มีอะไรใหม่ใน Microsoft InfoPath 2010

ใน Microsoft InfoPath 2010 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ฟอร์มแบบสมบูรณ์บนแพลตฟอร์ม SharePoint Server 2010 จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น InfoPath 2010 ให้การผสานรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมต่างๆ ของระบบ Microsoft Office 2010 ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงวิธีที่คุณใช้ในการรวบรวม จัดระเบียบ และจัดการข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น คุณลักษณะใหม่ต่างๆ ช่วยให้สามารถออกแบบฟอร์มที่สวยงามและมีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

ส่วนติดต่อผู้ใช้ Ribbon แบบใหม่

Ribbon ใหม่ของ InfoPath 2010 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ดูสบายตาและสามารถใช้งานง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลและการออกแบบฟอร์มโดยจะแสดงคำสั่งต่างๆ ในโครงสร้างแท็บ ซึ่งจัดเรียงตามงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดำเนินอยู่

คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Microsoft Office Backstage ใหม่ มุมมอง Backstage จะให้ตำแหน่งที่ตั้งเดียวสำหรับข้อมูลและตัวเลือกที่จำเป็นต่องานที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ แทนที่จะต้องคลิกกล่องโต้ตอบหลายๆ กล่องเพื่อดำเนินการกระทำใดๆ เช่น การประกาศฟอร์มของคุณ แต่ขณะนี้การดำเนินการดังกล่าวนั้นสามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนโดยใช้เมนูและแถบเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

การออกแบบแม่แบบฟอร์ม

ใน InfoPath 2010 คุณสามารถเลือกชนิดของฟอร์มที่ต้องการสร้าง แล้วออกแบบและกำหนดฟอร์มเองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใช้ฟอร์ม InfoPath 2010 คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน คู่ค้า ผู้จำหน่าย และบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงฟอร์มของคุณได้

การเลือกชนิดของฟอร์ม     เลือกจากแม่แบบฟอร์มที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มได้ตรงตามความต้องการของคุณ เมื่อคุณคลิกแม่แบบฟอร์มแต่ละรายการ คำอธิบายของแม่แบบนั้นๆ ก็จะปรากฏขึ้นมา เพื่อให้กระบวนการออกแบบฟอร์มง่ายขึ้น แม่แบบบางรายการจะมีตารางเค้าโครงเริ่มต้นหรือมีการกำหนดค่าตัวเลือกโดยอัตโนมัติ เช่น ตำแหน่งการส่งฟอร์มของคุณ

การจัดเค้าโครงโครงสร้างฟอร์ม     แทรกแม่แบบเค้าโครงเพจที่สร้างไว้ล่วงหน้าและใช้ตารางเค้าโครงที่สร้างไว้ล่วงหน้า ได้แก่ คอลัมน์ การจัดแนว และตัวเลือกป้ายชื่อ เพื่อเริ่มการสร้างฟอร์มของคุณ เลือกลักษณะและสีของเค้าโครงเพื่อสร้างฟอร์มที่สามารถใช้งานได้ดีและมีลักษณะที่น่าสนใจ แบบแผนชุดสีและลักษณะของเค้าโครงจะถูกรวมไว้ในแกลเลอรีชุดรูปแบบบนแท็บ การออกแบบหน้า

การเพิ่มตัวควบคุมฟอร์ม     แกลเลอรีตัวควบคุมใหม่ใน Ribbon จะให้วิธีที่รวดเร็วในการเพิ่มตัวควบคุมใหม่และปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวควบคุมนั้นๆ ตัวควบคุมใหม่ของ InfoPath 2010 มีดังต่อไปนี้

 • ปุ่มรูปภาพ     ใช้รูปแบบกำหนดเองเป็นปุ่ม

 • ตัวใช้เลือกวันที่และเวลา     เมื่อใช้ตัวควบคุมนี้ ผู้ใช้จะสามารถพิมพ์วันที่และเวลา หรือเลือกวันที่จากการแสดงปฏิทินได้

 • การเชื่อมโยงหลายมิติ     แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติเมื่อกรอกข้อมูลในฟอร์ม

 • ตัวใช้เลือกบุคคล/กลุ่ม     พิมพ์หรือเลือกบุคคลจากรายการ SharePoint

 • บรรทัดลายเซ็น     ผู้ใช้สามารถใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัลในฟอร์มได้

 • ตัวเลือกข้อมูลภายนอก     พิมพ์หรือเลือกรายการจากระบบภายนอกผ่านทาง Business Connectivity Services (BCS)

การเพิ่มกฎลงในฟอร์ม     ด้วยกฎด่วนแบบใหม่ที่มีเงื่อนไขและการกระทำที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้คุณสามารถใช้ตัวเลือกเริ่มต้นหรือสร้างกฎแบบกำหนดเองได้ ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการจัดการกฎที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่มีกฎในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดรูปแบบฟอร์ม หรือดำเนินการกระทำอื่นๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งและไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใดๆ

การประกาศแม่แบบฟอร์ม     ปุ่ม ประกาศด่วน ใหม่ในมุมมอง Backstage จะทำให้คุณสามารถประกาศฟอร์มของรายการ SharePoint ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ปุ่ม ประกาศด่วน ใหม่นี้ยังสามารถประกาศฟอร์มใดๆ ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันได้ใหม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวอีกด้วย คุณไม่จำเป็นต้องคลิกกล่องโต้ตอบจำนวนมากอีกต่อไปในทุกครั้งที่คุณต้องการทำการปรับปรุงหรือประกาศฟอร์มใหม่

การสร้างฟอร์มสำหรับรายการ SharePoint     ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฟอร์ม SharePoint ที่ใช้ในการสร้าง แก้ไข และแสดงข้อมูลในรายการ SharePoint คุณสามารถสร้างฟอร์มใหม่หรือปรับเปลี่ยนรายการที่มีอยู่แล้วก็ได้

คุณสามารถปรับเปลี่ยนเค้าโครง สร้างมุมมองเพิ่มเติม ตั้งค่าเขตข้อมูล และเพิ่มกฎเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนแสดงหรือซ่อนส่วนต่างๆ ของฟอร์มไว้ได้ ปุ่ม ประกาศด่วน ใหม่ช่วยให้การประกาศฟอร์ม SharePoint สามารถทำได้เพียงคลิกเดียว

การใช้ SharePoint Workspace ในการกรอกฟอร์มรายการ SharePoint แบบออฟไลน์     ผู้ใช้สามารถใช้รายการและไลบรารี SharePoint แบบออฟไลน์ใน SharePoint Workspace ได้ InfoPath 2010 ถูกโฮสต์ไว้ภายใน SharePoint Workspace และจะถูกใช้เพื่อแสดงและใส่ข้อมูลในฟอร์ม SharePoint แบบออฟไลน์ทั้งหมด ข้อมูลที่ใส่ลงในฟอร์มขณะออฟไลน์จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้ว

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มเว็บที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

InfoPath 2010 มีคุณลักษณะที่สนับสนุนฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์มากขึ้นกว่าเดิม ฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์จะให้ประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ InfoPath มากยิ่งขึ้น ตัวควบคุมและหน้าที่การใช้งานที่ได้รับการสนับสนุนในฟอร์มของเบราว์เซอร์มีดังต่อไปนี้

ตัวควบคุม

 • รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข และรายการแบบธรรมดา

 • กล่องรายการแบบเลือกหลายรายการ

 • กล่องคำสั่งผสม

 • ปุ่มรูปภาพ

 • คุณสมบัติการเชื่อมโยงหลายมิติ

 • กลุ่มและส่วนตัวเลือก

 • ตัวควบคุมวันที่และเวลา

 • ตัวใช้เลือกบุคคล/กลุ่ม

การกรอง

ขณะนี้ข้อมูลที่แสดงในตัวควบคุมสามารถถูกกรองในฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้ว คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดจำนวนรายการที่จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นภายในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง กล่องคำสั่งผสม ตารางเสริม และส่วนการทำซ้ำต่างๆ ได้

ด้านบนของหน้า

การโฮสต์ฟอร์มบนเพจพอร์ทัลโดยใช้ Web Part สำหรับฟอร์มของ InfoPath

ใน SharePoint Server 2010 การโฮสต์ฟอร์มของคุณบนเว็บเพจจะทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ InfoPath Form Web Part ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่ต้องการโฮสต์ฟอร์ม InfoPath ของตนบนเว็บเพจจะต้องเขียนโค้ดใน Visual Studio แต่ปัจจุบัน คุณแค่เพิ่ม InfoPath Form Web Part ให้กับเพจของ Web Part และอ้างอิงฟอร์มของคุณที่ประกาศไว้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ

คุณสามารถใช้ Web Part เพื่อโฮสต์ฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์ InfoPath ใดๆ ซึ่งได้รับการประกาศไปยังรายการ SharePoint หรือไลบรารีฟอร์มได้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Web Parts อื่นๆ บนเพจเพื่อส่งหรือรับข้อมูลได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มมาตรฐานของเบราว์เซอร์ที่เข้ากันได้

ขณะนี้ฟอร์มของเว็บเบราว์เซอร์ InfoPath 2010 สามารถเข้ากันได้กับ Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) AA คุณสามารถสร้างฟอร์มที่ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงได้

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×