รับส่ง และยืนยันใบตอบรับเมื่ออ่าน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใบตอบรับการส่งจะยืนยันว่าข้อความอีเมลของคุณได้ถูกส่งไปถึงกล่องจดหมายของผู้รับแล้ว แต่ไม่ได้ยืนยันว่าผู้รับเห็นหรือได้อ่านข้อความอีเมลนั้นแล้วหรือไม่ ใบตอบรับการอ่านจะยืนยันว่าข้อความอีเมลของคุณได้ถูกเปิดอ่านแล้ว

ในMicrosoft Outlook ผู้รับข้อความสามารถปฏิเสธเมื่อต้องการส่งใบตอบรับการอ่าน มีสถานการณ์อื่น ๆ ที่ตอบรับการอ่านจะไม่ถูกส่ง เช่นว่าโปรแกรมอีเมลของผู้รับไม่ได้สนับสนุนการตอบรับการอ่าน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ติดตามข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง

ติดตามข้อความเดียว

ติดตามใบตอบรับ

ติดตามข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก จดหมาย

 4. ภายใต้ การติดตาม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใบตอบรับเมื่อได้รับเพื่อยืนยันว่าข้อความได้จัดส่งไปถึงเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับแล้ว หรือ ใบตอบรับเมื่ออ่านเพื่อยืนยันว่าผู้รับดูข้อความแล้ว

  เคล็ดลับ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือ ให้พิจารณาใช้การติดตามเฉพาะกับข้อความอีเมลเดียวที่มีความสำคัญเท่านั้น แทนที่จะติดตามข้อความอีเมลทั้งหมดที่ส่งไป ผู้รับที่ถูกแจ้งให้ทราบเป็นบางครั้งว่าข้อความอีเมลของคุณได้ร้องขอใบตอบรับการอ่านนั้นมีแนวโน้มที่จะส่งใบตอบรับการอ่านกลับมาให้คุณได้มากกว่าในกรณีที่ผู้รับได้รับพร้อมท์ในทุกๆ ครั้งที่ได้รับข้อความอีเมลจากคุณ

ด้านบนของเพจ

ติดตามข้อความเดียว

 • ในข้อความ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอการแจ้งเมื่อผู้รับได้รับข้อความ หรือ ร้องขอการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่าน

ด้านบนของเพจ

ติดตามใบตอบรับ

 1. เปิดข้อความต้นฉบับที่คุณส่งพร้อมคำขอการแจ้งเมื่อผู้รับได้รับข้อความหรือการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่าน ตามปกติ ข้อความดังกล่าวจะอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก การติดตาม

  หมายเหตุ: การติดตาม จะไม่ปรากฏจนกว่าจะได้รับใบตอบรับอย่างน้อยหนึ่งรายการ หลังจากที่คุณได้รับใบตอบรับแรกในกล่องจดหมายเข้าของคุณแล้ว อาจต้องรออีกหลายนาทีก่อนที่ปุ่ม การติดตาม จะปรากฏ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×