ภาพรวมของบานหน้าต่างข้อความที่ใช้กับกราฟิก SmartArt

บานหน้าต่างข้อความคือบานหน้าต่างที่อยู่ทางซ้ายของกราฟิก SmartArt ที่คุณสามารถใส่และแก้ไขข้อความที่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปยังสไลด์หรือเอกสารของคุณใน Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ Microsoft Office Word 2007 ให้ดู เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปยังข้อความ และ สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างกราฟิก SmartArt ให้ดู สร้างกราฟิก SmartArt

คุณต้องการทำสิ่งใด

แนะนำบานหน้าต่างข้อความ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความระบุถึงสิ่งใด

จัดรูปแบบข้อความในบานหน้าต่างข้อความ

แป้นพิมพ์ลัด

บทนำสู่บานหน้าต่างข้อความ

ด้วยการใชู้่บานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถให้ความสำคัญกับข้อความได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt ที่ได้รับ เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt บานหน้าต่างข้อความและกราฟิก SmartArt จะถูกรวบรวมด้วยข้อความตัวยึดตำแหน่งซึ่งคุณสามารถแก้ไขและแทนที่ได้ด้วยข้อมูลของคุณ ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความที่จะปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt เช่น ชนิดของข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกราฟิก ถ้ามองไม่เห็นข้อมูลที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ ให้ชี้ไปที่ชื่อกราฟิก SmartArt ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความหรือลากเส้นขอบของบานหน้าต่างข้อความเพื่อขยายขนาดบานหน้าต่าง

แม้ว่าคุณไม่สามารถลากข้อความไปยังหน้าต่างข้อความ คุณสามารถคัดลอกและวางภายในบานหน้าต่างข้อความ คุณยังสามารถคัดลอกจากบานหน้าต่างข้อความไปยังเอกสารของ ระบบ Microsoft Office 2007 หรือจากเอกสารของ การวางจำหน่าย Office 2007 ไปยังบานหน้าต่างข้อความ ขณะที่คุณทำเนื้อหาให้สมบูรณ์ในบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถลองใช้เค้าโครงที่แตกต่างและกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเอง

รูปของบานหน้าต่างข้อความที่แสดงข้อความระดับ 1 และข้อความระดับ 2

โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt ทำงานดีที่สุดกับข้อความที่มีขนาดสั้น ข้อความที่ยาวกว่าอาจรบกวนการมองเห็นกราฟิก SmartArt และทำให้เป็นการยากในการนำเสนอข้อความ อย่างไรก็ตาม เค้าโครงบางเค้าโครง เช่น รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ ทำงานได้ดีกับข้อความที่มีขนาดยาวกว่า อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถรวมข้อมูลเพิ่มเติมไว้ภายนอกกราฟิก SmartArt ของคุณแต่อยู่ภายในเอกสารของ การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณ หรือคุณสามารถให้ข้อมูลด้วยวาจาระหว่างการนำเสนอของคุณ

ในกราฟิก SmartArt บางตัว จะมีเพียงบางข้อความเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ เนื่องจากกราฟิก SmartArt ประกอบด้วยจำนวนรูปร่างที่กำหนดไว้ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ปรากฏขึ้น จะมีอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ ที่มีเครื่องหมาย X สีแดง เนื้อหาที่ไม่ได้แสดงจะยังคงมีอยู่ ถ้าคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่น แต่ถ้าคุณเก็บข้อมูลและปิดเค้าโครงเดียวกันนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ

บานหน้าต่างข้อความที่มีเครื่องหมาย x สีแดง

ทุกครั้งที่คุณคลิกในตำแหน่งอื่นๆ นอกกราฟิก SmartArt บานหน้าต่างข้อความจะหายไป เว้นแต่ว่าคุณจะซ่อนบานหน้าต่าง บานหน้าต่างจะปรากฏอีกครั้งเมื่อคุณคลิกกราฟิก SmartArt เมื่อคุณต้องการปิดบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิก ปิด ที่มุมขวาบนของบานหน้าต่างข้อความ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกจุดจับทางด้านซ้ายของการฟิก SmartArt ของคุณ

ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

คุณสามารถตรวจสอบการสะกดของข้อความในบานหน้าต่างข้อความและ ปรับขนาดหรือย้ายข้อความ

ด้านบนของหน้า

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความระบุถึงสิ่งใด

บานหน้าต่างข้อความทำงานเหมือนเค้าร่างหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่แมปข้อมูลกับกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรง แต่ละกราฟิก SmartArt กำหนดการแมปของกราฟิกเองระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความและชุดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt นั้น

เมื่อต้องการสร้างบรรทัดใหม่ของข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความ ให้กด ENTER เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดในบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือกบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง แล้วภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก เลื่อนระดับ เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดไปทางซ้าย ให้คลิก ลดระดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด TAB เพื่อทำการเยื้อง หรือกด SHIFT+TAB เพื่อเยื้องข้อความที่อยู่ภายในบานหน้าต่างข้อความไปทางซ้าย การดำเนินการใดๆ ก็ตามที่คล้ายคลึงกันนี้ จะปรับปรุงการแมปข้อมูลระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความและรูปร่างในเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt คุณไม่สามารถลดระดับข้อความจากข้อความที่อยู่ในบรรทัดด้านบนได้มากกว่าหนึ่งระดับ และคุณไม่สามารถลดระดับรูปร่างในระดับบนสุดได้

หมายเหตุ: ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแต่ละตัวในบานหน้าต่างข้อความจะเป็นตัวแทนของกราฟิก SmartArt ทั้งที่เป็นรูปร่างใหม่หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยภายรูปร่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ให้สังเกตการแมปข้อความเดียวกันโดยใช้วิธีต่างกันในกราฟิก SmartArt ทั้งสองกราฟิกด้านล่างนี้ ในตัวอย่างแรก มีการแทนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยรองที่อยู่แยกออกจากรูปร่าง ในตัวอย่างที่สอง มีการแทนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยรองเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่อยู่ภายในรูปร่าง

กราฟิก SmartArt ของรายการลำดับชั้นแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่อยู่ในบานหน้าต่างข้อความแต่ไม่อยู่ในรูปร่าง

กราฟิก SmartArt ของกระบวนการพื้นฐานที่แสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรูปร่าง

ถ้าคุณกำลังใช้เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างผู้ช่วย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีเส้นที่แนบมาด้วยจะระบุถึงรูปร่างผู้ช่วย

บานหน้าต่างข้อความที่แสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับรูปร่างผู้จัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ช่วย

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความในบานหน้าต่างข้อความ

ถึงแม้ว่าจะสามารถนำการจัดรูปแบบอักขระ เช่น แบบอักษร ขนาดแบบอักษร ตัวหนา ตัวเอียง และการขีดเส้นใต้ ไปใช้ได้ในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบอักขระจะไม่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นในกราฟิก SmartArt ของคุณ

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เยื้องข้อความ

TAB หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เยื้องข้อความออก

SHIFT+TAB หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เพิ่มอักขระแท็บ

CTRL+TAB

สร้างข้อความบรรทัดใหม่

ENTER

ตรวจสอบตัวสะกดของข้อความ

F7

ผสานข้อความสองบรรทัด

DELETE ที่ท้ายบรรทัดแรกของข้อความ

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

สลับระหว่างด้านบนของบานหน้าต่างข้อความและการเชื่อมโยง ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt ที่ด้านล่าง

CTRL+SHIFT+F1

สลับระหว่างกราฟิก SmartArt และบานหน้าต่างข้อความ

CTRL+SHIFT+F2

ปิดบานหน้าต่างข้อความ

ALT+F4

สลับโฟกัสระหว่างบานหน้าต่างข้อความและเส้นขอบของกราฟิก SmartArt

ESC

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×