ฟีเจอร์ของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

Microsoft Office สนับสนุนฟังก์ชันการใช้งานและฟีเจอร์แบบ ขวาไปซ้าย ในทุกภาษาที่ทำงานแบบขวาไปซ้าย หรือภาษาที่ใช้ร่วมกันทั้งแบบขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวา เพื่อสำหรับการป้อน แก้ไข และแสดงข้อความต่างๆ ในบริบทนี้ "ภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย" จะหมายถึงระบบการเขียนใดๆ ก็ตามที่เขียนจากขวาไปซ้าย และรวมถึงภาษาที่ต้องปรับรูปแบบตามบริบท เช่น อาหรับ และภาษาต่างๆ ที่ไม่มีการปรับรูปแบบตามบริบทด้วย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของคุณเพื่อให้อ่านจากขวาไปซ้าย หรือเปลี่ยนไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อให้การอ่านเนื้อหาของไฟล์นั้นเป็นแบบจากขวาไปซ้ายได้

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดตั้งเวอร์ชันภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายของ Office เอาไว้ คุณจำเป็นจะต้องทำการติดตั้งแพคภาษาที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows ที่สนับสนุนฟีเจอร์แบบขวาไปซ้ายด้วย ตัวอย่างเช่น Windows Vista Service Pack 2 เวอร์ชันภาษาอาหรับ และจะต้องเปิดใช้งานภาษาบนคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ให้เป็นแบบขวาไปซ้าย

หมายเหตุ  

ในบทความนี้

ข้อกำหนดในการทำงานกับข้อความภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

Windows Vista หรือ Windows 7

Windows XP

การเลือกภาษาที่ใช้แสดง

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง

ภาษาบนคีย์บอร์ด

การใช้ผังอักขระและโค้ดอักขระ ASCII ในการป้อนข้อความ

การแสดงข้อความที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ทิศทางของข้อความใน Access หรือ Excel

การตั้งค่าข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และลำดับเลขให้เรียงจากขวาไปซ้าย

การเลือกตัวอักษรควบและตัวกำกับเสียง

การบันทึกข้อความที่เรียงจากขวาไปซ้ายในรูปแบบ HTML

การเรียงลำดับจากขวาไปซ้าย

โค้ดหน้า

อาหรับ

ฮิบรู

ข้อกำหนดในการทำงานกับข้อความภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

Windows Vista หรือ Windows 7

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์แบบขวาไปซ้ายใน Microsoft Office หรือแม้แต่จะให้แสดงภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายได้อย่างถูกต้อง คุณต้อง เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า และ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด สำหรับภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายเสียก่อน

Windows XP

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์แบบขวาไปซ้ายใน Office หรือต้องการให้แสดงภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายได้อย่างถูกต้อง คุณต้องไปที่ แผงควบคุม ใน Windows XP เพื่อติดตั้งภาษาที่ซับซ้อนของ Microsoft Windows ที่ต้องการเสียก่อน หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ภาษาที่ซับซ้อนแล้ว ให้เพิ่มภาษาบนคีย์บอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่า Windows XP สำหรับหลายภาษา และ การเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

การเลือกภาษาที่ใช้แสดง

คุณสามารถใช้ภาษาหนึ่งสำหรับการแสดงผลของคุณ (เมนู กล่องโต้ตอบ และตัวช่วยสร้าง) และทำการพิมพ์ในภาษาอื่นๆ ได้ตามต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะที่คุณต้องการกำหนดค่าให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ถ้าคุณต้องการพิมพ์ภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย รวมทั้งดูเมนูและวิธีใช้ออนไลน์ในภาษานั้นๆ คุณสามารถตั้งค่าการแสดงผลของ Office ให้เป็นการกำหนดลักษณะของภาษานั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการกำหนดลักษณะของภาษาสำหรับการแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

หลายๆ ฟีเจอร์ภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายในโปรแกรม Office จะใช้ภาษาที่แสดงผลในการกำหนด ทิศทาง ของการจัดหน้าจอ รวมทั้งจัดแนวข้อความภายในกล่องโต้ตอบต่างๆด้วย เมื่อคุณระบุภาษาที่ใช้แสดงสำหรับผู้ใช้ให้เป็นแบบเรียงจากขวาไปซ้ายในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office เค้าโครงของเมนู กล่องโต้ตอบ และตัวช่วยสร้างจะเป็นแบบขวาไปซ้าย แต่การตั้งค่าของ Microsoft Windows จะยังคงเป็นแบบซ้ายไปขวา เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้แสดงใน Microsoft Windows ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้แสดง

ตัวอย่างเช่น เมื่อระบุให้แสดงผลเป็นภาษาอาหรับใน Office (ไม่ใช่ Windows) คุณจะเห็นสิ่งต่อไปนี้บนหน้าจอของคุณ

ภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นภาษาอาหรับ

ถึงแม้ว่าเมนูต่างๆ จะแสดงจากขวาไปซ้าย แแต่แถบชื่อเรื่องยังคงเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนปุ่ม ปิด, ย่อเล็กสุด และ ขยายใหญ่สุด จะยังคงอยู่ที่มุมบนขวา เช่นเดียวกับที่แสดงในส่วนติดต่อแบบซ้ายไปขวา ถ้ามีการตั้งค่าการแสดงผลของ Windows ให้เป็นภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย ภาษาในแถบชื่อเรื่องจะถูกแปล และปุ่ม ปิด, ย่อเล็กสุด และ ขยายใหญ่สุด จะแสดงที่มุมบนซ้ายด้วย

ถ้าคุณทำงานในภาษาที่เรียงจากซ้ายไปขวาเป็นหลัก แต่อาจมีบางครั้งที่ต้องการแทรกข้อความที่เป็นภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย คุณสามารถเลือก อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เป็นภาษาที่ใช้แสดงผลของคุณ และสามารถพิมพ์เป็นภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายเมื่อคุณต้องได้แทบทุกโปรแกรมใน Office เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้ ตั้งค่าข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และลำดับเลขที่เรียงจากขวาไปซ้าย ให้กับพื้นที่สำหรับการแก้ไข และ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความจากภายในโปรแกรม Microsoft Office ได้โดยการคลิกปุ่มย่อหน้า ขวาไปซ้าย ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก (ซึ่งจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้เปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายเท่านั้น) ถึงแม้ว่าหลังจากที่ได้เปลี่ยนการแสดงผลของคุณเพื่อให้ปรากฏในภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายแล้ว คุณจะต้องเปิดใช้งานภาษาบนคีย์บอร์ดที่เหมาะสมเพื่อป้อนข้อความในภาษานั้นๆ ด้วย

ถ้าภาษาที่ใช้แสดงตามปกติของคุณคือภาษาอังกฤษ แต่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอาหรับ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์ Office อย่างเช่นเอกสาร Word

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก ภาษา

 5. ใน กล่องโต้ตอบตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ในรายการ ภาษาแก้ไข ให้คลิก อาหรับ แล้วคลิก ค่าเริ่มต้น

  สิ่งสำคัญ   การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนภาษาแก้ไขเริ่มต้นของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ภาษาบนคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดดั้งเดิมของบางภาษา คุณจะต้องติดตั้งแพคภาษาที่เหมาะสมของภาษานั้น และเพิ่มรูปแบบคีย์บอร์ดที่เหมาะสมนั้นๆ ก่อน หลังจากที่ได้เพิ่มรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาอื่นและเลือกแถบภาษาให้เป็น เทียบชิดแถบงาน แล้ว ตัวบ่งชี้ภาษาจะปรากฏบนแถบงาน รูปแถบภาษา และแสดงภาษาบนคีย์บอร์ดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้ภาษาของภาษาอาหรับคือ ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอาหรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบภาษา ให้ดูที่ แถบภาษา (ภาพรวม)

หมายเหตุ  แถบภาษา จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่เพิ่มคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอย่างน้อยหนึ่งภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ใน Microsoft Windows

 • เมื่อต้องการแสดง แถบภาษา ในขณะที่มองเห็นตัวบ่งชี้ภาษาบนแถบงาน ให้คลิกตัวบ่งชี้ภาษา แล้วคลิก แสดงแถบภาษา

 • เมื่อต้องการแสดงตัวบ่งชี้ภาษาบนแถบงานในขณะที่มองเห็น แถบภาษา ให้คลิกปุ่ม ย่อเล็กสุด บน แถบภาษา

 • เมื่อต้องการเลือกคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น ให้คลิกชื่อของภาษาปัจจุบัน (บน แถบภาษา) หรือตัวบ่งชี้ภาษา แล้วคลิกชื่อของภาษาที่คุณต้องการ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคีย์บอร์ดเฉพาะภาษา ให้ดูที่ การเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาต่างๆ

การใช้ผังอักขระและโค้ดอักขระ ASCII ในการป้อนข้อความ

Munja สามารถป้อนข้อความโดยใช้ผังอักขระและโค้ดอักขระ ASCII ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโค้ดอักขระ ASCII ให้ดูที่ การแทรก ¢, £, ¥, ® และอักขระอื่นที่ไม่ได้อยู่บนคีย์บอร์ด

ถ้าคุณต้องการป้อนข้อความในภาษาอื่นไม่มากนักและไม่ต้องการสลับคีย์บอร์ดของคุณ คุณสามารถใช้ผังอักขระ ซึ่งเป็นรายการหนึ่งใน เบ็ดเตล็ด ของ Microsoft Windows ในการป้อนข้อความได้ คุณสามารถเลือกอักขระจากหน้าฟอนต์ของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวา จากนั้นคัดลอกอักขระนั้นไปยังคลิปบอร์ด แล้วแทรกอักขระลงในเอกสารของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ผังอักขระในการป้อนข้อความ ให้ดูที่ การใช้อักขระพิเศษ (ผังอักขระ)

ด้านบนของหน้า

การแสดงข้อความที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ทิศทางของข้อความหมายถึง ลำดับการอ่าน การจัดแนว และเค้าโครงโดยรวมขององค์ประกอบต่างๆ ของหน้าจอ เมื่อมีการใช้ข้อความที่เรียงจากขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวาร่วมกันในประโยค ย่อหน้า หรือตัวควบคุมเดียวกัน ข้อความแบบผสมนี้จะเรียกว่าแบบ "ผสม"

เมื่อโปรแกรม Ofice ถูกตั้งค่าและเปิดใช้งานให้แสดงสภาพแวดล้อมของข้อความที่เรียงจากขวาไปซ้าย ลักษณะที่ปรากฏของเคอร์เซอร์จะแตกต่างกันออกไปเพื่อระบุว่าเป็นการเรียกใช้ แบบซ้ายไปขวา เคอร์เซอร์แบบซ้ายไปขวา หรือ เคอร์เซอร์ที่มีการระบุการทำงานแบบซ้ายไปขวา แบบขวาไปซ้าย เคอร์เซอร์แบบขวาไปซ้าย เคอร์เซอร์สามารถย้ายไปตามทิศทางของภาษาที่รู้จัก (การเคลื่อนย้ายแบบตรรกะ) หรือย้ายไปยังอักขระที่อยู่ติดกันตัวถัดไป (การย้ายที่มองเห็นได้) ก็ได้

ด้านบนของหน้า

ทิศทางของข้อความใน Access หรือ Excel

ข้อความใน เซลล์ หรือ เขตข้อมูล สามารถจัดให้ชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือชิดขวาก็ได้ ในบางโปรแกรม เช่น Access และ Excel ข้อความยังมีทิศทางตามบริบทได้อีกด้วย

เมื่อข้อความมีทิศทางตามบริบท ข้อความและตัวเลขจะถูกจัดโดยดูตามอักขระตัวแรกของภาษาที่ป้อน ตัวอย่างเช่น ข้อความในเซลล์หรือเขตข้อมูลจะได้รับการจัดชิดขวาถ้าอักขระตัวแรกอยู่ในภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย และจัดชิดซ้ายถ้าอักขระตัวแรกอยู่ในภาษาที่เรียงจากซ้ายไปขวา คุณสามารถแทนที่ทิศทางของข้อความตามบริบทและสลับทิศทางของข้อความไปเป็นด้านซ้าย กึ่งกลาง หรือด้านขวาสำหรับวัตถุแต่ละวัตถุได้

โปรแกรมแบบขวาไปซ้ายหรือแบบผสมระหว่างขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวาจำนวนมากจะใช้กฎบริบทที่จะควบคุมทิศทางของข้อความและลำดับการอ่านข้อความ กล่อง รายการ และองค์ประกอบอื่นๆ จะควบคุมกฎบริบทของข้อความภายในกล่อง รายการ และองค์ประกอบเหล่านี้

กฎบริบทสำหรับลำดับการอ่านและทิศทางของข้อความมีดังนี้

 • ถ้า อักขระที่เน้น ตัวแรกเป็นแบบซ้ายไปขวา ลำดับการอ่านจะเป็นแบบซ้ายไปขวาด้วย และข้อความจะได้รับการจัดชิดซ้าย

 • ถ้าอักขระเน้นตัวแรกเป็นแบบขวาไปซ้าย ลำดับการอ่านจะเป็นแบบขวาไปซ้ายเช่นกัน และข้อความจะได้รับการจัดชิดขวา

 • ถ้ามีการพิมพ์เฉพาะ อักขระเป็นกลาง ทั้งลำดับการอ่านและทิศทางจะเป็นไปตาม ทิศทาง ของย่อหน้า (ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแบบซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย) จนกว่าจะมีการพิมพ์อักขระเน้นตัวแรก

เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนอักขระเน้นตัวแรกจากภาษาที่เรียงจากซ้ายไปขวาไปเป็นภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย (หรือกลับกัน) ทั้งลำดับการอ่านและทิศทางข้อความจะเปลี่ยนตามไปด้วย

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และลำดับเลขให้เรียงจากขวาไปซ้าย

เมื่อมีการเปิดใช้งานภาษาทั้งที่เรียงจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้าย ปุ่มย่อหน้า ซ้ายไปขวา และ ขวาไปซ้าย จะถูกเปิดใช้งานบน Ribbon ในโปรแกรมส่วนใหญ่ เมื่อคุณคลิกปุ่มเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความเมื่อป้อน และจัดข้อความให้เต็มแนวได้

หมายเหตุ   ใน Microsoft OneNote ปุ่ม ซ้ายไปขวา และ ขวาไปซ้าย จะพร้อมใช้งานโดยการคลิกที่ลูกศร การจัดแนวย่อหน้า

ด้านบนของหน้า

การเลือกตัวอักษรควบและตัวกำกับเสียง

ในโปรแกรมประมวลผลคำต่างๆ เช่น Word คุณสามารถเลือกค้นหาและแทนที่ ตัวกำกับเสียง แต่ละตัว และอักขระอาหรับแต่ละตัวได้ไม่ว่าจะควบอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็ตาม ตัวอักษรควบและตัวกำกับเสียงแต่ละตัวจะได้รับการจัดการเป็นหน่วยที่แยกจากกันของคำในภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนของการเลือกคำในภาษาอาหรับซึ่งมีตัวอักษรควบสามตัว (เมื่อเลือกอักขระแต่ละตัว)

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบตัวเดียว

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบสองตัว

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบสามตัว

ด้านบนของหน้า

การบันทึกข้อความที่เรียงจากขวาไปซ้ายในรูปแบบ HTML

คุณสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบ HTML เพื่อประกาศบนเว็บด้วยทิศทางจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาได้ เว็บเพจที่มีทิศทางจากขวาไปซ้ายจะถูกทำเครื่องหมายโดยใช้แอตทริบิวต์มาตรฐานของ HTML DIR ในไฟล์ HTML ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้รู้จักแอตทริบิวต์ DIR หน้านั้นจะแสดงในทิศทางจากขวาไปซ้าย ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณไม่รู้จักแอตทริบิวต์ DIR หน้านั้นจะแสดงในทิศทางจากซ้ายไปขวา

เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูเว็บเพจแบบขวาไปซ้าย ให้ใช้เบราว์เซอร์ที่รู้จักแอตทริบิวต์ DIR เช่น Microsoft Internet Explorer 3.02 ภาษาตะวันออกกลางเป็นอย่างต่ำ, Microsoft Internet Explorer 4.01 สำหรับภาษาที่ซับซ้อน หรือ Microsoft Internet Explorer 5 เป็นอย่างต่ำ

ด้านบนของหน้า

การเรียงลำดับจากขวาไปซ้าย

การเรียงลำดับจากขวาไปซ้ายจะถูกนำไปใช้ในทุกที่ที่เป็นไปได้ โดยจะใช้กับรายการข้อมูลในมุมมองตาราง มุมมองบัตร และมุมมองไอคอน และกับรายการที่จัดกลุ่มตาม รายการที่ติดต่อ รายการโฟลเดอร์ และรายการที่อยู่

หมายเหตุ   มุมมองบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์บางมุมมองอาจไม่จัดเรียงข้อมูลตามลำดับการจัดเรียงจากขวาไปซ้าย เนื่องจากมุมมองเหล่านี้จะทำงานตามลำดับการจัดเรียงบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการสนับสนุน

ด้านบนของหน้า

โค้ดหน้า

โปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft Office จะสนับสนุนโค้ดหน้าต่อไปนี้ซึ่งมีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ภาษาอาหรับ ภาษาฮิบรู และข้อความผสม

อาหรับ

โค้ดหน้าแต่ละ โค้ดหน้า จะถูกระบุโดยหมายเลขโค้ดหน้าที่ไม่ซ้ำกัน โค้ดหน้า (CP) สำหรับภาษาอาหรับ คือ CP 1256

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  ภาษาดารี ภาษาพาชโต ภาษาเปอร์เซีย ภาษาอุ้ยเหอ และภาษาอุรดู ใช้โค้ดหน้าเดียวกับภาษาอาหรับ

ฮิบรู

โค้ดหน้าแต่ละ โค้ดหน้า จะถูกระบุโดยหมายเลขโค้ดหน้าที่ไม่ซ้ำกัน โค้ดหน้า (CP) สำหรับภาษาฮิบรู คือ CP 1255

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  ภาษายิดดิชใช้โค้ดหน้าเดียวกับภาษาฮิบรู

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Project Standard 2010, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Access 2013, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา