ภาพรวมของเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เค้าโครงสไลด์กำหนดคอนเทนเนอร์ ตำแหน่ง และจัดรูปแบบสำหรับเนื้อหาที่ปรากฏบนสไลด์ทั้งหมด พื้นที่ที่สำรองไว้จะคอนเทนเนอร์ในเค้าโครงที่หยุดเนื้อหาดังกล่าวเป็นข้อความ (รวมถึงเนื้อความ รายการหัวข้อย่อย และชื่อเรื่อง), ตาราง แผนภูมิ SmartArt กราฟิก ภาพยนตร์ เสียง รูปภาพ และคลิปอาร์ต

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มตัวแทนข้อความและวัตถุลงในเค้าโครงหรือต้นแบบสไลด์คุณไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ได้โดยตรงลงในสไลด์

Microsoft Office PowerPoint 2007 มีเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่ภายในเก้า หรือคุณสามารถสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองที่ตรงตามความต้อง และคุณสามารถแชร์กับบุคคลอื่นที่สร้างงานนำเสนอ โดยใช้ PowerPoint กราฟิกต่อไปนี้แสดงเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่แล้วภายในไปยัง PowerPoint

เค้าโครงที่มีอยู่แล้วภายใน

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงบนภาพนิ่งOffice PowerPoint 2007 มีองค์ประกอบของเค้าโครงที่คุณสามารถรวมทั้งหมด

โครงสร้างของเค้าโครง

เค้าโครงมาตรฐาน

มาตรฐาน เค้าโครงที่พร้อมใช้งานในOffice PowerPoint 2007 อยู่แล้วภายในจะคล้ายกับพร้อมใช้งานใน PowerPoint 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอเปล่าใน PowerPoint เค้าโครงเริ่มต้นที่มีชื่อว่า ภาพนิ่งชื่อเรื่อง (แสดงอยู่ด้านล่าง) จะปรากฏขึ้น แต่ยังมีเค้าโครงมาตรฐานอื่นๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้และใช้งานได้

เค้าโครงเริ่มต้น: สไลด์ชื่อเรื่อง

เมื่อต้องการนำเค้าโครงไปใช้ ให้ดูที่ การนำเค้าโครงไปใช้กับภาพนิ่ง

เค้าโครงแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณไม่พบเค้าโครงมาตรฐานที่เหมาะกับความต้องการของคุณหรือความต้องการของผู้สร้างงานนำเสนอภายในองค์กรของคุณ คุณอาจสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองได้

คุณสามารถสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองสามารถที่ระบุตัวเลข ขนาด และตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ที่สำรองไว้ พื้นหลังของเนื้อหาสีของธีม ฟอนต์ เอ ฟเฟ็กต์ และสไลด์เพิ่มเติม และคุณสมบัติระดับของพื้นที่ที่สำรองไว้

นอกจากนี้คุณสามารถแจกจ่ายเค้าโครงแบบกำหนดเองเป็นส่วนหนึ่งของการเทมเพลต ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลามีประโยชน์ตัด และวางเค้าโครงของคุณลงในสไลด์ใหม่ หรือลบเนื้อหาบนภาพนิ่งที่คุณจะใช้กับเนื้อหาใหม่ และที่แตกต่างกัน

ชนิดข้อความและพื้นที่สำรองที่ยึดตามวัตถุ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเพื่อสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองของคุณที่มีสิ่งต่อไปนี้

 • เนื้อหา

 • ข้อความ

 • รูปภาพ

 • ภาพตัดปะ

 • กราฟิก SmartArt

 • แผนภูมิ

 • ตาราง

 • ไดอะแกรม

 • สื่อ

 • ภาพยนตร์

 • เสียง

เมื่อต้องการสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเอง ดูที่การสร้างเค้าโครงแบบกำหนดเองใหม่

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×