รูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อนำรูปแบบต่างๆ ไปใช้กับตัวเลข คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าของตัวเลขนั้น รูปแบบของตัวเลขจะไม่มีผลต่อค่าในเซลล์ตามจริงที่ Excel ใช้ในการคำนวณ ค่าตามจริงจะแสดงอยู่ในแถบสูตร

แถบสูตรและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
แถบสูตรและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข เมื่อต้องการดูรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบถัดจาก ตัวเลข

ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

รูปแบบ

คำอธิบาย

ทั่วไป

รูปแบบตัวเลขเริ่มต้นที่ Excel นำไปใช้เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลข โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขที่จัดรูปแบบตามรูปแบบ ทั่วไป จะแสดงเหมือนกับที่คุณพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเซลล์นั้นไม่กว้างพอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด รูปแบบ ทั่วไป จะปัดตัวเลขที่มีทศนิยม นอกจากนี้ รูปแบบตัวเลข ทั่วไป จะใช้สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล) สำหรับตัวเลขที่มีค่ามากๆ (ตัวเลข 12 หลักขึ้นไป)

ตัวเลข

ใช้สำหรับการแสดงตัวเลขโดยทั่วไป คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ ระบุว่าคุณต้องการใช้ตัวคั่นหลักพันหรือไม่ และระบุวิธีที่คุณต้องการใช้แสดงค่าลบได้

สกุลเงิน

ใช้สำหรับค่าทางการเงินทั่วไป และแสดงสัญลักษณ์สกุลเงินเริ่มต้นพร้อมกับตัวเลข คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ ระบุว่าคุณต้องการใช้ตัวคั่นหลักพันหรือไม่ และระบุวิธีที่คุณต้องการใช้แสดงค่าลบได้

บัญชี

ใช้กับค่าทางการเงินด้วย แต่จะจัดแนวสัญลักษณ์สกุลเงินและจุดทศนิยมของตัวเลขในคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์

วันที่

แสดงเลขลำดับของวันที่และเวลาเป็นค่าวันที่ ตามชนิดและตำแหน่งที่ตั้ง (สถานที่) ที่คุณระบุ รูปแบบวันที่ที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคที่ระบุไว้ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม

เวลา

แสดงเลขลำดับของวันที่และเวลาเป็นค่าเวลา ตามชนิดและตำแหน่งที่ตั้ง (สถานที่) ที่คุณระบุ รูปแบบเวลาที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคที่ระบุอยู่ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม

เปอร์เซ็นต์

จะคูณค่าในเซลล์ด้วย 100 แล้วแสดงผลลัพธ์ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ได้

เศษส่วน

แสดงตัวเลขเป็นเศษส่วนตามชนิดของเศษส่วนที่คุณระบุ

เชิงวิทยาศาสตร์

แสดงตัวเลขในรูปแบบสัญลักษณ์เอ็กซ์โพเนนเชียล โดยแทนที่ส่วนหนึ่งของตัวเลขด้วย E+n โดยที่ E (ซึ่งย่อมาจาก Exponent) จะคูณตัวเลขที่นำหน้าด้วย 10 ยกกำลัง n ตัวอย่างเช่น รูปแบบ เชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีทศนิยมสองตำแหน่งจะแสดง 12345678901 เป็น 1.23E+10 ซึ่งเท่ากับ 1.23 คูณ 10 ยกกำลัง 10 คุณสามารถระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้ได้

ข้อความ

จะถือว่าเนื้อหาในเซลล์เป็นข้อความ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวเหมือนกับที่คุณพิมพ์รวมถึงเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขด้วย

พิเศษ

แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขประกันสังคม

กำหนดเอง

คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนสำเนาของรหัสรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ได้ ให้ใช้รูปแบบนี้เพื่อสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองที่จะถูกเพิ่มลงในรายการรหัสรูปแบบตัวเลข คุณสามารถเพิ่มรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองได้ตั้งแต่ 200 ถึง 250 รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Excel ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา