มีอะไรใหม่ใน Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 มีคุณลักษณะและความสามารถใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ รวมถึงจัดการเวลาและข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Ribbon ที่ได้รับการขยายขอบเขตการใช้งาน

Ribbon ได้เริ่มนำมาใช้เป็นครั้งแรกใน Microsoft Office Outlook 2007 โดยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent Ribbon ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการใช้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว คำสั่งต่างๆ จะได้รับการจัดระเบียบเป็นกลุ่มซึ่งรวบรวมไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบภายใต้แท็บ ใน Outlook 2010 Ribbon ได้แทนที่เมนูเดิมในหน้าต่างหลักของ Outlook นอกจากนั้น คุณยังสามารถทำการกำหนด Ribbon เองโดยให้รวมแท็บแบบกำหนดเองที่คุณสามารถทำเป็นแบบส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น

คำสั่ง สร้างอีเมล บน Ribbon

เนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ

การตั้งค่า Outlook หลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างหรือการจัดการรายการต่างๆ ของ Outlook เช่น คำสั่งพิมพ์และตัวเลือกการจัดการบัญชีผู้ใช้ ในขณะนี้จะอยู่ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage คลิก แฟ้ม เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตั้งค่ากฎและการตอบกลับโดยอัตโนมัติ แล้วค้นหาตัวเลือกหลังฉากอื่นๆ

เห็นข้อความของคุณได้มากกว่าเดิม

ขณะนี้คุณสามารถใช้มุมมองการสนทนาที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อคุณทำงานกับข้อความของคุณ มุมมองนี้จะทำให้การติดตามและการจัดการข้อความที่เกี่ยวข้องกันได้ดีขึ้น ไม่ว่าโฟลเดอร์ที่มีข้อความนั้นอยู่จะเป็นโฟลเดอร์ใดก็ตาม คุณสามารถเห็นการสนทนาทั้งหมด รวมถึงการตอบของคุณ ค้นหาการตอบกลับล่าสุด และระบุข้อความที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณยังสามารถกำหนดประเภทหรือละเว้นการสนทนาใดการสนทนาหนึ่งทั้งการสนทนาได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ บทนำสู่มุมมองการสนทนา

การสนทนาในรายการข้อความของกล่องจดหมายเข้า

ประมวลผลและจัดเก็บข้อความของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนด่วน     เปลี่ยนคำสั่งและขั้นตอนต่างๆ ที่คุณใช้งานบ่อยให้สามารถดำเนินการได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถกำหนดขั้นตอนด่วนเริ่มต้นเองได้ และยังสามารถสร้างปุ่มซึ่งรวมการกระทำที่คุณใช้บ่อยไว้ด้วยกันได้อีกด้วย แกลเลอรีขั้นตอนด่วนมีปุ่มต่างๆ สำหรับการจัดเก็บและตั้งค่าสถานะ การส่งข้อความไปยังทีมของคุณ และคำสั่งทั่วไปที่ใช้บ่อยด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานทั่วไปหรืองานที่ทำซ้ำๆ โดยอัตโนมัติโดยใช้ขั้นตอนด่วน

แกลเลอรีขั้นตอนด่วน

ตอบกลับการประชุม     การจัดกำหนดการประชุมสามารถทำได้อย่างง่ายดายเหมือนการตอบกลับข้อความ ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถจัดกำหนดการประชุมกับผู้รับข้อความทั้งหมดด้วยคำสั่ง ตอบกลับการประชุม ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ ผู้รับข้อความทั้งหมดจะถูกเพิ่มลงในการเรียกประชุมครั้งใหม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตอบกลับข้อความอีเมลพร้อมการเรียกประชุม

การปรับปรุงการค้นหาทันที     Outlook 2007 ได้เริ่มนำการค้นหาทันทีมาใช้เป็นครั้งแรก ใน Outlook 2010 การจำกัดขอบเขตผลลัพธ์การค้นหาของคุณจะง่ายยิ่งขึ้นด้วยการใช้เกณฑ์ อย่างเช่น ผู้ส่ง คำสำคัญของเรื่อง และข้อมูลอื่นๆ เช่น การมีสิ่งที่แนบ แท็บตามบริบทของเครื่องมือการค้นหาจะมีชุดตัวกรองที่เน้นการค้นหาที่สามารถแยกรายการที่คุณต้องการออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาข้อความหรือรายการโดยใช้การค้นหาทันที

คำสั่งที่ปรับปรุงของการค้นหาทันที

ลดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

การละเว้นการสนทนา     ถ้าการสนทนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณอีกต่อไป คุณสามารถป้องกันไม่ให้การตอบกลับเพิ่มเติมปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของคุณได้ คำสั่ง ละเว้น จะย้ายการสนทนาทั้งการสนทนาและข้อความใดๆ ในอนาคตที่จะเข้ามาในการสนทนานั้นไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การละเว้นการสนทนา

กลุ่ม ลบ บนแท็บ หน้าแรก

ล้างข้อมูลการสนทนา     เมื่อข้อความหนึ่งมีข้อความก่อนหน้าทั้งหมดในการสนทนา คุณสามารถคลิก ล้างข้อมูล เพื่อลบข้อความที่ซ้ำกันอื่นๆ นั้นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลอื่นตอบการสนทนา การตอบนั้นจะอยู่ด้านบนสุด และข้อความก่อนหน้าของการสนทนานั้นจะอยู่ด้านล่าง แทนที่จะต้องตรวจทานข้อความทั้งหมดทีละข้อความ ให้เก็บเฉพาะข้อความล่าสุดที่รวมการสนทนาทั้งหมดไว้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้การล้างข้อมูลการสนทนาเพื่อลบข้อความที่ซ้ำกัน

คำสั่ง ล้างข้อมูล บน Ribbon

การทำงานกับข้อความอย่างชาญฉลาดและได้ผลดียิ่งขึ้น

MailTips     Outlook 2010 มี MailTips ที่ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทั่วไปที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือเกิดความอับอายได้ การแจ้งเตือนของ MailTips จะถูกทริกเกอร์โดยการกระทำต่างๆ เช่น การคลิก ตอบกลับทั้งหมด ไปยังรายชื่อผู้รับเป็นจำนวนมาก, การส่งข้อมูลที่สำคัญไปยังบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ หรือการส่งข้อความไปยังบุคคลที่ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิด MailTips

การแจ้งเตือนของ MailTip สำหรับผู้รับที่ไม่ได้อยู่ในสำนักงาน

การไม่มีเรื่อง     เมื่อคุณคลิก ส่ง สำหรับข้อความที่ไม่มีเรื่อง จะมีการแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการส่งข้อความโดยไม่มีเรื่อง

กล่องโต้ตอบแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่ไม่มีเรื่อง

การปรับปรุงรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ     การเอาชื่อออกจากรายการข้อเสนอแนะรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะทำได้ง่ายยิ่งขึ้น และเมื่อคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server อยู่ รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของคุณจะพร้อมใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่คุณใช้ Outlook กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลบชื่อออกจากรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติที่มีไอคอนลบ

ลายเซ็นข้ามเขต     ลายเซ็นแบบกำหนดเองที่คุณสร้างสำหรับข้อความของคุณจะสามารถใช้งานได้จากทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้

การปรับขนาดรูปภาพที่แนบมา    มีตัวเลือกที่ใช้สำหรับการปรับขนาดรูปภาพที่แนบมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลดขนาดแฟ้มของรูปภาพและสิ่งที่แนบ

ตัวเลือกการปรับขนาดการแนบรูปภาพในมุมมอง Backstage

รวมภาพหน้าจอ     การใช้สิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณร่วมกันอย่างง่ายๆ ด้วยคำสั่งการรวมภาพหน้าจอแบบใหม่ เลือกส่วนใดๆ หรือทั้งหมดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วรวม Snapshot ของหน้าจอนั้นลงในข้อความ

คำสั่ง แทรกภาพหน้าจอ

การตรวจการสะกดที่มากขึ้น     การตรวจการสะกดจะทำงานได้ในหลายตำแหน่งมากขึ้น ซึ่งรวมถึงบรรทัดเรื่องของข้อความ งาน และการเรียกประชุม

ข้อมูลการนำส่งที่ขยายขอบเขตมากขึ้น    เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server คุณสามารถตรวจทานข้อมูลการนำส่งโดยละเอียดสำหรับทั้งข้อความส่งออกและรับเข้า

รับภาพรวมของปฏิทิน

ข้อเสนอแนะการประชุม     ข้อเสนอแนะการประชุมได้เริ่มนำมาใช้ใน Outlook 2007 โดยในขณะนี้ ข้อเสนอแนะการประชุมจะปรากฏเมื่อคุณสร้างการเรียกประชุม กำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกวิเคราะห์ และจะมีการเสนอแนะเวลาที่เหมาะสมที่สุด โดยยึดตามเวลาว่างของทุกๆ คน

บานหน้าต่าง ข้อเสนอแนะการประชุม

กลุ่มปฏิทิน     ดูปฏิทินของบุคคลที่ทำงานร่วมกับคุณบ่อยครั้งได้อย่างรวดเร็ว เลือกสมาชิกครั้งหนึ่ง แล้วใช้กลุ่มปฏิทินนั้นในทุกครั้งที่คุณต้องการดูปฏิทินเดียวกันนั้น กลุ่มปฏิทินยังอาจมีข้อมูลทรัพยากรต่างๆ เช่น ห้องประชุม ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาห้องประชุมที่ว่างในอาคารของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้าง แสดง หรือลบกลุ่มปฏิทิน

กลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

มุมมองกำหนดการ     ไม่ว่าคุณจะใช้กลุ่มปฏิทินแบบใหม่ หรือเลือกปฏิทินต่างๆ เพื่อตรวจทานด้วยตนเอง มุมมองกำหนดการแบบใหม่นี้จะสามารถช่วยลดการคาดเดาในการจัดประชุมได้ โดยปฏิทินของแต่ละบุคคล ทรัพยากร หรือกลุ่มปฏิทิน จะปรากฏในมุมมองแนวนอนเพื่อให้ทราบเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

มุมมองกำหนดการปฏิทิน

แสดงอย่างเร่งด่วน     เมื่อคุณได้รับการเรียกประชุม แสดงอย่างเร่งด่วน จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลของการเรียกประชุมที่มีต่อปฏิทินของคุณได้ดียิ่งขึ้น เมื่อสร้างหรือตอบกลับการเรียกประชุม Snapshot ของปฏิทินจะปรากฏขึ้นในการเรียกประชุมนั้น คุณสามารถตรวจทานรายการใดๆ ที่ขัดแย้งหรือติดกันบนปฏิทินของคุณได้ในทันทีโดยไม่ต้องออกจากการเรียกประชุมนั้น

แสดงอย่างเร่งด่วน ของปฏิทินในข้อความการเรียกประชุม

การทำงานกับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดของคุณใน Outlook

บัญชีผู้ใช้ Exchange หลายบัญชี     Outlook 2010 สนับสนุนบัญชีผู้ใช้ Exchange หลายบัญชีภายในโปรไฟล์ Outlook เพียงโปรไฟล์เดียว

การปรับปรุง IMAP     การลบข้อความในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP จะเหมือนกับบัญชีผู้ใช้อีเมลชนิดอื่นๆ เมื่อมีการลบข้อความ ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ จึงไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมายข้อความสำหรับการลบหรือการล้างข้อมูลอีกต่อไป

ควบคุมงานของคุณได้เสมอ

แถบรายการที่ต้องทำ     แถบรายการที่ต้องทำ ได้รับการปรับปรุงโดยยึดตามการร้องขอจากลูกค้า ใน Outlook 2010 มีการเข้าถึงการนัดหมายและเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดทั้งวันได้ดียิ่งขึ้น การปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ ตัวบ่งชี้แบบเป็นภาพสำหรับข้อขัดแย้งและการเรียกประชุมที่ไม่ได้รับคำตอบ ตัวคั่นวัน และการปรับขนาดแบบลากและวางที่ทำให้คุณสามารถดูสิ่งที่คุณต้องการได้มากยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนขนาดหรือเนื้อหาของแถบรายการที่ต้องทำ

การบันทึกข้อมูลของคุณ

ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่     เมื่อคุณบันทึกข้อมูล Outlook ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จะมีการใช้งานแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ใน Outlook รุ่นก่อนหน้า แฟ้มนี้เรียกว่าแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ในขณะนี้ จะเรียกแฟ้มนี้ว่า ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และ ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแฟ้มเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

เข้าถึงแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น     Outlook รุ่นก่อนหน้าทั้งหมดจะบันทึกแฟ้มข้อมูลของคุณไว้ในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนในคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน Outlook 2010 ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มข้อมูลใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Documents\My Outlook Files ซึ่งทำให้คุณสามารถสำรองข้อมูล Outlook และระบุตำแหน่งและคัดลอกแฟ้มข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแฟ้มเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

Outlook Social Connector    Outlook Social Connector (OSC) ใหม่จะเชื่อมต่อคุณกับเครือข่ายสังคมและธุรกิจที่คุณใช้ รวมถึง Microsoft SharePoint, Windows Live และไซต์ของบริษัทอื่นที่เป็นที่นิยม คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและไม่พลาดการติดต่อกับบุคคลอื่นในเครือข่ายของคุณโดยไม่ต้องออกจาก Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทนำสู่ Outlook Social Connector

บานหน้าต่างบุคคลในบานหน้าต่างการอ่าน

ที่ติดต่อด่วน     การเข้าถึงที่ติดต่อของคุณที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและตัวบ่งชี้การแสดงตัวด้วยที่ติดต่อด่วน โดยไม่ต้องออกจากมุมมองจดหมาย ด้วยกล่อง ค้นหาที่ติดต่อใหม่ บน Ribbon คุณสามารถเริ่มต้นพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการค้นหาและได้รับผลลัพธ์ในทันที  — รวมถึงวิธีการที่หลากหลายในการเชื่อมต่อกับผู้อื่น ทั้งการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที โทรศัพท์ จดหมาย และการจัดกำหนดการประชุม เมื่อเปิดใช้งานการรวมกับ Microsoft Office Communicator คุณสามารถค้นหาสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) และที่ติดต่อของคุณได้โดยใช้การค้นหางานการพิมพ์ล่วงหน้าที่นอกเหนือจากชื่อแล้ว ยังแสดงรูปถ่ายของผู้ใช้ ชื่อเรื่อง และเวลาว่างอีกด้วย

สมุดรายชื่อแบบลำดับชั้น     คุณสามารถเลือกผู้รับสำหรับข้อความ การเรียกประชุม และการมอบหมายงานได้โดยการเรียกดูมุมมองโครงสร้างขององค์กรในสมุดรายชื่อ Outlook

การปรับปรุง การส่งข้อความส่วนรวม

การแปลงข้อความเสียง     การแสดงตัวอย่างข้อความเสียงจะแปลงคำพูดของข้อความที่ฝากไว้ในข้อความเสียงของคุณเป็นข้อความ

ข้อความเสียงที่มีการแปลง

ความปลอดภัยของข้อความเสียง     ข้อความเสียงที่มีการป้องกันจะช่วยรักษาความปลอดภัยและจำกัดข้อความเสียงให้เป็นเฉพาะข้อความจากผู้รับที่คุณต้องการเท่านั้น

การปรับปรุงเพิ่มเติม

ตัวควบคุมการย่อ/ขยายมุมมอง     ย่อหรือขยายมุมมองจดหมายหรือปฏิทินของคุณด้วยตัวควบคุมแถบเลื่อนการย่อ/ขยายแบบใหม่ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

View zoom control

เครื่องวัดโควตา     ใน มุมมอง Backstage แบบใหม่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแบบภาพของพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ในกล่องจดหมายของคุณ

ตัวบ่งชี้พื้นที่ว่างในกล่องจดหมายที่สามารถใช้งานได้

บานหน้าต่างนำทาง     คำสั่งและมุมมองทั้งหมดที่เคยมีอยู่ใน บานหน้าต่างนำทาง ได้ย้ายไปยัง Ribbon ลำดับของโฟลเดอร์ต่างๆ ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ค้นหาโฟลเดอร์เริ่มต้นง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องจดหมายเข้าและรายการที่ถูกลบ ส่วนหัวและไอคอนบางอย่างได้ถูกเอาออกไปเพื่อทำให้ลักษณะที่ปรากฏของบานหน้าต่างนำทางมีประสิทธิภาพขึ้น

ความสามารถในการขยาย     Outlook 2010 มีคุณลักษณะที่ทำให้สามารถทำการกำหนดส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook เองแบบเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่นักพัฒนาต้องการ นอกเหนือจากการปรับปรุงความสามารถในการโปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook แล้ว รูปแบบวัตถุ Outlook ยังสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ที่ขยายขอบเขตเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ เช่น การสนทนาและรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่ อีกด้วย

การสลับบรรทัดคำสั่ง     การสลับบรรทัดคำสั่งเพิ่มเติมได้ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับการปรับใช้และการแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับ Microsoft Outlook 2010

สนับสนุน 64 บิต     Outlook 2010 สามารถใช้งานได้ทั้งในรุ่น 32 บิตและ 64 บิต

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!