ภาพรวม: ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ

กล่องจดหมายของไซต์ คือบัญชีการแชร์อีเมลและเอกสารส่วนกลางที่เข้าถึงได้จากไซต์ SharePoint ทีมของคุณอาจเลือกใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อรวบรวมประวัติการสนทนาของอีเมลระดับทีมที่เกี่ยวข้อง หรือเขียนข้อความอีเมลที่สำคัญร่วมกัน ทีมของคุณอาจพบว่ากล่องจดหมายของไซต์นั้นมีประโยชน์ในการแชร์เอกสารที่สำคัญได้อย่างปลอดภัย

หลังจากที่กล่องจดหมายของไซต์ถูกติดตั้งสำหรับไซต์ของคุณ บัญชีอีเมลใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชื่อไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีไซต์ทีมที่ใช้ URL ดังนี้ http://contosobistro.sharepoint.com/HRTeamSite ที่อยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมายของไซต์จะเป็น HRTeamSite@contosobistro.sharepoint.com

ไทล์ Web Part

รวบรวมประวัติการสนทนาทางอีเมลระดับทีม

ทีมส่วนใหญ่จะใช้การสนทนาผ่านทางข้อความอีเมลเป็นประจำ บางส่วนของการสนทนาอาจเป็นข้อมูลในการอ้างอิงที่มีประโยชน์ในอนาคต คุณสามารถส่งต่ออีเมลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดภายในเธรดไปยังกล่องจดหมายของไซต์เพื่อไม่ให้ข้อมูลนั้นสูญหายไปในกล่องขาเข้าของคุณ ทุกคนที่มีสิทธิ์สนับสนุนสำหรับไซต์ของคุณจะสามารถเปิดกล่องจดหมายของไซต์และดูข้อความนั้นได้ ด้วยวิธีนี้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อสมาชิกในทีมคนหนึ่งพยายามที่จะค้นหาว่าข้อมูลใดที่เป็นการตัดสินใจสำหรับเรื่องนั้นๆ เขาจะสามารถเปิดกล่องจดหมายของไซต์ ค้นหาจดหมายที่เก็บไว้ในบัญชี แล้วดูประวัติของเรื่องดังกล่าวได้

วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการเก็บรวบรวมประวัติการสนทนาทางอีเมลระดับทีมเหล่านี้ก็คือการสำเนาถึงที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์ เมื่อมีการส่งข้อความอีเมลไปยังทีม คุณสามารถรวมที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์ไว้ในกลุ่มที่ติดต่อ หรือรายชื่อการแจกจ่ายได้ และเมื่อคุณส่งอีเมลไปยังทีมของคุณ ที่อยู่อีเมลกล่องจดหมายของไซต์ก็จะรวมอยู่ในรายชื่อของทีมโดยอัตโนมัติ

ข้อความอีเมลที่มีกล่องจดหมายของไซต์จะรวมอยู่ในเขตข้อมูลสำเนาถึง

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมใช่หรือไม่    ให้ดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อรวมอีเมลของทีมเข้าด้วยกัน (หรือถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 สำหรับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็ก ให้ดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อรวมอีเมลของทีมเข้าด้วยกัน)

แชร์เอกสารกับผู้อื่น

ทุกทีมจะมีเอกสารบางประเภทที่จำเป็นต้องเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่ง และมักจะต้องแชร์กับผู้อื่น ถ้าคุณเก็บเอกสารของทีมของคุณไว้บนไซต์ SharePoint คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแอป กล่องจดหมายของไซต์ เพื่อแชร์เอกสารเหล่านั้นกับผู้อื่นที่สามารถเข้าถึงไซต์ได้

สิ่งสำคัญ  เมื่อผู้ใช้ดูกล่องจดหมายของไซต์ใน Outlook พวกเขาจะเห็นรายการเอกสารต่างๆ ในไลบรารีเอกสารของไซต์นั้น กล่องจดหมายของไซต์จะแสดงรายการเอกสารแบบเดียวกันให้กับผู้ใช้ทุกคน ดังนั้นผู้ใช้บางคนอาจจะเห็นเอกสารที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์เปิด

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Exchange เอกสารของคุณจะปรากฏในโฟลเดอร์ใน Outlook ด้วย ทำให้การส่งต่อเอกสารให้กับผู้อื่นง่ายยิ่งขึ้น

การส่งต่อเอกสารจากกล่องจดหมายของไซต์

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมใช่หรือไม่    ให้ดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานกับเอกสารร่วมกัน (หรือถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Small Business ให้ดูที่ ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานกับเอกสารร่วมกัน) คุณอาจพบด้วยว่าการอ่านบทความ เตรียมใช้งานกล่องจดหมายของไซต์ใน Office 365 มีประโยชน์สำหรับคุณ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, SharePoint Online, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 Previewข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา