ระยะขอบบนของฉันหายไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

เมื่อคุณเปิดเอกสาร จุดแทรกจะอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าราวกับว่าไม่มีระยะขอบบนใช่หรือไม่

สาเหตุ

ถ้าคุณกำลังอ่านเอกสารในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์และปรากฏว่าหน้ากระดาษทั้งหมดถูกตัดออกโดยไม่มีระยะขอบบนหรือระยะขอบล่าง แสดงว่าตัวเลือกสำหรับการซ่อนที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าเปิดทำงานอยู่

การแก้ปัญหา

ถ้าระยะขอบบนและระยะขอบล่างไม่แสดงขึ้น คุณสามารถคืนค่าระยะขอบดังกล่าวด้วยการชี้และคลิกในเอกสาร หรือด้วยการใช้แท็บ มุมมอง

แสดงพื้นที่ว่างสีขาว

1. เมื่อระยะขอบบนและระยะขอบล่างไม่แสดงขึ้น ให้ชี้ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นลูกศรสองทาง จากนั้นให้คลิกสองครั้ง

2. เมื่อที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าแสดงอยู่ ระยะขอบบนและระยะขอบล่างทั้งหมดจะมองเห็นได้

เมื่อต้องการใช้แท็บ มุมมอง เพื่อแสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้า ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

    รูป Ribbon ของ Word

  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

  3. คลิก แสดง

  4. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×