ภาพรวมของโปรไฟล์อีเมล Outlook

โปรไฟล์อีเมลประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมล แฟ้มข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จัดเก็บอีเมลของคุณ โปรไฟล์ใน Microsoft Outlook จะเหมือนกับคุณสมบัติ (Identity) ใน Outlook Express

ในบทความนี้

โปรไฟล์อีเมลคืออะไร

ใช้โปรไฟล์เดียว

ปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณ

ใช้หลายโปรไฟล์

สร้างโปรไฟล์ใหม่

กำหนดค่า Outlook ให้ใช้โปรไฟล์เดียวกันเสมอ

กำหนดค่า Outlook ให้พร้อมท์คุณเพื่อเลือกโปรไฟล์เมื่อเริ่มโปรแกรม

รูป

โปรไฟล์อีเมลคืออะไร

โปรไฟล์อีเมลคือสิ่งที่ Outlook ใช้เพื่อจดจำว่าคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลใดและข้อมูลสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้เก็บไว้ที่ใด ซึ่งแต่ละโปรไฟล์จะให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ Outlook

 • ใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใด     ข้อมูลนี้ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ ชื่อที่ใช้แสดง ชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมล และรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของISP

 • ส่งข้อมูลอีเมลไปเก็บไว้ที่ไหน     ใน Outlook ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือในแฟ้ม .pst บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลนี้ประกอบด้วยกฎ ข้อความ ที่ติดต่อ ปฏิทิน บันทึกย่อ งาน บันทึกประจำวัน โฟลเดอร์การค้นหา และการตั้งค่าอื่นๆ

โปรไฟล์อีเมลของ Outlook จะถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows เมื่อเริ่มโปรแกรม Outlook ก็จะมีการเรียกใช้ข้อมูลโปรไฟล์จากรีจิสทรี

หมายเหตุ: คุณใช้ไอคอน จดหมาย ใน แผงควบคุม (Control Panel) เพื่อเข้าถึงตัวเลือกสำหรับการกำหนดค่าโปรไฟล์อีเมลของ Outlook ไอคอน จดหมาย จะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Outlook และเรียกใช้โปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์ใหม่ โปรไฟล์ที่สร้างขึ้นนั้นจะทำงานเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มโปรแกรม Outlook ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักมีเพียงโปรไฟล์เดียว อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจพบว่าการมีมากกว่าหนึ่งโปรไฟล์นั้นมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้โปรไฟล์หนึ่งสำหรับอีเมลของที่ทำงานและโปรไฟล์ที่สองสำหรับจดหมายส่วนตัว นอกจากนี้ ถ้าผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับคุณ ก็สามารถเก็บบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่าในโปรไฟล์ที่แยกจากกันโดยใช้ชื่อแตกต่างกันได้

คุณไม่สามารถใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันโปรไฟล์ Outlook ได้ เมื่อต้องการป้องกันข้อมูล Outlook ของคุณจากการบุกรุกของผู้อื่น คุณควรใช้บัญชีผู้ใช้ Windows ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้ Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ร่วมกับผู้อื่น

สิ่งสำคัญ: คุณจะไม่สามารถสลับจากโปรไฟล์อีเมลหนึ่งไปยังอีกโปรไฟล์หนึ่งได้ในขณะที่ Outlook กำลังทำงานอยู่

โปรไฟล์พื้นฐานจะประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมลอย่างน้อยหนึ่งบัญชีและแฟ้มที่เก็บข้อมูล บุคคลแต่ละคนอาจมีบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีเมลส่วนตัว เช่น บัญชีผู้ใช้ POP3 ในขณะที่พนักงานในองค์กรอาจมีบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ชนิดอื่นๆ (รวมถึงบัญชีผู้ใช้ IMAP4 และ HTTP) ลงในโปรไฟล์ใดๆ เช่นเดียวกันกับแฟ้มที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ (เช่น แฟ้มเก็บถาวร .pst สำหรับเก็บข้อความเก่า) บางครั้งอาจรวมบริการเพิ่มเติม เช่น โทรสาร และไดเรกทอรีสมุดรายชื่อไว้ด้วย

หมายเหตุ: ในขณะที่โปรไฟล์สามารถมีบัญชีชนิดที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตได้หลายบัญชี แต่สามารถมีบัญชีผู้ใช้ Exchange ได้เพียงบัญชีเดียว

ด้านบนของหน้า

ใช้โปรไฟล์เดียว

คนส่วนใหญ่ต้องการเพียงโปรไฟล์เดียว เมื่อเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก จะมีการสร้างโปรไฟล์แรกขึ้นโดยอัตโนมัติและใช้ชื่อว่า "Outlook" เมื่อใดก็ตามที่เริ่มโปรแกรม Outlook โปรไฟล์เริ่มต้นนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมล หรือรวมแฟ้ม .pst เพิ่มเติมที่จะใช้ เท่ากับว่าคุณกำลังปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณได้ตลอดเวลา แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล์หลังจากที่สร้างขึ้นครั้งแรกได้

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณ

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Microsoft Windows Vista    คลิก บัญชีผู้ใช้ (User Accounts) แล้วคลิก จดหมาย (Mail)

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ จดหมาย

  • Microsoft Windows XP    คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ จดหมาย

 3. ไอคอน จดหมาย จะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Outlook และเรียกใช้โปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย (Mail Setup) จะเปิดขึ้น

  Mail Setup

 4. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลอีกบัญชีหนึ่ง ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล (E-mail Accounts)

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกที่เก็บข้อมูล Outlook ให้คลิก แฟ้มข้อมูล (Data Files)

  • เมื่อต้องการดูรายการโปรไฟล์ที่คุณมีอยู่ในขณะนั้น ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ (Show Profiles)

ด้านบนของหน้า

ใช้หลายโปรไฟล์

คุณอาจต้องมีมากกว่าหนึ่งโปรไฟล์ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าคุณใช้ Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวซึ่งคุณใช้ร่วมกับผู้อื่นที่คุณไว้ใจ    
  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณและคู่สมรสของคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมลแยกกัน แต่ละคนก็สามารถมีโปรไฟล์แยกกันได้ โดยแต่ละโปรไฟล์จะมีบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่าที่เหมาะสม

 • ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange หลายบัญชี    

ถ้าคุณต้องการมีมากกว่าหนึ่งโปรไฟล์ คุณก็สามารถสร้างโปรไฟล์เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา และเพิ่มบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่าที่คุณต้องการลงในนั้นได้ เมื่อคุณสลับจากโปรไฟล์หนึ่งไปยังโปรไฟล์อื่น เท่ากับว่าคุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลและการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในเซสชัน Outlook

ด้านบนของหน้า

สร้างโปรไฟล์ใหม่

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน แผงควบคุม ในมุมมองประเภท     คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย

  • ใน แผงควบคุม ในมุมมองคลาสสิก     คลิกสองครั้งที่ จดหมาย

   หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Outlook และเรียกใช้โปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

   กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะเปิดขึ้น

 2. คลิก แสดงโปรไฟล์

 3. คลิก เพิ่ม (Add)

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง (OK)

  New Profile

 5. เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลที่จะใช้ในโปรไฟล์ของคุณโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่า Outlook ให้ใช้โปรไฟล์เดียวกันเสมอ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน แผงควบคุม ในมุมมองประเภท     คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย

  • ใน แผงควบคุม ในมุมมองคลาสสิก     คลิกสองครั้งที่ จดหมาย

   หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Outlook และเรียกใช้โปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

   กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะเปิดขึ้น

 2. คลิก แสดงโปรไฟล์

 3. ภายใต้ เมื่อเริ่มต้น Microsoft Office Outlook ให้ใช้โปรไฟล์นี้ (When starting Microsoft Office Outlook, use this profile) ให้คลิก ใช้โปรไฟล์นี้เสมอ (Always use this profile) แล้วคลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการใช้ในรายการ

  จดหมาย

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่า Outlook ให้พร้อมท์คุณเพื่อเลือกโปรไฟล์เมื่อเริ่มโปรแกรม

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน แผงควบคุม ในมุมมองประเภท     คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย

  • ใน แผงควบคุม ในมุมมองคลาสสิก     คลิกสองครั้งที่ จดหมาย

   หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Outlook และเรียกใช้โปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

   กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะเปิดขึ้น

 2. คลิก แสดงโปรไฟล์

 3. ภายใต้ เมื่อเริ่มต้น Microsoft Office Outlook ให้ใช้โปรไฟล์นี้ ให้คลิก พร้อมท์โปรไฟล์ที่จะใช้ (Prompt for a profile to be used)

  จดหมาย

 4. เมื่อเริ่มโปรแกรม Outlook ให้คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการใช้ในรายการ ชื่อโปรไฟล์

  กล่องโต้ตอบ เลือกโปรไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อคุณใช้หลายโปรไฟล์ มักจะมีโปรไฟล์หนึ่งที่คุณใช้อยู่เป็นประจำ โดยใช้ตัวเลือก พร้อมท์โปรไฟล์ที่จะใช้ คุณสามารถกำหนดค่า Outlook ให้เลือกโปรไฟล์นั้นเสมอได้ในกล่อง ชื่อโปรไฟล์ จากนั้น เพียงแค่คลิก ตกลง คุณก็สามารถใช้โปรไฟล์นั้นได้แล้ว

 1. ในกล่องโต้ตอบ เลือกโปรไฟล์ ในรายการ ชื่อโปรไฟล์ ให้คลิกโปรไฟล์ที่คุณต้องการเลือกโดยอัตโนมัติ

 2. คลิก ตัวเลือก จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าเป็นโปรไฟล์เริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×