ฟังก์ชัน TIME

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TIME ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวเลขทศนิยมของเวลาที่ระบุ ถ้ารูปแบบของเซลล์เป็นแบบ ทั่วไป ก่อนที่จะใส่ฟังก์ชัน ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกจัดรูปแบบให้เป็นวันที่

ตัวเลขทศนิยมที่ส่งกลับโดย TIME จะเป็นค่าที่อยู่ในช่วงจาก 0 (ศูนย์) ถึง 0.99988426 ซึ่งจะแทนค่าของเวลาจาก 0:00:00 (12:00:00 AM) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.)

ไวยากรณ์

TIME(hour, minute, second)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TIME มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Hour    (ต้องระบุ) ตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ที่แทนชั่วโมง ค่าใดๆ ที่มากกว่า 23 จะถูกหารด้วย 24 และจะถือว่าเศษที่เหลือเป็นค่าชั่วโมง ตัวอย่างเช่น TIME(27,0,0) = TIME(3,0,0) = .125 หรือ 3:00 AM

  • Minute    (ต้องระบุ) ตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ที่แทนนาที ค่าใดๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมงและนาที ตัวอย่างเช่น TIME(0,750,0) = TIME(12,30,0) = .520833 หรือ 12:30 PM

  • Second    (ต้องระบุ) ตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ที่แทนวินาที ค่าใดๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ตัวอย่างเช่น TIME(0,0,2000) = TIME(0,33,22) = .023148 หรือ 12:33:20 AM

ข้อสังเกต

ค่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของค่าวันที่ ซึ่งแสดงอยู่ในรูปตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12:00 PM จะแสดงเป็น 0.5 เนื่องจากเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวัน)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ชั่วโมง

นาที

วินาที

1.2

{0}

{0}

16

4.8

10

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TIME(A2,B2,C2)

ส่วนทศนิยมของวัน สำหรับเวลาที่ระบุในแถวที่ 2 (12 ชั่วโมง 0 นาที 0 วินาที)

0.5

=TIME(A3,B3,C3)

ส่วนทศนิยมของวัน สำหรับเวลาที่ระบุในแถวที่ 3 (16 ชั่วโมง 48 นาที 0 วินาที)

0.7001157

นำไปใช้กับ: Excel 2016 Preview, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา