ภาพรวม: ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องจดหมายของไซต์เป็นอีเมลส่วนกลางและเอกสารที่แชร์บัญชีผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงจากไซต์ SharePoint ทีมของคุณสามารถใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานร่วมกันบนเรียบเรียงข้อความอีเมลที่สำคัญ หรือรวบรวมการสนทนาทางอีเมลระดับทีมที่เกี่ยวข้อง ทีมของคุณอาจยังค้นหาจะมีประโยชน์ในการแชร์เอกสารสำคัญอย่างปลอดภัย โดยใช้กล่องจดหมายของไซต์

หลังจากที่กล่องจดหมายของไซต์ถูกติดตั้งสำหรับไซต์ของคุณ บัญชีอีเมลใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชื่อไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีไซต์ทีมที่ใช้ URL ดังนี้ http://contosobistro.sharepoint.com/HRTeamSite ที่อยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมายของไซต์จะเป็น HRTeamSite@contosobistro.sharepoint.com

ไทล์ Web Part

รวบรวมประวัติการสนทนาทางอีเมลระดับทีม

ทีมส่วนใหญ่จะใช้การสนทนาผ่านทางข้อความอีเมลเป็นประจำ บางส่วนของการสนทนาอาจเป็นข้อมูลในการอ้างอิงที่มีประโยชน์ในอนาคต คุณสามารถส่งต่ออีเมลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดภายในเธรดไปยังกล่องจดหมายของไซต์เพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นสูญหายไปในกล่องขาเข้าของคุณ ทุกคนที่มีสิทธิ์สนับสนุนสำหรับไซต์ของคุณจะสามารถเปิดกล่องจดหมายของไซต์และดูข้อความนั้นได้ ด้วยวิธีนี้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อสมาชิกในทีมคนหนึ่งพยายามที่จะค้นหาว่าข้อมูลใดที่เป็นการตัดสินใจสำหรับเรื่องนั้นๆ เขาจะสามารถเปิดกล่องจดหมายของไซต์ ค้นหาจดหมายที่เก็บไว้ในบัญชี แล้วดูประวัติของเรื่องดังกล่าวได้

วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการเก็บรวบรวมประวัติการสนทนาทางอีเมลระดับทีมเหล่านี้ก็คือการสำเนาถึงที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์ เมื่อมีการส่งข้อความอีเมลไปยังทีม คุณสามารถรวมที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์ไว้ในกลุ่มที่ติดต่อ หรือรายชื่อการแจกจ่ายได้ และเมื่อคุณส่งอีเมลไปยังทีมของคุณ ที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์ก็จะรวมอยู่ในรายชื่อของทีมโดยอัตโนมัติ

ข้อความอีเมลที่มีกล่องจดหมายของไซต์จะรวมอยู่ในเขตข้อมูลสำเนาถึง

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม    โปรดดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อรวมอีเมลของทีมเข้าด้วยกัน

แชร์เอกสารกับผู้อื่น

ทุกทีมจะมีเอกสารบางประเภทที่จำเป็นต้องเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่ง และมักจะต้องแชร์กับผู้อื่น ถ้าคุณเก็บเอกสารของทีมของคุณไว้บนไซต์ SharePoint คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแอป กล่องจดหมายของไซต์ เพื่อแชร์เอกสารเหล่านั้นกับผู้อื่นที่สามารถเข้าถึงไซต์ได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อผู้ใช้ดูกล่องจดหมายของไซต์ใน Outlook พวกเขาจะเห็นรายการเอกสารต่างๆ ในไลบรารีเอกสารของไซต์นั้น กล่องจดหมายของไซต์จะแสดงรายการเอกสารแบบเดียวกันให้กับผู้ใช้ทุกคน ดังนั้นผู้ใช้บางคนอาจจะเห็นเอกสารที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์เปิด

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Exchange เอกสารของคุณจะปรากฏในโฟลเดอร์ใน Outlook ด้วย ทำให้การส่งต่อเอกสารให้กับผู้อื่นง่ายยิ่งขึ้น

การส่งต่อเอกสารจากกล่องจดหมายของไซต์

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร    โปรดดูที่ใช้กล่องจดหมายไซต์เพื่อทำงานร่วมกันบนเอกสาร คุณอาจเป็นประโยชน์จะอ่านผ่านเตรียมสำหรับการใช้กล่องจดหมายของไซต์ใน Office 365

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×