มีอะไรใหม่ในรุ่นนี้บ้าง

Office 365 มีการเปลี่ยนแปลงการดูแลต่างๆ ของ Lync Online ดังนี้

  • ควบคุมวิธีการที่ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นเสียงของการประชุม Lync   ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อร้องขอให้ผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงโทรหาพวกเขาเพื่อเชื่อมต่อกับการประชุม สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ กำหนดการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

  • สร้างการเชิญเข้าร่วมประชุมแบบกำหนดเอง    กำหนดการเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยโลโก้และส่วนท้าย และลิงก์ที่นำไปยังวิธีใช้และข้อมูลด้านกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรของคุณ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ กำหนดการเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

  • ศูนย์การจัดการ Lync    (เดิมเรียกว่า แผงควบคุม Lync Online) มีลักษณะใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งดูชัดเจน ใช้ง่ายและสอดคล้องกับส่วนติดต่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบสำหรับปริมาณงาน Office 365 อื่นๆ สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ ดูการตั้งค่า Lync Online

นำไปใช้กับ: Office 365 Admin, Skype for Business Online, Skype for Business Online admin center, Skype for Businessข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา