รหัสข้อผิดพลาด 30174-4, 30125-4 หรือ 30038-4 เมื่อติดตั้ง Office

คุณอาจเห็นรหัสข้อผิดพลาด 30174-4, 30125-4 หรือ 30038-4 ถ้าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ หรือการตั้งค่าพร็อกซีของคุณป้องกันไม่ให้คุณติดตั้ง Office เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ หรือการตั้งค่าพร็อกซีของคุณชั่วคราว แล้วติดตั้ง Office จากนั้นกลับไปเปิดการตั้งค่าใหม่

ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสชั่วคราว

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ให้ตรวจดูข้อมูลที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต ถ้าคุณไม่ทราบว่ามีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด แผงควบคุม

  2. คลิก ระบบและความปลอดภัย

  3. ภายใต้ ศูนย์ปฏิบัติการ ให้คลิก ตรวจทานสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณและแก้ไขปัญหา (ใน Windows 7 ให้คลิก ตรวจทานสถานะคอมพิวเตอร์ของคุณ)

  4. คลิก ความปลอดภัย เพื่อค้นหาชื่อของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว

ปิดไฟร์วอลล์ Windows ใน Windows 8 หรือ Windows 7

หมายเหตุ   ถ้าคุณกำลังใช้ไฟร์วอลล์จากผู้ผลิตรายอื่น ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานไฟร์วอลล์ชั่วคราว

ปิดการตั้งค่าพร็อกซีชั่วคราว

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ให้ลองปิดใช้งานการตั้งค่าพร็อกซีของคุณก่อนที่จะติดตั้ง

  1. ไปที่แผงควบคุมและเปิด ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  2. คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ แล้วคลิก การตั้งค่า LAN

  3. ถ้ามีการเลือกกล่องถัดจาก ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบ LAN ของคุณ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องนั้น

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ลองติดตั้ง Office ในขณะที่คุณเชื่อมต่อในที่ทำงานหรือติดต่อแผนก IT ของคุณในที่ทำงานสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพร็อกซี

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Office 2013



ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา