ภาพรวมของตาราง Excel

เมื่อต้องการทำให้การจัดการและวิเคราะห์กลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันทำได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนช่วงของเซลล์เป็นตาราง Microsoft Office Excel (ก่อนหน้านี้เรียกว่า รายการ Excel) ตามปกติ ตารางจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในชุดของแถวและคอลัมน์ในเวิร์กชีต ที่ได้จัดรูปแบบเป็นตาราง จากนั้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะของตารางจัดการข้อมูลในแถวและคอลัมน์ของตารางได้โดยเป็นอิสระจากข้อมูลในแถวและคอลัมน์อื่นในแผ่นงาน

หมายเหตุ   คุณไม่ควรสับสนระหว่างคำว่า ตาราง Excel กับ ตารางข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดของคำสั่งวิเคราะห์แบบ what-if สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางข้อมูล ให้ดู การคำนวณหลายๆ ผลลัพธ์ด้วยตารางข้อมูล

ในบทความนี้

การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของตาราง Excel

การจัดการข้อมูลในตาราง Excel

การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของตาราง Excel

ตารางสามารถมีองค์ประกอบต่อไปนี้

 • แถวส่วนหัว    ตามค่าเริ่มต้น ตารางจะมีแถวส่วนหัว และคอลัมน์ตารางทุกคอลัมน์มีตัวกรองที่เปิดใช้งานในแถวส่วนหัว เพื่อให้คุณสามารถกรองหรือเรียงลำดับข้อมูลตารางได้อย่างรวดเร็ว

 • แถวที่เป็นแถบสี    ตามค่าเริ่มต้น แถวในตารางจะมีการแรเงาแบบสลับ หรือทำแถบสี เพื่อให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

 • คอลัมน์จากการคำนวณ    โดยการใส่สูตรในหนึ่งเซลล์ในคอลัมน์ในตาราง คุณจะสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ ซึ่งสูตรนั้นจะใช้กับเซลล์อื่นทั้งหมดในคอลัมน์ในตารางได้ทันที

 • แถวผลรวม    คุณสามารถเพิ่มแถวผลรวมให้แก่ตารางของคุณ ที่ให้การเข้าถึงฟังก์ชันสรุป (เช่น ฟังก์ชัน AVERAGE, COUNT หรือ SUM) กล่องรายการแบบดรอปดาวน์ ปรากฏในเซลล์แถวผลรวมแต่ละแถว เพื่อให้คุณสามารถคำนวณผลรวมที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 • จุดจับปรับขนาด    จุดจับปรับขนาดในมุมขวาล่างของตาราง ช่วยให้คุณสามารถลากตารางให้มีขนาดตามที่คุณต้องการได้

ด้านบนของหน้า

การจัดการข้อมูลในตาราง Excel

คุณสามารถใช้ตารางหนึ่งตารางจัดการข้อมูลของคุณ แต่ถ้าคุณต้องการจัดการกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่ม คุณสามารถแทรกมากกว่าหนึ่งตารางในแผ่นงานเดียวกัน

ถ้าคุณสามารถเข้าถึงและมีสิทธิ์ในการเขียนแก้บนเว็บไซต์ของ Microsoft Windows SharePoint Services คุณสามารถใช้สิทธิ์นั้นใช้ตารางร่วมกับผู้ใช้รายอื่นได้ เมื่อคุณส่งออกข้อมูลตารางไปยังรายการ SharePoint บุคคลอื่นสามารถดู แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลตารางในรายการ SharePoint ได้ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อทางเดียวเข้ากับรายการ SharePoint เพื่อให้คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลตารางบนแผ่นงาน และรวมการเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อข้อมูลใน รายการ SharePoint ได้ คุณไม่สามารถปรับปรุงรายการ SharePoint ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำต่อข้อมูลตารางใน Excel ได้อีกต่อไป หลังจากส่งออกข้อมูลตารางไปยังรายการ SharePoint แล้ว คุณสามารถเปิดรายการ SharePoint ใน Excel เป็นแบบอ่านอย่างเดียว   — การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการทำ จะสามารถทำได้กับข้อมูลในไซต์ SharePoint เท่านั้น

หมายเหตุ   เนื่องจากฟังก์ชันตารางไม่ได้รับการสนับสนุนใน เวิร์กบุ๊กที่แชร์ คุณจึงไม่สามารถสร้างตารางในสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน

คุณลักษณะตารางที่คุณสามารถใช้จัดการตารางข้อมูล

 • การเรียงลำดับและการกรอง    การกรองกล่องรายการแบบดรอปดาวน์ จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติในแถวส่วนหัวของตาราง คุณสามารถเรียงลำดับตารางในลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย หรือตามสี หรือคุณสามารถสร้างลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองได้ และสามารถกรองตารางเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุ หรือคุณสามารถกรองตามสีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองหรือเรียงลำดับข้อมูล โปรดดูที่ กรองข้อมูล หรือ เรียงลำดับข้อมูล

 • การจัดรูปแบบข้อมูลตาราง    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลตารางอย่างรวดเร็วโดยการใช้ลักษณะตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือที่กำหนดเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกลักษณะตาราง เพื่อแสดงตารางที่มีหรือไม่มีส่วนหัว หรือแถวผลรวม เพื่อใช้การทำแถบสีแถวหรือคอลัมน์ เพื่อให้ตารางอ่านง่ายขึ้น หรือเพื่อทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์สุดท้ายกับคอลัมน์อื่นในตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดรูปแบบข้อมูลตาราง ให้ดู การจัดรูปแบบตาราง Excel

 • การแทรกและการลบแถวและคอลัมน์ของตาราง    คุณสามารถใช้วิธีหนึ่งในหลายวิธีเพื่อเพิ่มแถวและคอลัมน์ลงในตาราง คุณสามารถเพิ่มแถวว่างไว้ที่ท้ายตารางได้อย่างรวดเร็ว รวมแถวแผ่นงานหรือคอลัมน์แผ่นงานที่ติดกันในตาราง หรือแทรกแถวตารางและคอลัมน์ตารางทุกที่ที่คุณต้องการ คุณสามารถลบแถวและคอลัมน์ได้ตามต้องการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเอาแถวที่มีข้อมูลซ้ำกันออกจากตารางได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและการลบแถวและคอลัมน์ของตาราง โปรดดูที่การเพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ของตารางใน Excel ออก

 • การใช้คอลัมน์จากการคำนวณ    เมื่อต้องการใช้สูตรเดี่ยวซึ่งปรับแถวแต่ละแถวในตาราง คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณได้ โดยที่คอลัมน์จากการคำนวณจะขยายโดยอัตโนมัติเพื่อรวมแถวเพิ่มเติม เพื่อที่สูตรจะขยายให้กับแถวเหล่านั้นโดยทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ โปรดดูที่ การสร้าง แก้ไข หรือเอาคอลัมน์จากการคำนวณในตาราง Excel ออก

 • การแสดงและการคำนวณยอดรวมข้อมูลในตาราง    คุณสามารถรวมข้อมูลในตารางได้อย่างรวดเร็วโดยการแสดงแถวทั้งหมดที่ท้ายตารางแล้วใช้ฟังก์ชันซึ่งมีในรายการแบบหล่นลงสำหรับเซลล์แถวทั้งหมดแต่ละเซลล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสดงและคำนวณยอดรวมข้อมูลในตาราง โปรดดูที่ยอดรวมข้อมูลในตาราง Excel

 • การใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผน    แทนที่การใช้การอ้างอิงเซลล์ เช่น A1 และ R1C1 คุณสามารถใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนที่อ้างอิงชื่อตารางในสูตร

 • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสมบูรณ์แล้ว     สำหรับตารางที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับรายการ SharePoint คุณสามารถใช้คุณลักษณะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในตัวใน Excel ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะใช้เฉพาะตัวเลขหรือวันที่ในคอลัมน์ของตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสมบูรณ์แล้ว โปรดดูที่ การป้องกันการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงบนแผ่นงาน

 • การส่งออกไปยังรายการ SharePoint    คุณสามารถส่งออกตารางไปยังรายการ SharePoint เพื่อว่าผู้อื่นจะสามารถดู แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลตารางได้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา