มีอะไรใหม่ใน Microsoft Office Word 2007

มีอะไรใหม่ใน Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 จะช่วยคุณสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพโดยการจัดชุดเครื่องมือแบบครอบคลุมสำหรับการสร้างและการจัดรูปแบบเอกสารของคุณไว้ใน ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ ความสามารถในการตรวจทาน การใส่ข้อคิดเห็น และการเปรียบเทียบอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณรวบรวมและจัดการคำติชมจากผู้ร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว การรวบรวมข้อมูลขั้นสูงช่วยทำให้มั่นใจว่าเอกสารยังคงเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ

ใช้เอกสารร่วมกันอย่างเป็นความลับ

การทำสิ่งอื่นนอกเหนือจากเอกสาร

กู้คืนจากปัญหาของคอมพิวเตอร์

สร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ

Office Word 2007 ได้จัดเตรียมเครื่องมือการแก้ไขและการทบทวนไว้สำหรับการสร้างเอกสารที่สละสลวยได้ง่ายดายกว่าที่เคย

ใช้เวลาในการเขียนมากขึ้น แต่ใช้เวลาในการจัดรูปแบบน้อยลง

Ribbon ใหม่ ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent จะจัดกลุ่มเครื่องมือของคุณตามงาน และคำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุดจะอยู่ใกล้มือ

รูปแท็บหน้าแรกของ Word

1. แท็บได้รับการออกแบบให้ยึดตามงาน

2. กลุ่มต่างๆ ภายในแท็บแต่ละแท็บจะแบ่งงานออกเป็นงานย่อย

3. ปุ่มคำสั่งในแต่ละกลุ่มจะดำเนินการคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งหรือแสดงเมนูคำสั่งต่างๆ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ที่คำนึงถึงผลลัพธ์ใหม่นี้จะเสนอเครื่องมือให้คุณในเวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้ด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและมีระเบียบ

 • ช่วยประหยัดเวลาและใช้ความสามารถที่ทรงประสิทธิภาพของ Word ได้อย่างเต็มที่ด้วยการเลือกจากแกลเลอรีลักษณะ รูปแบบตาราง รูปแบบรายการ ลักษณะพิเศษทางกราฟิก และอื่นๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Fluent ช่วยขจัดการคาดเดาเมื่อคุณนำการจัดรูปแบบมาใช้ในเอกสารของคุณ แกลเลอรีของตัวเลือกการจัดรูปแบบจะแสดงตัวอย่างเสมือนจริงของการจัดรูปแบบในเอกสารของคุณก่อนที่คุณจะทำการตัดสินใจ

เพิ่มองค์ประกอบที่จัดรูปแบบไว้แล้วด้วยการคลิกเพียงสองสามครั้ง

แกลเลอรีหน้าปก

Office Word 2007 ได้นำแบบเอกสารสำเร็จรูปมาใช้สำหรับการเพิ่มเนื้อหาที่จัดรูปแบบไว้แล้วลงในเอกสารของคุณ

 • เมื่อคุณกำลังทำงานบนเอกสารจากชนิดแม่แบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น รายงาน คุณสามารถเลือกจากแกลเลอรีหน้าปก ข้อความที่ดึงออกมา รวมทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่จัดรูปแบบไว้แล้วเพื่อทำให้เอกสารของคุณดูสละสลวยขึ้นได้

 • ถ้าคุณต้องการกำหนดเนื้อหาที่จัดรูปแบบไว้แล้วเอง หรือถ้าองค์กรของคุณใช้เนื้อหาบางส่วนที่เหมือนกันเป็นประจำ เช่น ข้อความคำชี้แจงทางกฎหมายหรือข้อมูลที่ติดต่อของลูกค้า คุณสามารถสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณเองซึ่งคุณเลือกจากแกลเลอรีด้วยการคลิกครั้งเดียว

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยกราฟิกที่ให้ผลกระทบสูง

กราฟิก SmartArt ที่มีแกลเลอรีข้อความภาพนิ่งและเค้าโครง

คุณลักษณะแผนภูมิและไดอะแกรมแบบใหม่จะรวมรูปร่างแบบสามมิติ ความโปร่งใส เงาที่ตกกระทบ และลักษณะพิเศษอื่นๆ ไว้

นำลักษณะหน้าตาใหม่ไปใช้กับเอกสารของคุณทันที

เมื่อบริษัทของคุณปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท คุณสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีในเอกสารของคุณ ด้วยการใช้ 'ลักษณะด่วน' และ 'ชุดรูปแบบเอกสาร' คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของข้อความ ตาราง และกราฟิกได้อย่างรวดเร็วตลอดทั้งเอกสารของคุณเพื่อให้ตรงกับลักษณะหรือแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ

หลีกเลี่ยงการสะกดผิดได้โดยง่าย

เมื่อคุณเขียนเอกสารให้ผู้อื่นอ่าน คุณคงไม่ต้องการให้การสะกดผิดลดคุณค่าข้อความของคุณหรือทำลายความเป็นมืออาชีพของคุณลง คุณลักษณะใหม่ของตัวตรวจสอบการสะกดจะช่วยให้คุณเผยแพร่งานได้อย่างมั่นใจ

 • ขณะนี้ ตัวตรวจสอบการสะกดในโปรแกรมต่างๆ ของ ระบบ Microsoft Office 2007 มีความสอดคล้องระหว่างกันมากขึ้น ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึง

 • ตัวตรวจสอบการสะกดของ ระบบ Microsoft Office 2007 มีพจนานุกรมฝรั่งเศสหลังปฏิรูป ใน Microsoft Office 2003 ตัวตรวจสอบการสะกดเป็น Add-in ที่ต้องติดตั้งต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปลี่ยนวิธีทำงานของการตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์

 • พจนานุกรมที่คัดออกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่ภาษานั้นถูกใช้งาน พจนานุกรมที่คัดออกจะทำให้คุณสามารถบังคับตัวตรวจสอบการสะกดให้แจ้งค่าสถานะคำต่างๆ ที่คุณต้องการจะหลีกเลี่ยงการใช้ พจนานุกรมที่คัดออกพร้อมให้ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงคำต่างๆ ที่ไม่สุภาพหรือคำที่ไม่ตรงกับแนวทางลักษณะของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใช้พจนานุกรมที่คัดออกระบุการสะกดคำที่ต้องการ

 • ตัวตรวจสอบการสะกดสามารถค้นหาและตั้งค่าสถานะการสะกดผิดตามบริบท คุณเคยพิมพ์ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้หรือไม่ I will see you their. ใน Office Word 2007 คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก ใช้การสะกดตามบริบท เพื่อช่วยค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดชนิดนี้ ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานเมื่อตรวจสอบการสะกดเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน หรือสเปน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเลือกวิธีการทำงานของการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

 • คุณสามารถปิดใช้งานการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์สำหรับเอกสารหนึ่งฉบับหรือสำหรับเอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น

ด้านบนของหน้า

ใช้เอกสารร่วมกันอย่างเป็นความลับ

เมื่อคุณส่งแบบร่างของเอกสารให้กับผู้ร่วมงานของคุณเพื่อให้ป้อนข้อมูล Office Word 2007 จะช่วยคุณรวบรวมและจัดการการตรวจทานแก้ไขและข้อคิดเห็นของผู้ร่วมงานเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณพร้อมที่จะประกาศเอกสาร Office Word 2007 ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการตรวจทานแก้ไขและคำแนะนำที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ในเอกสารที่ประกาศ

เปรียบเทียบเอกสารสองรุ่นอย่างเร็ว

เปรียบเทียบและรวมเอกสาร

Office Word 2007 ทำให้การค้นหาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเอกสารง่ายขึ้น เมื่อคุณเปรียบเทียบและรวมเอกสาร คุณสามารถดูเอกสารทั้งสองรุ่น พร้อมด้วยข้อความที่ถูกลบ แทรก และเอาออกซึ่งถูกทำเครื่องอย่างชัดเจนในเอกสารรุ่นที่สาม

หาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ซ่อนในเอกสารและเอาข้อมูลนั้นออกจากเอกสาร

ก่อนที่คุณจะใช้เอกสารของคุณร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบเอกสารในการตรวจสอบเอกสารเพื่อหาข้อมูล Metadata ที่ซ่อนอยู่ ข้อมูลส่วนตัว หรือเนื้อหาที่อาจจะถูกบันทึกอยู่ในเอกสาร ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาข้อมูล เช่น ข้อคิดเห็น รุ่น การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก คุณสมบัติเอกสาร ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร ข้อความที่ซ่อนอยู่ ข้อมูล XML แบบกำหนดเอง และข้อมูลในหัวกระดาษและท้ายกระดาษออกจากเอกสารได้ ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารที่คุณใช้ร่วมกับผู้อื่นไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ ซ่อนอยู่หรือเนื้อหาใดๆ ที่องค์กรของคุณไม่ต้องการให้มีการแจกจ่ายออกไปซ่อนอยู่ นอกจากนี้ องค์กรของคุณยังสามารถกำหนดตัวตรวจสอบเอกสารเองเพื่อเพิ่มการตรวจสอบหาเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมได้

การเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลหรือบรรทัดลายเซ็นลงในเอกสารของคุณ

เอกสารที่มีบรรทัดลายเซ็นที่เซ็นชื่อแล้ว

คุณสามารถช่วยให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ และแหล่งที่มาของเอกสารของคุณด้วยการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในเอกสาร ใน Office Word 2007 คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ลงในเอกสาร หรือคุณสามารถแทรกบรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office เพื่อจับรูปแทนลายเซ็นที่มองเห็นได้พร้อมกับลายเซ็นดิจิทัล

ความสามารถในการจับลายเซ็นดิจิทัลโดยใช้บรรทัดลายเซ็นในเอกสาร Office ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้กระบวนการการเซ็นชื่อโดยไม่ใช้กระดาษสำหรับเอกสาร เช่น สัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆ ข้อแตกต่างจากลายเซ็นบนกระดาษก็คือ ลายเซ็นดิจิทัลจะจัดให้มีบันทึกของสิ่งที่ได้มีการเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจนและยังช่วยให้สามารถตรวจสอบลายเซ็นได้ในอนาคต

การแปลงเอกสาร Word ของคุณเป็น PDF หรือ XPS

Office Word 2007 สนับสนุนการส่งออกแฟ้มของคุณในรูปแบบต่อไปนี้

 • Portable Document Format (PDF)    PDF เป็นรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเค้าโครงตายตัว ซึ่งจะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและช่วยให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้ รูปแบบ PDF ช่วยให้แน่ใจได้ว่าเมื่อมีการดูแฟ้มออนไลน์หรือพิมพ์แฟ้มออกมา จะยังมีรูปแบบเดียวกับที่คุณตั้งใจไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มได้โดยง่าย รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์สำหรับเอกสารที่จะทำซ้ำโดยใช้วิธีการพิมพ์เชิงพาณิชย์ด้วย

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS เป็นรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที่รักษาการจัดรูปแบบเอกสารและช่วยให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้ รูปแบบ XPS ช่วยให้แน่ใจได้ว่าเมื่อมีการดูแฟ้มออนไลน์หรือพิมพ์ออกมา จะยังมีรูปแบบเดียวกับที่คุณตั้งใจไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มได้โดยง่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้

ตรวจพบเอกสารที่มีแมโครฝังตัวโดยทันที

Office Word 2007 จะใช้รูปแบบแฟ้มที่แยกกัน (.docm) สำหรับเอกสารที่เปิดใช้งานแมโคร เพื่อให้คุณสามารถบอกได้ทันทีว่าแฟ้มมีความสามารถในการเรียกใช้งานแมโครที่ฝังตัวหรือไม่

ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นสุดท้ายของเอกสาร

ล้างคำสั่ง 'กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย' เพื่อเปิดใช้งานการแก้ไข

ก่อนที่คุณจะใช้เอกสารที่เป็นขั้นสุดท้ายร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถใช้คำสั่ง กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย เพื่อทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและสื่อสารกับผู้อื่นว่าคุณกำลังใช้เอกสารขั้นสุดท้ายร่วมกับพวกเขา ขณะเอกสารถูกกำหนดให้เป็น "ขั้นสุดท้าย" การพิมพ์ คำสั่งแก้ไข และเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรจะถูกปิดใช้งาน และผู้ที่ดูเอกสารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารโดยไม่ได้ตั้งใจได้ คำสั่ง กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย ไม่ใช่คุณลักษณะความปลอดภัย ใครก็ตามสามารถแก้ไขเอกสารที่ถูกกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้ายได้ด้วยการปิด กำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย

ด้านบนของหน้า

การทำสิ่งอื่นนอกเหนือจากเอกสาร

ในปัจจุบันนี้ เมื่อคอมพิวเตอร์และแฟ้มถูกเชื่อมต่อกันมากกว่าที่เคยเป็นมา จึงเป็นการคุ้มค่าที่จะเก็บเอกสารในแฟ้มที่มีขนาดเล็ก แข็งแรง และสนับสนุนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงตามความต้องการนี้ การวางจำหน่าย Office 2007 ได้ประสบผลสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งของวิวัฒนาการในการสนับสนุน XML รูปแบบแฟ้มที่ใช้ XML แบบใหม่นี้ทำให้แฟ้ม Office Word 2007 มีขนาดเล็กลง แข็งแรงขึ้น และมีการผนวกมากขึ้นกับระบบข้อมูลและแหล่งข้อมูลภายนอก

ลดขนาดแฟ้มและปรับปรุงการกู้คืนความเสียหาย

รูปแบบ Word XML ใหม่เป็นรูปแบบแฟ้มที่ถูกบีบอัดเป็นส่วนๆ ซึ่งช่วยให้สามารถลดขนาดแฟ้มลงได้อย่างน่าทึ่ง และยังช่วยทำให้มั่นใจว่าจะสามารถกู้คืนแฟ้มที่ถูกทำลายและเสียหายได้โดยง่าย

การเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับข้อมูลทางธุรกิจ

ในธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างเอกสารเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ คุณสามารถประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดได้ด้วยการทำให้กระบวนการสื่อสารนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ การสร้างเอกสารสมาร์ทแบบไดนามิกซึ่งสามารถปรับปรุงตัวเองได้ด้วยการใช้ตัวควบคุมเอกสารใหม่และการผูกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับระบบที่ทำงานอยู่ส่วนหลัง (Back-end) ของคุณ

จัดการคุณสมบัติของเอกสารในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารทำให้สามารถแสดงและแก้ไขคุณสมบัติเอกสารได้ง่ายขณะคุณทำงานกับเอกสาร Word ของคุณ แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะแสดงขึ้นที่ด้านบนของเอกสารของคุณใน Word คุณสามารถใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารในการแสดงและแก้ไขทั้งคุณสมบัติเอกสาร Microsoft Office มาตรฐานและคุณสมบัติของแฟ้มที่บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร ถ้าคุณใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแก้ไขคุณสมบัติเอกสารสำหรับเอกสารในเซิร์ฟเวอร์ คุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บการติดตามสถานะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดของเอกสารของคุณ เมื่อคุณทำเอกสารเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเปิดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดของเอกสารจากแบบร่างเป็นเสร็จสิ้น เมื่อคุณบันทึกเอกสารกลับลงบนเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนแปลงในสถานะเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดของเอกสารจะถูกปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์

ถ้าคุณเก็บแม่แบบเอกสารไว้ในไลบรารีบนเซิร์ฟเวอร์ของ Windows SharePoint Services 3.0 ไลบรารีอาจรวมคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแม่แบบไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจต้องการให้คุณจัดประเภทเอกสารในไลบรารีด้วยการกรอกคุณสมบัติ 'ประเภท' ดังนั้น ด้วยการใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร คุณจึงสามารถแก้ไขคุณสมบัติเช่นนี้ได้โดยตรงภายในสภาพแวดล้อมของ Word

ด้านบนของหน้า

กู้คืนจากปัญหาของคอมพิวเตอร์

ระบบ Microsoft Office 2007 จัดให้มีเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการกู้คืนงานของคุณในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นใน Office Word 2007

การวินิจฉัย Office

การวินิจฉัย Microsoft Office เป็นชุดการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ซึ่งสามารถช่วยให้คุณค้นพบสาเหตุที่คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดทำงาน การทดสอบเพื่อวิเคราะห์สามารถแก้ปัญหาหลายอย่างได้โดยตรง และอาจระบุวิธีที่คุณสามารถแก้ปัญหาอื่น การวินิจฉัย Microsoft Office มาแทนที่คุณลักษณะต่อไปนี้ของ Microsoft Office 2003 นั่นคือตรวจหาและซ่อมแซม และการกู้คืนโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิเคราะห์และซ่อมแซมโปรแกรม Office ที่หยุดทำงานโดยใช้ Office Diagnostics

กู้คืนโปรแกรม

Office Word 2007 มีขีดความสามารถที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียงานขณะโปรแกรมปิดการทำงานอย่างผิดปกติ เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ Word จะพยายามกู้คืนลักษณะบางอย่างของสถานะของโปรแกรมหลังจากที่ Word เริ่มโปรแกรมใหม่

ตัวอย่างเช่น คุณกำลังทำงานอยู่กับแฟ้มหลายแฟ้มในเวลาเดียวกัน แฟ้มแต่ละแฟ้มเปิดอยู่ในคนละหน้าต่างโดยมีข้อมูลเฉพาะที่มองเห็นได้ในแต่ละหน้าต่าง และ Word ก็หยุดการทำงาน ขณะที่คุณเริ่ม Word ใหม่ Word จะเปิดแฟ้มและกู้คืนหน้าต่างเหล่านั้นให้มีลักษณะเหมือนกับตอนก่อนหน้าที่ Word จะหยุดการทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การหลีกเลี่ยงการสูญเสียงานเมื่อโปรแกรม Office ปิดอย่างผิดปกติ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×