดยใช้การพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

เอกสาร XPS

.xps

XML Paper Specification (XPS) รูปแบบแฟ้มนี้จะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้ เมื่อแฟ้ม XPS แสดงแบบออนไลน์หรือได้รับการพิมพ์ออกมา แฟ้มจะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้อย่างครบถ้วน และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มนั้นได้โดยง่าย

ด้านบนของเพจ

รูปแบบแฟ้มที่ใช้คลิปบอร์ด

คุณสามารถวางข้อมูลจากคลิปบอร์ดของ Microsoft Office ลงใน Excel ได้ด้วยการใช้คำสั่ง วาง หรือ วางแบบพิเศษ (แท็บ หน้าเริ่มต้น กลุ่ม คลิปบอร์ด ปุ่ม วาง) หากข้อมูลในคลิปบอร์ดของ Office มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

รูปแบบ

นามสกุล

ตัวระบุชนิดคลิปบอร์ด

รูปภาพ

.wmf หรือ .emf

รูปภาพในรูปแบบ Windows Metafile Format (WMF) หรือ Windows Enhanced Metafile Format (EMF)

หมายเหตุ    ถ้าคุณคัดลอกรูปภาพ Windows Metafile (WMF) มาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง Excel จะวางรูปภาพนี้เป็นแบบ enhanced metafile (EMF)

บิตแมป (Bitmap)

.bmp

รูปภาพที่จัดเก็บในรูปแบบบิตแมป (BMP)

รูปแบบแฟ้ม Microsoft Excel

.xls

รูปแบบไฟล์ไบนารีสำหรับ Excel เวอร์ชัน 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) และ Excel 2010 (BIFF12)

SYLK

.slk

รูปแบบ Symbolic Link Format

DIF

.dif

รูปแบบ Data Interchange Format

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

.txt

รูปแบบข้อความที่คั่นด้วยแท็บ

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

.csv

รูปแบบค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค) (*.prn)

.rtf

รูปแบบ Rich Text (RTF) จาก Excel เท่านั้น

วัตถุฝังตัว

.gif, .jpg, .doc, .xls หรือ .bmp

รูปแบบวัตถุ Microsoft Excel เป็นวัตถุจากโปรแกรมที่ลงทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งสนับสนุน OLE 2.0 (OwnerLink) และรูปภาพ หรือรูปแบบงานนำเสนอแบบอื่น

วัตถุเชื่อมโยง

.gif, .jpg, .doc, .xls หรือ .bmp

OwnerLink, ObjectLink การเชื่อมโยง รูปภาพ หรือรูปแบบอื่น

วัตถุรูปวาด Office

.emf

รูปแบบวัตถุรูปวาด Office หรือรูปภาพ (Windows enhanced metafile format, EMF)

ข้อความ

.txt

ข้อความที่ใช้แสดง ข้อความ OEM

Single File Web Page

.mht, .mhtml

Single File Web Page (MHT หรือ MHTML) รูปแบบแฟ้มนี้จะรวมกราฟิกภายใน แอปเพล็ต เอกสารที่เชื่อมโยง และรายการที่สนับสนุนอื่นๆ ซึ่งมีการอ้างอิงอยู่ในเอกสาร

เว็บเพจ

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML)

หมายเหตุ    เมื่อคุณคัดลอกข้อความจากโปรแกรมอื่น Excel จะวางข้อความในรูปแบบ HTML ไม่ว่ารูปแบบของข้อความเดิมจะเป็นอย่างไรก็ตาม

ด้านบนของเพจ

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2010

รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน Excel 2010 คุณไม่สามารถเปิดหรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้

รูปแบบ

นามสกุล

ตัวระบุชนิดคลิปบอร์ด

แผนภูมิ Excel

.xlc

รูปแบบแฟ้ม Excel 2.0, 3.0 และ 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

รูปแบบแฟ้ม Lotus 1-2-3 (ทุกรุ่น)

Microsoft Works

.wks

รูปแบบแฟ้ม Microsoft Works (ทุกรุ่น)

DBF 2

.dbf

รูปแบบแฟ้ม DBASE II

WQ1

.wq1

Quattro Pro สำหรับรูปแบบแฟ้ม MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 และ 7.0 สำหรับ Windows

เคล็ดลับสำหรับรูปแบบแฟ้มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Excel

ถ้ารูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการใช้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel คุณสามารถลองใช้วิธีต่อไปนี้

 • ค้นหาในเว็บเพื่อหาบริษัทที่สร้างตัวแปลงรูปแบบแฟ้มสำหรับรูปแบบแฟ้มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

 • บันทึกเป็นรูปแบบแฟ้มที่โปรแกรมอื่นสนับสนุน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการนำเข้ากระดาษคำนวณลงในโปรแกรมอื่นที่ไม่สนับสนุนรูปแบบแฟ้ม Excel แต่โปรแกรมอื่นอาจสามารถนำเข้ารูปแบบแฟ้มอื่นที่สนับสนุนได้ เช่น กระดาษคำนวณ XML หรือรูปแบบแฟ้มข้อความ ในกรณีนี้ คุณสามารถบันทึกสมุดงานของคุณเป็นรูปแบบกระดาษคำนวณ XML แล้วนำเข้าแฟ้ม XML จากโปรแกรมอื่น

ด้านบนของเพจ

การจัดรูปแบบและคุณลักษณะที่ไม่ถูกถ่ายโอนในการแปลงรูปแบบแฟ้ม Excel

ถ้าคุณบันทึกสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้มอื่น เช่น รูปแบบแฟ้มข้อความ การจัดรูปแบบและข้อมูลบางส่วนอาจสูญหาย และคุณลักษณะอื่นๆ อาจไม่ได้รับการสนับสนุน

รูปแบบแฟ้มต่อไปนี้มีคุณลักษณะและการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่อธิบายไว้

รูปแบบแฟ้ม

คุณลักษณะที่แตกต่าง

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.prn) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ถ้าแถวของเซลล์มีอักขระมากกว่า 240 ตัว อักขระที่เกิน 240 จะถูกตัดไปขึ้นบรรทัดใหม่ที่ด้านล่างของแฟ้มที่ถูกแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าแต่ละแถวของแถว 1 ถึง 10 มีอักขระมากกว่า 240 ตัว ข้อความส่วนเกินในแถว 1 จะถูกวางในแถว 11 และข้อความส่วนเกินในแถว 2 จะถูกวางในแถว 12 เป็นต้น

คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค และแต่ละแถวข้อมูลจะลงท้ายด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าของสูตร สูตรดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นข้อความ การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของแผ่นงานอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

หมายเหตุ    ก่อนที่จะบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการแปลงสามารถมองเห็นได้และมีช่องว่างระหว่างคอลัมน์เพียงพอ มิฉะนั้น ข้อมูลอาจสูญหายหรือไม่ได้รับการแบ่งอย่างถูกต้องในไฟล์ที่แปลง คุณอาจจำเป็นต้องปรับความกว้างคอลัมน์ของเวิร์กชีตก่อนที่คุณจะแปลงเป็นรูปแบบข้อความที่จัดรูปแบบ

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.txt) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกแยกด้วยอักขระแท็บ และแต่ละแถวข้อมูลจะลงท้ายด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์มีเครื่องหมายจุลภาค เนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ถ้าข้อมูลมีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว เครื่องหมายอัญประกาศคู่ก็จะแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว และเนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ด้วย การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของแผ่นงานอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าของสูตร สูตรดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นข้อความ เมื่อต้องการให้มีการเก็บสูตรไว้เมื่อเปิดแฟ้มนั้นใหม่ใน Excel ให้เลือกตัวเลือก ตัวคั่น ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ และเลือกอักขระแท็บเป็นตัวคั่น

หมายเหตุ    ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีอักขระของฟอนต์พิเศษ เช่น สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ (©) และคุณต้องการใช้ไฟล์ข้อความที่แปลงนั้นในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการอื่น ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กนั้นในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เหมาะสมกับระบบดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows และต้องการใช้ไฟล์ข้อความนั้นในคอมพิวเตอร์ Macintosh ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบข้อความ (Macintosh) ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนระบบที่ใช้ Windows ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบข้อความ (Windows)

ข้อความ (Unicode)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.txt) จะบันทึกข้อความและค่าทั้งหมดตามที่ปรากฏในเซลล์ของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดแฟ้มในรูปแบบข้อความ (Unicode) โดยใช้โปรแกรมที่ไม่สามารถอ่าน Unicode ได้ ข้อมูลจะสูญหาย

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.csv) จะบันทึกเฉพาะข้อความและค่าตามที่แสดงอยู่ในเซลล์ของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น แถวและอักขระทั้งหมดในแต่ละเซลล์จะถูกบันทึก คอลัมน์ของข้อมูลจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค และแต่ละแถวข้อมูลจะลงท้ายด้วยอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเซลล์มีเครื่องหมายจุลภาค เนื้อหาของเซลล์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ถ้าเซลล์แสดงสูตรแทนที่จะเป็นค่าของสูตร สูตรดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นข้อความ การจัดรูปแบบ กราฟิก วัตถุ และเนื้อหาของแผ่นงานอื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

หมายเหตุ    ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีอักขระของฟอนต์พิเศษ เช่น สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ (©) และคุณต้องการใช้ไฟล์ข้อความที่แปลงนั้นในคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการอื่น ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กนั้นในรูปแบบไฟล์ข้อความที่เหมาะสมกับระบบดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Windows และต้องการใช้ไฟล์ข้อความนั้นในคอมพิวเตอร์ Macintosh ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ CSV (Macintosh) ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh และต้องการใช้ไฟล์ข้อความบนระบบที่ใช้ Windows หรือ Windows NT ให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ CSV (Windows)

รูปแบบ DIF (Data Interchange Format)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.dif) จะบันทึกเฉพาะข้อความ ค่า และสูตรบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ถ้าตัวเลือกแผ่นงานถูกตั้งค่าให้แสดงผลลัพธ์จากสูตรในเซลล์ จะมีเฉพาะผลลัพธ์จากสูตรเท่านั้นที่จะได้รับการบันทึกในแฟ้มที่แปลง เมื่อต้องการบันทึกสูตร ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงสูตรบนแผ่นงานก่อนที่คุณจะบันทึกแฟ้มนั้น

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับแผ่นงานนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสูตรในเซลล์แทนผลลัพธ์จากการคำนวณ

บันทึกความกว้างคอลัมน์และการจัดรูปแบบตัวเลขส่วนใหญ่ แต่การจัดรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมดจะหายไป

การตั้งค่าของการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองจะสูญหาย

ข้อคิดเห็นของเซลล์ กราฟิก แผนภูมิฝังตัว วัตถุ ตัวควบคุมฟอร์ม การเชื่อมโยงหลายมิติ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และคุณลักษณะแผ่นงานอื่นๆ จะสูญหาย

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบันของรายงาน PivotTable จะถูกบันทึก แต่ข้อมูล PivotTable อื่นๆ จะสูญหาย

โค้ด Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) จะสูญหาย

สัญลักษณ์ยูโรจะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายคำถาม

SYLK (Symbolic Link)

รูปแบบแฟ้มนี้ (.slk) จะบันทึกเฉพาะค่าและสูตรบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่เท่านั้น และมีการจัดรูปแบบเซลล์ที่จำกัด

อักขระจะถูกบันทึกได้ถึง 255 อักขระต่อเซลล์

ถ้าสูตรประกอบด้วยฟังก์ชันที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ SYLK แล้ว Excel จะคำนวณฟังก์ชันก่อนบันทึกแฟ้ม และจะแทนที่สูตรด้วยค่าผลลัพธ์

รูปแบบข้อความส่วนใหญ่จะถูกบันทึก ข้อความที่แปลงจะอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรแรกในเซลล์ ข้อความที่หมุน เซลล์ที่ผสาน และการตั้งค่าการจัดแนวข้อความแบบแนวนอนและแนวตั้งจะสูญหาย สีแบบอักษรอาจถูกแปลงไปเป็นสีอื่น ถ้าคุณเปิดแผ่นงาน SYLK ที่แปลงใหม่ใน Excel เส้นขอบจะถูกแปลงเป็นเส้นขอบเดี่ยว การแรเงาเซลล์จะมีการแปลงเป็นการแรเงาแบบจุดสีเทา

การตั้งค่าของการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองจะสูญหาย

ข้อคิดเห็นในเซลล์จะถูกบันทึก คุณสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้ถ้าคุณเปิดแฟ้ม SYLK ใหม่ใน Excel

กราฟิก แผนภูมิฝังตัว วัตถุ ตัวควบคุมฟอร์ม การเชื่อมโยงหลายมิติ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และคุณลักษณะของแผ่นงานอื่นๆ จะสูญหาย

โค้ด VBA จะสูญหาย

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองปัจจุบันของรายงาน PivotTable จะถูกบันทึก แต่ข้อมูล PivotTable อื่นๆ ทั้งหมดจะสูญหาย

หมายเหตุ    คุณสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อบันทึกไฟล์เวิร์กบุ๊กสำหรับใช้ใน Microsoft Multiplan Excel ไม่ได้รวมตัวแปลงรูปแบบไฟล์สำหรับการแปลงไฟล์เวิร์กบุ๊กให้เป็นรูปแบบ Multiplan โดยตรง

เว็บเพจและ Single File Web Page

รูปแบบไฟล์เว็บเพจ (.htm, .html) และรูปแบบไฟล์ Single File Web Page (.mht, .mhtml) เหล่านี้สามารถใช้สำหรับการส่งออกข้อมูล Excel ได้ ใน Excel 2010 ฟีเจอร์ของเวิร์กชีต (เช่น สูตร, แผนภูมิ, PivotTable และโครงการ Visual Basic for Application (VBA)) จะไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์เหล่านี้อีกต่อไป และจะสูญหายเมื่อคุณเปิดไฟล์ในรูปแบบไฟล์นี้ใหม่ใน Excel

XML Spreadsheet 2003

รูปแบบแฟ้ม XML Spreadsheet 2003 (.xml) นี้จะไม่เก็บคุณลักษณะต่อไปนี้ไว้

 • ลูกศรติดตามการตรวจสอบ

 • แผนภูมิและวัตถุกราฟิกอื่นๆ

 • แผ่นแผนภูมิ แผ่นงานแมโคร แผ่นกล่องโต้ตอบ

 • มุมมองแบบกำหนดเอง

 • การอ้างอิงการรวมข้อมูล

 • เลเยอร์วัตถุรูปวาด

 • คุณลักษณะเค้าร่างและการจัดกลุ่ม

 • ข้อมูลแผ่นงานที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • สถานการณ์สมมติ

 • ประเภทฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

 • โครงการ VBA

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×