ระยะขอบบนของฉันหายไป

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสาร จุดแทรกจะอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าราวกับว่าไม่มีระยะขอบบนใช่หรือไม่

สาเหตุ

ถ้าคุณกำลังอ่านเอกสารในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และปรากฏว่าหน้ากระดาษทั้งหมดถูกตัดออกโดยไม่มีระยะขอบบนหรือระยะขอบล่าง แสดงว่าตัวเลือกสำหรับการซ่อนที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าเปิดทำงานอยู่

การแก้ปัญหา

ถ้าระยะขอบบนและระยะขอบล่างไม่แสดงขึ้น คุณสามารถคืนค่าระยะขอบดังกล่าวด้วยการชี้และคลิกในเอกสาร หรือด้วยการใช้แท็บ มุมมอง

แสดงพื้นที่ว่างสีขาว

1. เมื่อระยะขอบบนและระยะขอบล่างไม่แสดงขึ้น ให้ชี้ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นลูกศรสองทาง จากนั้นให้คลิกสองครั้ง

2. เมื่อที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าแสดงอยู่ ระยะขอบบนและระยะขอบล่างทั้งหมดจะมองเห็นได้

เมื่อต้องการใช้แท็บ มุมมอง เพื่อแสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้า ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

    รูป Ribbon ของ Word

  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

  3. คลิก แสดง

  4. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×