ภาพรวมของเค้าโครง

คุณสามารถใช้เค้าโครงในการจัดเรียงวัตถุและข้อความบนภาพนิ่ง เค้าโครงเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นแบบภาพนิ่ง ที่กำหนดข้อมูลการวางตำแหน่งเนื้อหาที่จะปรากฏบนภาพนิ่งในภายหลัง เค้าโครงมีพื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งในขณะเดียวกันมีข้อความ เช่น ชื่อเรื่องและรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รวมทั้งเนื้อหาภาพนิ่ง เช่น กราฟิก SmartArt, ตาราง, แผนภูมิ, รูปภาพ, รูปร่าง และคลิปอาร์ต ในขณะที่คุณสามารถเพิ่มข้อความและตัวยึดวัตถุลงในเค้าโครงหรือต้นแบบภาพนิ่ง แต่คุณไม่สามารถเพิ่มตัวยึดลงในภาพนิ่งได้โดยตรง

เค้าโครงจะเพียงแค่กำหนดการวางตำแหน่งและการจัดรูปแบบสำหรับเนื้อหาที่จะปรากฏบนภาพนิ่งในภายหลัง

Microsoft Office PowerPoint 2007 ประกอบด้วยเค้าโครงมาตรฐานที่มีอยู่แล้วภายใน 5 แบบ หรือคุณจะสามารถสร้าง เค้าโครงแบบกำหนดเอง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะภายในองค์กรของคุณ จากนั้นผู้ที่สร้างงานนำเสนอในองค์กรของคุณจะสามารถใช้เค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายในหรือเค้าโครงที่คุณกำหนดเองเพื่อสร้างงานนำเสนอ

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบเค้าโครงทั้งหมดที่คุณสามารถรวมไว้บนภาพนิ่ง Office PowerPoint 2007

โครงสร้างของเค้าโครง

งานนำเสนออาจมีต้นแบบภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งภาพ ต้นแบบภาพนิ่งแต่ละภาพมีเค้าโครงอย่างน้อยหนึ่งเค้าโครง ซึ่งจะสร้างเทมเพลตการออกแบบ แม่แบบแต่ละแม่แบบอาจมีข้อมูลธีม เช่น สี ลักษณะพิเศษ แบบอักษร ลักษณะพื้นหลังภาพนิ่ง และข้อมูลเริ่มต้นที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการนำชุดรูปแบบและข้อมูลการจัดรูปแบบอื่นๆ ไปใช้กับเนื้อหาในภาพนิ่งของคุณ

เค้าโครงมาตรฐาน

เค้าโครงมาตรฐานที่พร้อมใช้งานใน Office PowerPoint 2007 จะคล้ายกับเค้าโครงมาตรฐานที่พร้อมใช้งานใน PowerPoint 2003 และรุ่นก่อนหน้า

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอเปล่าใน PowerPoint เค้าโครงเริ่มต้นซึ่งมีชื่อว่า ภาพนิ่งชื่อเรื่อง จะปรากฏขึ้น แต่ยังมีเค้าโครงมาตรฐานอื่นๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้และใช้ได้

เค้าโครงเริ่มต้น: สไลด์ชื่อเรื่อง

เค้าโครงมาตรฐานเริ่มต้นของ PowerPoint คือ ภาพนิ่งชื่อเรื่อง

เมื่อต้องการนำเค้าโครงไปใช้กับงานนำเสนอ ให้ดูที่ นำเค้าโครงไปใช้

เค้าโครงแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณไม่พบเค้าโครงมาตรฐานที่เหมาะกับความต้องการของคุณหรือความต้องการของผู้สร้างงานนำเสนอภายในองค์กรของคุณ คุณอาจสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองได้

คุณอาจสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยเค้าโครงดังกล่าวจะระบุจำนวน ขนาด และตำแหน่งที่ตั้งของตัวยึด เนื้อหาพื้นหลัง รวมทั้งภาพนิ่งและคุณสมบัติระดับตัวยึดที่มีหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแจกจ่ายเค้าโครงแบบกำหนดเองโดยเป็นส่วนของแม่แบบ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอันมีค่าในการตัดและวางเค้าโครงของคุณลงบนภาพนิ่งใหม่ หรือลบเนื้อหาบนภาพนิ่งที่คุณต้องการใช้กับเนื้อหาใหม่และเนื้อหาที่ต่างกัน

ชนิดข้อความและตัวยึดที่ยึดตามวัตถุ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเพื่อสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองของคุณที่มีสิ่งต่อไปนี้

  • เนื้อหา

  • ข้อความ

  • รูปภาพ

  • แผนภูมิ

  • ตาราง

  • ไดอะแกรม

  • สื่อ

  • ภาพตัดปะ

เมื่อต้องการสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ เพิ่มเค้าโครง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×