ภาพรวมของตาราง Excel

เมื่อต้องการทำให้การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องง่ายดายยิ่งขึ้น คุณสามารถเปลี่ยน ช่วง ของเซลล์เป็นตาราง Microsoft Office Excel (ก่อนหน้านี้เรียกว่ารายการ Excel) โดยปกติแล้ว ตารางจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชุดของแถวและคอลัมน์ เวิร์กชีต ที่ได้รับการจัดรูปแบบเป็นตาราง โดยการใช้ฟีเจอร์ตาราง คุณสามารถจัดการข้อมูลในแถวและคอลัมน์ของตารางแยกจากข้อมูลในแถวและคอลัมน์อื่นๆ บนเวิร์กชีตได้

ข้อมูลในตาราง Excel

หมายเหตุ  โปรดระวังการสับสนระหว่างตาราง Excel กับตารางข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดคำสั่งแบบ what-if สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางข้อมูล ให้ดูที่ คำนวณผลลัพธ์หลายรายการด้วยตารางข้อมูล

ในบทความนี้

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของตาราง Excel

การจัดการข้อมูลในตาราง Excel

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของตาราง Excel

ตารางสามารถมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • แถวส่วนหัว    ตามค่าเริ่มต้น ตารางจะมีแถวส่วนหัว ทุกๆ คอลัมน์ของตารางมีการกรองที่เปิดใช้งานในแถวส่วนหัว เพื่อที่คุณจะสามารถกรองหรือเรียงลำดับข้อมูลตารางของคุณได้อย่างรวดเร็ว

  แถวส่วนหัวในตาราง Excel

 • แถวที่เป็นแถบสี    ตามค่าเริ่มต้น มีการนำการแรเงาและการทำแถบสีแบบสลับไปใช้กับแถวในตารางเพื่อให้ข้อมูลเด่นชัดยิ่งขึ้น

  แถวที่เป็นแถบสีในตาราง Excel

 • คอลัมน์จากการคำนวณ    โดยการใส่สูตรในเซลล์หนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ของตาราง คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่มีการนำสูตรไปใช้กับเซลล์อื่นๆ ทั้งหมดในคอลัมน์ของตารางดังกล่าวโดยทันที

  คอลัมน์จากการคำนวณในตาราง Excel

 • แถวผลรวม    คุณสามารถเพิ่มแถวผลรวมลงในตารางของคุณที่ให้สิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันสรุป (เช่น ฟังก์ชัน AVERAGE, COUNT หรือ SUM) รายการดรอปดาวน์จะปรากฏในเซลล์ของแถวผลรวมแต่ละเซลล์ เพื่อที่คุณจะสามารถคำนวณผลรวมที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

  แถวผลรวมในตาราง Excel

 • จุดจับการปรับขนาด    จุดจับการปรับขนาดที่มุมล่างขวาของตารางช่วยให้คุณสามารถลากตารางเพื่อปรับขนาดตามที่คุณต้องการได้

  จุดจับปรับขนาดในมุมขวาล่างของเซลล์สุดท้ายในตาราง Excel

ด้านบนของหน้า

การจัดการข้อมูลในตาราง Excel

คุณสามารถใช้ตารางหนึ่งตารางเพื่อจัดการข้อมูลของคุณได้ แต่ถ้าคุณต้องการจัดการกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่ม คุณสามารถแทรกตารางมากกว่าหนึ่งตารางในเวิร์กชีตเดียวกันได้

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและสิทธิ์การเขียนบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services คุณสามารถใช้ไซต์นี้ในการแชร์ตารางกับผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ โดยการส่งออกข้อมูลตารางไปยังรายการ SharePoint บุคคลอื่นจะสามารถดู แก้ไข และอัปเดตข้อมูลตารางในรายการ SharePoint ได้ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบทางเดียวไปยังรายการ SharePoint เพื่อให้คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลตารางบนเวิร์กชีตเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้กับข้อมูลในรายการ SharePoint คุณจะไม่สามารถอัปเดตรายการ SharePoint ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อมูลตารางใน Excel ได้อีกต่อไป หลังจากการส่งออกข้อมูลตารางไปยังรายการ SharePoint คุณสามารถเปิดรายการ SharePoint ใน Excel เป็นแบบอ่านอย่างเดียวได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการทำสามารถทำได้กับข้อมูลบนไซต์ SharePoint เท่านั้น

หมายเหตุ  เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานของตารางไม่ได้รับการสนับสนุนในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ คุณจึงไม่สามารถสร้างตารางในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ได้

ฟีเจอร์ตารางที่คุณสามารถใช้จัดการข้อมูลตารางได้

 • การเรียงลำดับและการกรอง    รายการดรอปดาวน์ของตัวกรองจะถูกเพิ่มลงในแถวส่วนหัวของตารางโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเรียงลำดับตารางจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยหรือตามสี หรือคุณสามารถสร้างลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองได้ด้วย คุณสามารถกรองตารางเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณระบุ หรือคุณสามารถกรองตามสีก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองหรือเรียงลำดับข้อมูลให้ดูที่ กรองข้อมูล หรือ เรียงลำดับข้อมูล

 • การจัดรูปแบบข้อมูลตาราง    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลตารางได้อย่างรวดเร็วโดยการนำสไตล์ตารางที่กำหนดเองหรือที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก สไตล์ตาราง เพื่อแสดงตารางที่มีหรือไม่มีส่วนหัวหรือแถวผลรวม นำการทำแถบสีแถวหรือคอลัมน์ไปใช้เพื่อให้ตารางอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือแยกระหว่างคอลัมน์แรกและคอลัมน์สุดท้ายกับคอลัมน์อื่นๆ ในตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดรูปแบบข้อมูลตาราง ให้ดูที่ จัดรูปแบบตาราง Excel

 • การแทรกและการลบแถวและคอลัมน์ของตาราง    คุณสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในหลายวิธีเพื่อเพิ่มแถวและคอลัมน์ลงในตารางได้ คุณสามารถเพิ่มแถวว่างที่ท้ายตาราง รวมแถวของเวิร์กชีตหรือคอลัมน์ของเวิร์กชีตที่ติดกันในตาราง หรือแทรกแถวของตารางและคอลัมน์ของตารางในตำแหน่งใดๆ ก็ได้ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถลบแถวและคอลัมน์ได้ตามต้องการ คุณยังสามารถเอาแถวที่มีข้อมูลซ้ำกันออกจากตารางได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและการลบแถวและคอลัมน์ของตาราง ให้ดูที่ เพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ของตาราง Excel ออก

 • การใช้คอลัมน์จากการคำนวณ    เมื่อต้องการใช้สูตรเดี่ยวที่ปรับสำหรับแต่ละแถวในตาราง คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณได้ คอลัมน์จากการคำนวณจะขยายเพื่อรวมแถวเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สูตรขยายไปยังแถวเหล่านั้นได้โดยทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ ให้ดูที่ สร้าง แก้ไข หรือเอาคอลัมน์จากการคำนวณในตาราง Excel ออก

 • การแสดงและการคำนวณยอดรวมข้อมูลในตาราง    คุณสามารถรวมข้อมูลในตารางได้อย่างรวดเร็วโดยการแสดงแถวผลรวมที่ท้ายตาราง แล้วใช้ฟังก์ชันที่มีในรายการดรอปดาวน์สำหรับแต่ละเซลล์ของแถวผลรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสดงและคำนวณยอดรวมข้อมูลในตาราง ให้ดูที่ รวมข้อมูลในตาราง Excel

 • การใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผน    แทนที่จะใช้การอ้างอิงเซลล์ เช่น A1 และ R1C1 คุณสามารถใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนที่อ้างอิงชื่อตารางในสูตร

 • การตรวจสอบให้แน่ใจในความสมบูรณ์ของข้อมูล     สำหรับตารางที่ไม่ลิงก์กับรายการ SharePoint คุณสามารถใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายใน Excel ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะอนุญาตให้มีเฉพาะตัวเลขหรือวันที่ในคอลัมน์ของตารางเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจในความสมบูรณ์ของข้อมูล ให้ดูที่ ป้องกันไม่ให้มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเวิร์กชีต

 • การส่งออกไปยังรายการ SharePoint    คุณสามารถส่งออกตารางไปยังรายการ SharePoint เพื่อให้ผู้อื่นสามารถดู แก้ไข และอัปเดตข้อมูลตารางได้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา