ภาพรวมของรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้รายงาน PivotTable ในการสรุป วิเคราะห์ สำรวจ และนำเสนอข้อมูลสรุป ใช้รายงาน PivotChart ในการแสดงให้เห็นข้อมูลสรุปนั้นในรายงาน PivotTable และทำให้สามารถดูการเปรียบเทียบ รูปแบบ และแนวโน้มต่างๆ ได้โดยง่าย ทั้งรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart จะช่วยให้คุณสามารถมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญภายในองค์กรของคุณได้ ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้จะให้ภาพรวมของรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart

เกี่ยวกับรายงาน PivotTable

รายงาน PivotTable เป็นวิธีการแบบโต้ตอบในการสรุปข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว โดยคุณสามารถใช้รายงาน PivotTable เพื่อสรุปข้อมูลตัวเลขอย่างละเอียดและเพื่อตอบคำถามที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณได้ ทั้งนี้ รายงาน PivotTable ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อ

 • การสอบถามข้อมูลจำนวนมากในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้หลายวิธี

 • การหาผลรวมย่อยและการรวมข้อมูลตัวเลข การสรุปข้อมูลตามประเภทและประเภทย่อย และการสร้างการคำนวณและสูตรแบบกำหนดเอง

 • การขยายและการยุบระดับของข้อมูลเพื่อเน้นผลลัพธ์ของคุณ และการเจาะลงไปในรายละเอียดจากข้อมูลสรุปสำหรับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคุณ

 • การย้ายแถวไปยังคอลัมน์ หรือคอลัมน์ไปยังแถว (หรือ "การลากไปที่ตำแหน่งอื่น") เพื่อดูผลสรุปที่แตกต่างของข้อมูลต้นฉบับ

 • การกรอง การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของเซตย่อยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมากที่สุด เพื่อให้คุณสามารถเน้นข้อมูลที่คุณต้องการได้

 • การแสดงรายงานแบบออนไลน์หรือแบบพิมพ์ที่กระชับ น่าสนใจ และมีคำอธิบายประกอบ

บ่อยครั้งที่คุณสามารถใช้รายงาน PivotTable เมื่อต้องการวิเคราะห์ผลรวมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อมีรายการตัวเลขจำนวนมากที่ต้องสรุป และคุณต้องการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงหลายๆ อย่างเกี่ยวกับแต่ละตัวเลข ในรายงาน PivotTable ที่แสดงด้านล่าง คุณจะเห็นยอดขายไตรมาสที่สามของแผนกกอล์ฟในเซลล์ F3 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายของแผนกกีฬาอื่น หรือกับไตรมาสอื่น หรือกับยอดขายรวมของทุกแผนกได้โดยง่าย

ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลและรายงาน PivotTable ที่ได้

1. ในกรณีนี้ ข้อมูลต้นฉบับมาจากเวิร์กชีต

2. ค่าแหล่งข้อมูลสำหรับสรุปการขายกอล์ฟไตรมาส 3 ในรายงาน PivotTable

3. รายงาน PivotTable ทั้งรายงาน

4. สรุปค่าแหล่งข้อมูลใน C2 และ C8 จากข้อมูลต้นฉบับ

ในรายงาน PivotTable แต่ละคอลัมน์หรือเขตข้อมูลในข้อมูลต้นฉบับจะกลายเป็นเขตข้อมูล PivotTable ที่จะทำการสรุปแถวข้อมูลจำนวนมาก ในตัวอย่างก่อนหน้า คอลัมน์ กีฬา จะกลายเป็นเขตข้อมูล กีฬา และระเบียนแต่ละระเบียนสำหรับ กอล์ฟ จะถูกสรุปไว้ในรายการ กอล์ฟ เพียงรายการเดียว

เขตข้อมูลค่า เช่น ผลรวมยอดขาย จะมีค่าที่ถูกสรุป เซลล์ F3 ในรายงานก่อนหน้าจะมีผลรวมของค่า ยอดขาย จากทุกแถวในข้อมูลต้นฉบับซึ่งคอลัมน์ กีฬา จะมี กอล์ฟ และคอลัมน์ ไตรมาส จะมี ไตรมาสที่ 3 ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลในพื้นที่ ค่า จะสรุปจากข้อมูลต้นฉบับในรายงาน PivotChart ด้วยวิธีต่อไปนี้ ค่าตัวเลขใช้ฟังก์ชัน SUM และค่าข้อความใช้ฟังก์ชัน COUNT

เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable คุณต้องกำหนดข้อมูลต้นฉบับของรายงาน ระบุตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กบุ๊ก และวางเค้าโครงเขตข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างหรือลบรายงาน PivotTable หรือ PivotChartและการใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

วิธีการทำงานกับรายงาน PivotTable

หลังจากที่คุณสร้างรายงาน PivotTable เริ่มต้นด้วยการกำหนดแหล่งข้อมูล จัดเรียงเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล PivotTable และเลือกเค้าโครงเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถทำงานต่อไปนี้ขณะทำงานกับรายงาน PivotTable

สำรวจข้อมูล    โดยการทำดังต่อไปนี้

 • ขยายและยุบข้อมูล และแสดงรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่า

 • เรียงลำดับ กรอง และจัดกลุ่มเขตข้อมูลและรายการ

 • เปลี่ยนฟังก์ชันสรุป และเพิ่มการคำนวณและสูตรแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนเค้าโครงฟอร์มและการจัดเรียงเขตข้อมูล    โดยการทำดังต่อไปนี้

 • เปลี่ยนฟอร์มรายงาน PivotTable เป็นแบบกะทัดรัด แบบเค้าร่าง หรือแบบตาราง

 • เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และเอาเขตข้อมูลออก

 • เปลี่ยนลำดับของเขตข้อมูลหรือรายการ

เปลี่ยนเค้าโครงของคอลัมน์ แถว และผลรวมย่อย    โดยการทำดังต่อไปนี้

 • เปิดหรือปิดส่วนหัวเขตข้อมูลของคอลัมน์และแถว หรือแสดง หรือซ่อนบรรทัดว่าง

 • แสดงผลรวมย่อยเหนือหรือใต้แถวของผลรวมย่อย

 • ปรับความกว้างคอลัมน์เมื่อรีเฟรช

 • ย้ายเขตข้อมูลคอลัมน์ไปยังพื้นที่ของแถว หรือเขตข้อมูลแถวไปยังพื้นที่คอลัมน์

 • ผสานหรือยกเลิกการผสานเซลล์สำหรับแถวภายนอกและรายการคอลัมน์

เปลี่ยนการแสดงค่าว่างและข้อผิดพลาด    โดยทำดังนี้

 • เปลี่ยนวิธีแสดงข้อผิดพลาดและเซลล์ว่าง

 • เปลี่ยนวิธีแสดงรายการและป้ายชื่อที่ไม่มีข้อมูล

 • แสดงหรือซ่อนบรรทัดว่าง

เปลี่ยนรูปแบบ    โดยทำดังนี้

 • จัดรูปแบบเซลล์และช่วงด้วยตนเองหรือตามเงื่อนไข

 • เปลี่ยนสไตล์การจัดรูปแบบ PivotTable โดยรวม

 • เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขสำหรับเขตข้อมูล

 • รวมการจัดรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ OLAP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ออกแบบเค้าโครงและรูปแบบของรายงาน PivotTable

เกี่ยวกับรายงาน PivotChart

รายงาน PivotChart จะให้การแสดงข้อมูลแบบกราฟิกในรายงาน รายงาน PivotTable ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่า รายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง รายงาน PivotChart ยังเป็นแบบโต้ตอบ เมื่อคุณสร้างรายงาน PivotChart บานหน้าต่างตัวกรองของรายงาน PivotChart จะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้บานหน้าต่างตัวกรองนี้ในการเรียงลำดับและกรองข้อมูลต้นแบบของรายงาน PivotChart ได้ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเค้าโครงและข้อมูลในรายงาน PivotTable ที่สัมพันธ์กันจะถูกแสดงในเค้าโครงและข้อมูลในรายงาน PivotChart ทันที

รายงาน PivotChart จะแสดงชุดข้อมูล ประเภท ตัวทำเครื่องหมายข้อมูล และแกนตามที่แผนภูมิมาตรฐานแสดง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิและตัวเลือกอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ชื่อเรื่อง การวาง คำอธิบายแผนภูมิ, ป้ายชื่อข้อมูล และตำแหน่งแผนภูมิ เป็นต้น

รายงาน PivotChart ของยอดขายอุปกรณ์กีฬาตามไตรมาส

รายงาน PivotChart

คุณสามารถสร้างรายงาน PivotChart โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างรายงาน PivotTable เป็นครั้งแรก หรือคุณอาจสร้าง PivotChart จากรายงาน PivotTable ที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างหรือลบรายงาน PivotTable หรือ PivotChartและเปลี่ยนเค้าโครงข้อมูลใน PivotTable

การเปรียบเทียบรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart

เมื่อคุณสร้างรายงาน PivotChart จากรายงาน PivotTable เค้าโครงของรายงาน PivotChart ซึ่งก็คือตำแหน่งของเขตข้อมูล จะถูกกำหนดตามเค้าโครงของรายงาน PivotTable ในเบื้องต้น เมื่อคุณสร้างรายงาน PivotChart ก่อน ให้คุณกำหนดเค้าโครงแผนภูมิโดยการลากเขตข้อมูลจาก รายการเขตข้อมูล PivotTable ไปยังพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงบน แผ่นงานแผนภูมิ

หมายเหตุ: ผลรวมและผลรวมย่อยของรายงาน PivotTable ที่สัมพันธ์กันจะถูกละเว้นในรายงาน PivotChart

รายงาน PivotTable และ PivotChart ของข้อมูลการขายต่อไปนี้ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างรายงานทั้งสอง

ความสอดคล้องกันของแถวกับประเภท และคอลัมน์กับชุดข้อมูล

1. ป้ายชื่อแถวสอดคล้องกับประเภท

2. ป้ายชื่อคอลัมน์สอดคล้องกับชุดข้อมูล

ความแตกต่างระหว่างรายงาน PivotChart กับแผนภูมิมาตรฐาน

ถ้าคุณคุ้นเคยกับแผนภูมิมาตรฐาน คุณจะพบว่าการดำเนินการส่วนใหญ่เหมือนกับในรายงาน PivotChart แต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างกัน นั่นคือ

การวางแนวแถว/คอลัมน์    คุณไม่สามารถสลับการวางแนวแถว/คอลัมน์ของรายงาน PivotChart ได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ซึ่งแตกต่างจากแผนภูมิมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหมุนป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ของรายงาน PivotTable ที่สัมพันธ์กันเพื่อให้มีผลเหมือนกันได้

ชนิดแผนภูมิ    คุณสามารถเปลี่ยนรายงาน PivotChart ให้เป็นแผนภูมิชนิดใดก็ได้ ยกเว้นแผนภูมิ xy (กระจาย) แผนภูมิหุ้น หรือแผนภูมิฟอง

ข้อมูลต้นฉบับ    แผนภูมิมาตรฐานจะลิงก์กับเซลล์บนเวิร์กชีตโดยตรง รายงาน PivotChart จะยึดตามแหล่งข้อมูลของ รายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงข้อมูลของแผนภูมิในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ของรายงาน PivotChart ซึ่งแตกต่างจากแผนภูมิมาตรฐาน

การจัดรูปแบบ    การจัดรูปแบบส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของแผนภูมิที่คุณเพิ่ม เค้าโครง และสไตล์ จะถูกเก็บรักษาไว้เมื่อคุณรีเฟรชรายงาน PivotChart อย่างไรก็ตาม เส้นแนวโน้ม ป้ายชื่อข้อมูล, แถบค่าคาดเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ทำกับชุดข้อมูลจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้ แผนภูมิมาตรฐานจะไม่สูญเสียการจัดรูปแบบนี้เมื่อมีการนำการจัดรูปแบบไปใช้

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถปรับขนาดป้ายชื่อข้อมูลในรายงาน PivotChart ได้โดยตรง แต่คุณก็สามารถเพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความเพื่อปรับขนาดป้ายชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานกับแหล่งข้อมูลของรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart

เมื่อคุณสร้างรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลชนิดต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

การสร้าง PivotTable หรือ PivotChart จากข้อมูลในเวิร์กชีต

คุณสามารถใช้ข้อมูลจากเวิร์กชีต Microsoft Excel เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับรายงาน ข้อมูลดังกล่าวควรอยู่ในรูปแบบรายการที่มีป้ายชื่อของคอลัมน์ในแถวแรก เซลล์แต่ละเซลล์ในแถวต่อๆ มาควรมีข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนหัวของคอลัมน์ ไม่ควรมีแถวหรือคอลัมน์ว่างภายในข้อมูลที่สนใจ Excel จะใช้ป้ายชื่อคอลัมน์ของคุณสำหรับชื่อเขตข้อมูลในรายงาน

การใช้ช่วงที่มีชื่อ    เมื่อต้องการทำให้การอัปเดตรายงานง่ายดายยิ่งขึ้น ให้ชื่อช่วงแหล่งข้อมูล และใช้ชื่อดังกล่าวเมื่อคุณสร้างรายงาน ถ้าช่วงที่มีชื่อได้ขยายเพื่อรวมข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถรีเฟรชรายงานเพื่อรวมข้อมูลใหม่ได้

ตาราง Excel    ตาราง Excel จะอยู่ในรูปแบบรายการอยู่แล้ว และเหมาะสมสำหรับที่จะใช้เป็นข้อมูลต้นฉบับของ PivotTable เมื่อคุณรีเฟรชรายงาน PivotTable ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตจากตาราง Excel จะถูกรวมไว้ในการดำเนินการรีเฟรชโดยอัตโนมัติ

การรวมผลรวม    Excel จะสร้างผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดในรายงาน PivotTable โดยอัตโนมัติ ถ้าข้อมูลต้นฉบับมีผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดแบบอัตโนมัติที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย ในกลุ่ม เค้าร่าง บนแท็บ ข้อมูล ให้ใช้คำสั่งเดียวกันนี้เพื่อเอาผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดออกก่อนที่คุณจะสร้างรายงาน

การใช้แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อสร้าง PivotTable หรือ PivotChart

คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอก Excel เช่น ฐานข้อมูล, คิวบ์การประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) หรือไฟล์ข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเก็บรักษาฐานข้อมูลของระเบียนยอดขายที่คุณต้องการสรุปและวิเคราะห์ไว้

ไฟล์ Office Data Connection    ถ้าคุณใช้ไฟล์ Office Data Connection (.odc) เพื่อเรียกใช้ข้อมูลภายนอกสำหรับรายงานของคุณ คุณสามารถป้อนข้อมูลลงในรายงาน PivotTable ได้โดยตรง เราขอแนะนำให้คุณเรียกใช้ข้อมูลภายนอกสำหรับรายงานของคุณโดยใช้ไฟล์ ODC

ข้อมูลต้นฉบับ OLAP    เมื่อคุณเรียกใช้ข้อมูลต้นฉบับจากฐานข้อมูล OLAP หรือไฟล์ คิวบ์ ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปยัง Excel เฉพาะที่เป็นรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotTable เท่านั้นที่จะถูกแปลงเป็นฟังก์ชันของเวิร์กชีต

ข้อมูลต้นฉบับที่ไม่ใช่ OLAP    ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลต้นแบบสำหรับรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากฐานข้อมูล OLAP ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือไฟล์ข้อความ

การใช้รายงาน PivotTable อื่นเป็นแหล่งข้อมูล

แคช PivotTable    ทุกครั้งที่คุณสร้างรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ใหม่ Excel จะเก็บสำเนาข้อมูลของรายงานดังกล่าวไว้ในหน่วยความจำ และจะบันทึกพื้นที่การจัดเก็บนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของไฟล์เวิร์กบุ๊ก ดังนั้น รายงานใหม่แต่ละรายการจึงต้องการหน่วยความจำและเนื้อที่ดิสก์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้รายงาน PivotTable ที่มีอยู่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรายงานใหม่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน รายงานทั้งสองจะแชร์สำเนาข้อมูลเดียวกัน เนื่องจากคุณได้นำพื้นที่การจัดเก็บเดียวกันนี้ไปใช้ใหม่ ขนาดของไฟล์เวิร์กบุ๊กจะลดลงและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำก็จะลดลงด้วย

ข้อกำหนดของตำแหน่งที่ตั้ง    เมื่อต้องการใช้รายงาน PivotTable เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรายงานอื่น ทั้งสองรายงานจะต้องอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ถ้ารายงาน PivotTable ต้นฉบับอยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คัดลอกรายงานต้นฉบับนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการให้รายงานใหม่ปรากฏ รายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ในเวิร์กบุ๊กที่แตกต่างกันจะแยกจากกัน โดยแต่ละรายงานจะมีสำเนาข้อมูลของตัวเองในหน่วยความจำและในไฟล์เวิร์กบุ๊ก

การเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อทั้งสองรายงาน    เมื่อคุณรีเฟรชข้อมูลในรายงานใหม่ Excel จะยังอัปเดตข้อมูลในรายงานต้นฉบับ และในทางกลับกันด้วย เมื่อคุณจัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มในรายงานหนึ่ง ก็จะมีผลกับรายงานทั้งสองด้วย เมื่อคุณสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณในรายงานหนึ่ง ก็จะมีผลกับรายงานทั้งสองด้วย

รายงาน PivotChart    คุณสามารถยึดรายงาน PivotTable อื่นเป็นหลักให้กับรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ได้ แต่คุณจะไม่สามารถยึดรายงาน PivotChart เป็นหลักให้กับรายงานได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม Excel จะสร้าง รายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง จากข้อมูลเดียวกันนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างรายงาน PivotChart ขึ้นมา ดังนั้นคุณจึงสามารถยึดรายงานที่สัมพันธ์กันเป็นหลักให้กับรายงานใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับรายงาน PivotChart จะมีผลต่อรายงาน PivotTable ที่สัมพันธ์กัน และในทางกลับกันด้วย

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับของรายงาน PivotTable ที่มีอยู่

การเปลี่ยนแปลงในแหล่งข้อมูลอาจมีผลทำให้ข้อมูลที่แตกต่างกันพร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสลับจากฐานข้อมูลการทดสอบไปยังฐานข้อมูลการผลิตได้อย่างสะดวก คุณสามารถอัปเดตรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ด้วยข้อมูลใหม่ที่คล้ายกับข้อมูลการเชื่อมต่อของข้อมูลต้นฉบับด้วยการรีเฟรชรายงานนั้น

เมื่อต้องการรวมข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่แตกต่างกัน คุณสามารถกำหนดข้อมูลต้นฉบับให้กับรายงานได้ใหม่ ถ้าข้อมูลนั้นแตกต่างอย่างมากกับเขตข้อมูลใหม่หรือเขตข้อมูลเพิ่มเติมที่มีจำนวนมาก การสร้างรายงานใหม่อาจเป็นวิธีที่ง่ายกว่า

การแสดงข้อมูลใหม่ที่ได้มาโดยการรีเฟรช    การรีเฟรชรายงานยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่พร้อมสำหรับการแสดงอีกด้วย สำหรับรายงานที่ยึดตามรายการเวิร์กชีต Excel จะเรียกใช้เขตข้อมูลใหม่ภายในช่วงแหล่งข้อมูลหรือช่วงที่มีชื่อซึ่งคุณได้ระบุไว้ สำหรับรายงานที่ยึดตามข้อมูลภายนอก Excel จะเรียกใช้ข้อมูลใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์สำหรับคิวรี หรือข้อมูลต้นแบบที่พร้อมใช้งานใน คิวบ์ OLAP คุณสามารถดูเขตข้อมูลใหม่ใดๆ ก็ได้ในรายการเขตข้อมูลและเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงในรายงานได้ด้วย

การเปลี่ยนคิวบ์ OLAP ที่คุณสร้าง     รายงานที่ยึดตามข้อมูล OLAP จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในคิวบ์ได้เสมอ ถ้าคุณสร้าง ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ที่มีเซตย่อยของข้อมูลในคิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้คำสั่ง OLAP ออฟไลน์ ในการปรับเปลี่ยนไฟล์คิวบ์ของคุณเพื่อให้มีข้อมูลที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตัวเลือก PivotTable

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×