ภาพรวมของบานหน้าต่างข้อความที่ใช้กับกราฟิก SmartArt

บานหน้าต่างข้อความคือ บานหน้าต่างที่อยู่ทางซ้ายของกราฟิก SmartArt ซึ่งคุณสามารถใส่หรือแก้ไขข้อความที่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

บทนำสู่บานหน้าต่างข้อความ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความระบุถึงสิ่งใด

จัดรูปแบบข้อความในบานหน้าต่างข้อความ

แป้นพิมพ์ลัด

บทนำสู่บานหน้าต่างข้อความ

ด้วยการใชู้่บานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถให้ความสำคัญกับข้อความได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt ที่ได้รับ เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt บานหน้าต่างข้อความและกราฟิก SmartArt จะถูกรวบรวมด้วยข้อความตัวยึดตำแหน่งซึ่งคุณสามารถแก้ไขและแทนที่ได้ด้วยข้อมูลของคุณ ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความที่จะปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt เช่น ชนิดของข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกราฟิก ถ้ามองไม่เห็นข้อมูลที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ ให้ชี้ไปที่ชื่อกราฟิก SmartArt ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความหรือลากเส้นขอบของบานหน้าต่างข้อความเพื่อขยายขนาดบานหน้าต่าง

แม้ว่าคุณไม่สามารถลากข้อความไปยังหน้าต่างข้อความ คุณสามารถคัดลอกและวางภายในบานหน้าต่างข้อความ คุณยังสามารถคัดลอกจากบานหน้าต่างข้อความไปยังเอกสารของ ระบบ Microsoft Office 2007 หรือจากเอกสารของ การวางจำหน่าย Office 2007 ไปยังบานหน้าต่างข้อความ ขณะที่คุณทำเนื้อหาให้สมบูรณ์ในบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถลองใช้เค้าโครงที่แตกต่างและกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเอง

โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt ทำงานดีที่สุดกับข้อความที่มีขนาดสั้น ข้อความที่ยาวกว่าอาจรบกวนการมองเห็นกราฟิก SmartArt และทำให้เป็นการยากในการนำเสนอข้อความ อย่างไรก็ตาม เค้าโครงบางเค้าโครง เช่น รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ ทำงานได้ดีกับข้อความที่มีขนาดยาวกว่า อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถรวมข้อมูลเพิ่มเติมไว้ภายนอกกราฟิก SmartArt ของคุณแต่อยู่ภายในเอกสารของ การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณ หรือคุณสามารถให้ข้อมูลด้วยวาจาระหว่างการนำเสนอของคุณ

ในกราฟิก SmartArt บางตัว จะมีเพียงบางข้อความเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ เนื่องจากกราฟิก SmartArt ประกอบด้วยจำนวนรูปร่างที่กำหนดไว้ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ปรากฏขึ้น จะมีอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ ที่มีเครื่องหมาย X สีแดง เนื้อหาที่ไม่ได้แสดงจะยังคงมีอยู่ ถ้าคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่น แต่ถ้าคุณเก็บข้อมูลและปิดเค้าโครงเดียวกันนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ

บานหน้าต่างข้อความที่มีเครื่องหมาย X สีแดง

ทุกครั้งที่คุณคลิกในตำแหน่งอื่นๆ นอกกราฟิก SmartArt บานหน้าต่างข้อความจะหายไป เว้นเสียแต่คุณซ่อนบานหน้าต่าง บานหน้าต่างจะปรากฏอีกครั้งเมื่อคุณคลิกกราฟิก SmartArt เมื่อคุณต้องการปิดบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิก ปิด ที่มุมขวาบนของบานหน้าต่างข้อความ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิก

คุณสามารถตรวจสอบตัวสะกดของข้อความในบานหน้าต่างข้อความและปรับขนาดหรือย้ายข้อความได้

ด้านบนของหน้า

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความระบุถึงสิ่งใด

บานหน้าต่างข้อความทำงานเหมือนเค้าร่างหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่แมปข้อมูลกับกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรง แต่ละกราฟิก SmartArt กำหนดการแมปของกราฟิกเองระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความและชุดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt นั้น

เมื่อต้องการสร้างบรรทัดใหม่ของข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความ ให้กด ENTER เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดในบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือกบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง แล้วภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก เลื่อนระดับ เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดไปทางซ้าย ให้คลิก ลดระดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด TAB เพื่อทำการเยื้อง หรือกด SHIFT+TAB เพื่อเยื้องข้อความที่อยู่ภายในบานหน้าต่างข้อความไปทางซ้าย การดำเนินการใดๆ ก็ตามที่คล้ายคลึงกันนี้ จะปรับปรุงการแมปข้อมูลระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความและรูปร่างในเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt คุณไม่สามารถลดระดับข้อความจากข้อความที่อยู่ในบรรทัดด้านบนได้มากกว่าหนึ่งระดับ และคุณไม่สามารถลดระดับรูปร่างในระดับบนสุดได้

หมายเหตุ   ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแต่ละตัวในบานหน้าต่างข้อความจะเป็นตัวแทนของกราฟิก SmartArt ทั้งที่เป็นรูปร่างใหม่หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยภายรูปร่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ให้สังเกตการแมปข้อความเดียวกันโดยใช้วิธีต่างกันในกราฟิก SmartArt ทั้งสองกราฟิกด้านล่างนี้ ในตัวอย่างแรก มีการแทนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยรองที่อยู่แยกออกจากรูปร่าง ในตัวอย่างที่สอง มีการแทนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยรองเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่อยู่ภายในรูปร่าง

ถ้าคุณกำลังใช้เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างผู้ช่วย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีเส้นที่แนบมาด้วยจะระบุถึงรูปร่างผู้ช่วย

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความในบานหน้าต่างข้อความ

ถึงแม้ว่าจะสามารถนำการจัดรูปแบบอักขระ เช่น แบบอักษร ขนาดแบบอักษร ตัวหนา ตัวเอียง และการขีดเส้นใต้ ไปใช้ได้ในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบอักขระจะไม่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นในกราฟิก SmartArt ของคุณ

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัด

ทำดังนี้

ให้กด

เยื้องข้อความ

TAB หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เยื้องข้อความออก

SHIFT+TAB หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เพิ่มอักขระแท็บ

CTRL+TAB

สร้างข้อความบรรทัดใหม่

ENTER

ตรวจสอบตัวสะกดของข้อความ

F7

ผสานข้อความสองบรรทัด

DELETE ที่ท้ายบรรทัดแรกของข้อความ

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

สลับระหว่างด้านบนของบานหน้าต่างข้อความและการเชื่อมโยง ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt ที่ด้านล่าง

CTRL+SHIFT+F1

สลับระหว่างกราฟิก SmartArt และบานหน้าต่างข้อความ

CTRL+SHIFT+F2

ปิดบานหน้าต่างข้อความ

ALT+F4

สลับโฟกัสระหว่างบานหน้าต่างข้อความและเส้นขอบของกราฟิก SmartArt

ESC

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา