ฟีเจอร์ของ Word ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ใน Word Starter

Microsoft Word Starter 2010 เป็น Word เวอร์ชันที่ไม่ซับซ้อนซึ่งได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Word Starter รวมฟีเจอร์พื้นฐานในการสร้างและทำงานกับเอกสาร แต่ไม่มีชุดฟีเจอร์เต็มรูปแบบที่มีใน Word เวอร์ชันสมบูรณ์ บทความนี้จะแสดงความแตกต่างระหว่างฟีเจอร์ของ Word Starter และ Word เวอร์ชันสมบูรณ์

ถ้าคุณพบว่าคุณจำเป็นต้องใช้ชุดฟีเจอร์ที่เต็มรูปแบบกว่าที่ Word Starter มี คุณสามารถอัปเกรดจาก Word Starter เป็น Word ได้อย่างง่ายดาย บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สั่งซื้อ เพื่อเยี่ยมชมร้านขายปลีกออนไลน์ที่ซึ่งคุณสามารถสั่งซื้อและดาวน์โหลด Office ได้ทันที

เนื้อหาเอกสาร

ฟีเจอร์นี้ใน Word...

จะได้รับการสนับสนุนดังนี้ใน Word Starter...

Add-ins

ใช้งานไม่ได้

Add-in ไม่สามารถติดตั้งได้ใน Word Starter ถ้าคุณเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Add-in ของ Word ฟีเจอร์บางอย่างในเอกสารอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

กราฟิก SmartArt

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มี SmartArt คุณสามารถแก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความ จัดรูปแบบรูปร่าง และตัด คัดลอก วาง หรือลบกราฟิก SmartArt ทั้งหมดได้

บุ๊กมาร์ก

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีบุ๊กมาร์ก คุณสามารถคลิกลิงก์บุ๊กมาร์กเพื่อข้ามไปยังบุ๊กมาร์กต่างๆ ได้

การอ้างอิงโยง

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีการอ้างอิงโยง คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลหรือลบการอ้างอิงโยงได้

สารบัญ

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีสารบัญ คุณสามารถรีเฟรชข้อมูล คัดลอกและวางรายการ จัดรูปแบบข้อความ หรือลบสารบัญได้

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง คุณสามารถคลิกลิงก์เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเพื่อข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

ป้ายคำอธิบาย

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีคำอธิบายภาพ คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางรายการดัชนี และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

ดัชนี

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีดัชนี คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

สมการ

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีสมการที่จัดรูปแบบ คุณสามารถแสดงสมการนั้นแบบอินไลน์ และคุณสามารถแก้ไขสมการได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง หรือลบสมการ และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

สารบัญภาพ

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีสารบัญภาพ คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางรายการ และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

สารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางรายการ และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม

ไม่สามารถสร้างได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม คุณสามารถแก้ไขข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล และคุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก หรือวางข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล และคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อีกด้วย

บรรทัดลายเซ็น

ไม่สามารถสร้างได้ การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีบรรทัดลายเซ็นซึ่งมีลายเซ็นที่ถูกต้อง คุณสามารถดูรายละเอียดของลายเซ็นได้ คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง ลบ หรือปรับขนาดบรรทัดลายเซ็นได้อีกด้วย

ส่วนประกอบด่วน รวมทั้งตัวควบคุมเนื้อหา ข้อความอัตโนมัติ และเขตข้อมูล

ไม่สามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหาได้ ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีตัวควบคุมเนื้อหา คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของตัวควบคุมหรือลบตัวควบคุมเนื้อหาได้

ข้อความอัตโนมัติบางชนิด (เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้) คุณสมบัติเอกสาร และเขตข้อมูลสามารถแทรกลงในเอกสารได้โดยใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่แกลเลอรีส่วนประกอบด่วน ตัวอย่างเช่น ใน Word Starter คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าปัจจุบันหรือวันที่และเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่งบนแท็บ แทรก

วัตถุ

สามารถเพิ่มวัตถุลงในเอกสารได้โดยการลากแล้วปล่อยลงบนเอกสาร วัตถุบางชนิดจะแสดงเป็นรูป แต่วัตถุอื่นๆ จะพร้อมใช้งานโดยการคลิกที่แท็บ ไฟล์ แล้วคลิก เปิด ถ้ามีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเปิดวัตถุนั้นติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อคิดเห็น

ไม่สามารถสร้างหรือลบได้

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีข้อคิดเห็น คุณสามารถจัดรูปแบบและแก้ไขข้อความในข้อคิดเห็นได้

ไฟล์ในรูปแบบต่อไปนี้

  • .dsn

  • .mde

  • .accde

  • .odc

  • .udl

  • .wll

ไฟล์เหล่านี้จะไม่เปิดใน Word Starter

ฟีเจอร์ในโปรแกรม

ฟีเจอร์ใน Word

ความพร้อมใช้งานใน Word Starter

แถบเครื่องมือด่วน

คุณสามารถแสดงแถบเครื่องมือด่วนด้านบนหรือด้านล่าง Ribbon ได้ แต่จะไม่สามารถเพิ่มหรือเอาคำสั่งออกจากแถบเครื่องมือด่วนได้

ข้อความเป็นคำพูด

ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Word Starter ซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนด แถบเครื่องมือด่วน เองและนั่นไม่ได้รับการสนับสนุนใน Word Starter

การกำหนด Ribbon เอง

Ribbon ใน Word Starter ไม่สามารถกำหนดเองได้ แต่คุณสามารถย่อให้เล็กสุดและขยายได้โดยการกด CTRL+F1

การติดตามการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงเปิดอยู่ คุณจะเห็นเครื่องหมายแก้ไขในเอกสาร คุณไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ และคุณไม่สามารถเปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word Starter ได้

ตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จรูป

ตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จรูปไม่พร้อมใช้งานใน Word Starter ในการกำหนดหน้าปก ส่วนหัว ส่วนท้าย หมายเลขหน้า และแกลเลอรีกล่องข้อความเอง แกลเลอรีต่างๆ จะพร้อมใช้งานใน Word Starter และจะรวมรายการต่างๆ ที่พร้อมใช้งานจาก Office.com ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การป้องกันเอกสาร

คุณไม่สามารถเปิดหรือปิดการป้องกันเอกสารได้ ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีการป้องกันเอกสารเปิดอยู่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะตำแหน่งที่คุณได้รับสิทธิ์ให้เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

แพคภาษา

เครื่องมือพิสูจน์อักษรได้รับการสนับสนุน แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้หรือวิธีใช้

การแชร์

คุณสามารถแชร์เอกสารของคุณได้โดยการบันทึกไว้ที่ Windows Live OneDrive ตำแหน่งบนเครือข่าย หรือโดยการส่งทางอีเมล อย่างไรก็ตาม Word Starter ไม่ได้รวมคำสั่งสำหรับการส่งเอกสารของคุณเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต หรือสำหรับการบันทึกเอกสารของคุณไปยังไซต์ SharePoint

นำไปใช้กับ: Word Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา