มอบสิทธิ์หรือยกเลิกการมอบสิทธิ์การใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ

เรียนรู้วิธีมอบหมาย ยกเลิกการมอบหมาย หรือมอบหมายสิทธิ์การใช้งานอีกครั้งสำหรับผู้ใช้สำหรับ Office 365 ธุรกิจ รวมถึงวิธีลบบัญชีผู้ใช้สิทธิ์เพื่อให้มีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มขึ้น และวิธีดูรายการผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน บทความนี้เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งาน Office 365 Business Essentials, Office 365 Business, Office 365 Business Premium และ Office 365 Enterprise

ใน Office 365 สำหรับธุรกิจ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานเพื่อใช้ Outlook, SharePoint Online, Lync Online และบริการอื่นๆ ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้ คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้ใหม่เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือให้กับผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วก็ได้ เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานที่จะกำหนดให้ผู้ใช้คนอื่นๆ คุณยังสามารถยกเลิกการกำหนดสิทธิ์ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว หรือลบบัญชีผู้ใช้เมื่อมีคนลาออกจากองค์กร เมื่อต้องการลดจำนวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ ให้ดูที่ เอาสิทธิ์การใช้งานออกจากการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

นี่คือสิ่งที่จะเกิดตามมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมอบสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้

 • สำหรับ Exchange Online กล่องจดหมายจะถูกสร้างสำหรับผู้ใช้

 • สำหรับ SharePoint Online สิทธิ์แก้ไขในไซต์ทีม SharePoint Online เริ่มต้นจะถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้

 • สำหรับ Lync Online ผู้ใช้จะมีสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งานนั้น

 • สำหรับ Office 365 ProPlus ผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลด Microsoft Office บนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุด 5 เครื่อง

หมายเหตุ   ในการทำตามขั้นตอนที่แสดงในบทความนี้ คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการจัดการผู้ใช้

คุณต้องการทำอะไร

คำนวณจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน

มอบสิทธิ์หรือยกเลิกการมอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งราย

มอบสิทธิ์หรือยกเลิกการมอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายรายในครั้งเดียว

ลบบัญชีผู้ใช้ออกเพื่อให้มีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มขึ้น

ดูรายการผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานสำหรับกล่องจดหมายที่ไม่ใช่ของผู้ใช้

ค้นหาบุคคลที่สามารถกำหนดสิทธิ์

คำนวณจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการค้นหาจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องและพร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือก การเรียกเก็บเงิน > สิทธิ์การใช้งาน

 4. ตรวจสอบคอลัมน์ ถูกต้อง, หมดอายุแล้ว และ มอบหมายแล้ว สำหรับการสมัครใช้งานของคุณ เมื่อต้องการคำนวณสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องที่ยังสามารถมอบหมายให้ผู้ใช้ได้ ให้ลบจำนวนของสิทธิ์การใช้งาน มอบหมายแล้ว ออกจากสิทธิ์การใช้งาน ถูกต้อง

มอบสิทธิ์หรือยกเลิกการมอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งราย

ถ้าหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้สามารถยกเลิกการมอบสิทธิ์การใช้งานที่ผู้ใช้ไม่ต้องการแล้ว นอกจากนี้ ถ้าคุณมีผู้ใช้ที่กำหนดให้กับบริการมากกว่าสิทธิ์การใช้งานที่คุณมีอยู่ คุณสามารถเอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้แล้วได้

สิ่งสำคัญ   เมื่อสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกเอาออกแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน หลังจากพ้นช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันแล้ว ข้อมูลจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้อีก ยกเว้นเอกสารที่บันทึกไว้บน SharePoint Online ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเอาสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ออกจากผู้ใช้:

 • กล่องจดหมายของผู้ใช้และข้อความทั้งหมดในนั้นจะถูกเก็บไว้ตามช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วัน กล่องจดหมายจะสามารถกู้คืนได้ภายในช่วง 30 วันดังกล่าวโดยการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานใหม่ หลังจากครบ 30 วัน แล้ว กล่องจดหมายและเนื้อหาของกล่องจดหมายจะถูกลบอย่างถาวร

 • นามแฝงอีเมลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกลบ ถ้าคุณจำเป็นต้องให้ใครบางคนในบริษัทของคุณได้รับอีเมลที่ใช้นามแฝงเหล่านั้น ให้กำหนดนามแฝงไปยังผู้ใช้อื่น

 • รายการที่ติดต่อ Lync Online ของผู้ใช้อาจถูกลบ ถ้าคุณคืนค่าสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ภายใน 30 วัน รายการที่ติดต่อจะถูกคืนค่าเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเอาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ Exchange Online ออก อาจเป็นการเอารายการที่ติดต่อ Lync Online ของผู้ใช้นั้นออกไปด้วย

เมื่อต้องการมอบสิทธิ์หรือยกเลิกการมอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งราย
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. เลือกกล่องสำหรับชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือเอาสิทธิ์การใช้งานออก

 5. คลิก แก้ไข แก้ไข

  Edit a user account

 6. เลือก สิทธิ์การใช้งาน

  Click Licenses

 7. ในส่วน มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้ที่เลือก ให้เลือกกล่องสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการมอบหมาย

  • เมื่อต้องการยกเลิกการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ให้ยกเลิกการเลือกกล่องสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการเอาออก

 8. คลิก บันทึก

 9. ถ้าคุณได้เอาสิทธิ์การใช้งานออกจากผู้ใช้แล้วและต้องการมอบหมายให้กับผู้ใช้อื่น ให้ทำซ้ำกระบวนงานนี้

มอบสิทธิ์หรือยกเลิกการมอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายรายในครั้งเดียว

นอกจากการมอบหมายหรือยกเลิกการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หนึ่งรายแล้ว คุณยังสามารถทำเช่นนี้กับผู้ใช้ครั้งละหลายๆ คนได้ด้วย

สิ่งสำคัญ   เมื่อสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกยกเลิกแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้นั้นจะเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน หลังจากพ้นช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันแล้ว ข้อมูลจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้อีก ยกเว้นเอกสารที่บันทึกไว้บน SharePoint Online ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณยกเลิกการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ของผู้ใช้

 • กล่องจดหมายของผู้ใช้และข้อความทั้งหมดในนั้นจะถูกเก็บไว้ตามช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วัน กล่องจดหมายจะสามารถกู้คืนได้ภายในช่วง 30 วันนั้นโดยการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานใหม่ หลังจาก 30 วัน กล่องจดหมายและเนื้อหาของกล่องจดหมายจะถูกลบอย่างถาวร

 • นามแฝงอีเมลทั้งหมดที่สัมพันธ์กับบัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกลบ ถ้าคุณจำเป็นต้องให้ใครบางคนในบริษัทของคุณได้รับอีเมลที่ใช้นามแฝงเหล่านั้น ให้กำหนดนามแฝงไปยังผู้ใช้อื่น

 • รายการที่ติดต่อ Lync Online ของผู้ใช้อาจถูกลบ ถ้าคุณคืนค่าสิทธิ์การใช้งาน Exchange Online ภายใน 30 วัน รายการที่ติดต่อจะถูกคืนค่าเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเอาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ Exchange Online ออก อาจเป็นการเอารายการที่ติดต่อ Lync Online ของผู้ใช้นั้นออกไปด้วย

ในการมอบหมายหรือยกเลิกการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้หลายๆ คน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. เลือกกล่องชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการมอบหมายหรือยกเลิกการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน

 5. เลือก แก้ไข แก้ไข

 6. ในหน้า รายละเอียด ให้คลิก ถัดไป

 7. ในหน้า การตั้งค่า ให้คลิก ถัดไป

 8. บนหน้า มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการมอบสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้ที่เลือกไว้ ให้เลือก เพิ่มไปยังการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน แล้วเลือกกล่องสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการมอบหมาย

  • เมื่อต้องการยกเลิกการมอบหมายสิทธิ์ของผู้ใช้เหล่านั้น ให้เลือก แทนที่การมอบหมายสิทธิ์การใช้งานปัจจุบัน และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเลือกกล่องสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการยกเลิกการมอบหมายแล้ว

 9. เลือก ส่ง > เสร็จสิ้น

ลบบัญชีผู้ใช้ออกเพื่อให้มีสิทธิ์การใช้งานเพิ่มขึ้น

ถ้าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์การใช้งานอีกต่อไป เช่น เมื่อพนักงานลาออกจากองค์กร คุณสามารถลบบัญชีของผู้ใช้รายนั้นได้ เมื่อคุณทำเช่นนั้น สิทธิ์การใช้งานที่เคยมอบหมายให้กับบุคคลนั้นจะว่างลงและสามารถมอบหมายให้กับผู้ใช้รายอื่นได้

สิ่งสำคัญ   เมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้แล้ว บัญชีนั้นจะกลายเป็นบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน ในระหว่างช่วงไม่ได้ใช้งานอยู่นี้ คุณมีเวลาไม่เกิน 30 วันเพื่อคืนค่าบัญชีผู้ใช้ หลังจาก 30 วันข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้นั้นจะถูกลบอย่างถาวร ยกเว้นเอกสารที่บันทึกไว้บน SharePoint Online ลบผู้ใช้เฉพาะถ้าคุณรู้ว่าผู้ใช้คนนั้นไม่ต้องการใช้ข้อมูลนี้อีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อบัญชีผู้ใช้ใน Office 365 ถูกลบ

เมื่อต้องการลบบัญชีของผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งราย ให้ทำดังนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (หรือ ผู้ใช้และกลุ่ม > เพิ่มผู้ใช้ ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ และอื่นๆ)

 4. เลือกชื่อของผู้ใช้หนึ่งคนหรือหลายคนที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ

  Click Delete to delete the user account

 5. ในกล่องการยืนยัน ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนค่าผู้ใช้ ให้ดูที่ ลบหรือคืนค่าผู้ใช้ (สำหรับ Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials หรือ Office 365 Business Premium)

ดูรายการผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูรายการผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 4. ในรายการ เลือกมุมมอง ให้เลือกลูกศรลง และในรายการของมุมมองให้เลือก ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

  View a list of unlicensed users

  บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานจะแสดงอยู่ในรายการ

  หมายเหตุ   จากรายการนี้ คุณสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้เหล่านี้ทีละคนหรือหลายๆ คนพร้อมกันได้ โดยทำตามคำแนะนำในบทความนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานสำหรับกล่องจดหมายที่ไม่ใช่ของผู้ใช้

คุณไม่จำเป็นต้องมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับกล่องจดหมายทรัพยากร กล่องจดหมายห้อง และกล่องจดหมายที่แชร์ ยกเว้นเมื่อกล่องจดหมายเหล่านั้นใช้งานเกินโควตาที่เก็บข้อมูล 10 กิกะไบต์ (GB)

หมายเหตุ   ถ้ากล่องจดหมายทรัพยากร กล่องจดหมายห้อง หรือกล่องจดหมายที่แชร์ของคุณใช้เกินโควตาที่กำหนดไว้ 10 กิกะไบต์และคุณไม่ได้มอบหมายสิทธิ์การใช้งานไว้ หนึ่งเดือนหลังจากนั้นกล่องจดหมายที่แชร์จะถูกล็อก คุณสามารถหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่จะต้องมอบหมายสิทธิ์การใช้งานได้โดยใช้การเก็บถาวรเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการใช้เกินโควตา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องจดหมายที่ไม่ใช่ของผู้ใช้ ให้ดูบทความต่อไปนี้

ค้นหาบุคคลที่สามารถกำหนดสิทธิ์

ผู้ดูแลระบบประเภทต่างๆ สามารถทำงานกับสิทธิ์การใช้งานได้ในวิธีที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ดูแลระบบ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของตัวเลือกทั่วไป สำหรับรายการของบทบาทและสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบทั้งหมด โปรดดูที่ การกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ

บทบาทผู้ดูแลระบบ

กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

เอาสิทธิ์การใช้งานออก

ซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

ลบผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ได้

ได้

ได้

ได้

ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ผู้ดูแลการจัดการผู้ใช้

ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ผู้ดูแลระบบบริการ

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ผู้ดูแลรหัสผ่าน

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ซื้อสิทธิ์การใช้งานของการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ

เอาสิทธิ์การใช้งานของ Office 365 สำหรับธุรกิจออก

นำไปใช้กับ: Office 365 Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา