ฟังก์ชัน SUM

ฟังก์ชัน SUM เป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ โดยจะรวมอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด

ไวยากรณ์: SUM(number1,[number2],...)

ตัวอย่างเช่น

  • =SUM(A2,A3)

  • =SUM(A5,A6, 2)

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

number1    (จำเป็น)

ตัวเลขแรกที่คุณต้องการรวม ตัวเลขอาจเป็น 4, การอ้างอิงเซลล์ เช่น B6 หรือ ช่วง ของเซลล์ เช่น B2:B8

number2    (มีหรือไม่มีก็ได้)

นี่คือตัวเลขลำดับที่สองที่คุณต้องการรวม คุณสามารถระบุตัวเลขเพิ่มเติมได้ถึง 255 ตัว

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ให้เลือกข้อมูลในตารางต่อไปนี้ แล้วกด Ctrl+C ใน Excel ให้คลิกเซลล์ A1 ในเวิร์กชีตใหม่ แล้วกด Ctrl+V

ข้อมูล

-5

15

30

'5

TRUE

สูตร

คำอธิบาย

=SUM(A2,A3)

บวกค่าในเซลล์ A2 และ A3 ผลลัพธ์คือ 10

=SUM(A2:A4,15)

บวกค่าในเซลล์ A2 ถึง A4 จากนั้นบวก 15 ผลลัพธ์คือ 55

=SUM("5", 15, TRUE)

บวก 5, 15 และ 1 ค่าของข้อความ "5็" จะถูกแปลให้เป็นตัวเลขก่อน และค่าตรรกะ TRUE ก็จะถูกแปลให้เป็นตัวเลข 1 ด้วยเช่นกัน ผลลัพธ์คือ 21

=SUM(A5,A6, 2)

บวกค่าในเซลล์ A5 และ A6 เข้าด้วยกัน จากนั้นบวก 2 เข้ากับผลลัพธ์ เนื่องจากค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขในการอ้างอิงจะไม่ถูกแปล กล่าวคือทั้งค่าในเซลล์ A5 ('5) และค่าในเซลล์ A6 (TRUE) จะถือว่าเป็นข้อความ ดังนั้น ค่าในเซลล์ดังกล่าวจึงถูกละเว้น และผลลัพธ์คือ 2

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา

สิ่งที่ผิดพลาด

ตัวเลขบางตัวไม่ได้ถูกรวมเข้ามาด้วย

ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นช่วงของเซลล์หรือการอ้างอิง เฉพาะค่าที่เป็นตัวเลขในการอ้างอิงหรือช่วงเท่านั้นที่จะถูกรวม โดยเซลล์ว่าง, ค่าตรรกะ เช่น TRUE หรือข้อความจะถูกละเว้น

ค่าความผิดพลาด #NAME? ปรากฏขึ้นแทนที่ผลลัพธ์ที่คาดไว้

โดยปกติแล้วจะหมายความว่าสะกดสูตรผิด

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

  • ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

  • ฟังก์ชัน SUMSQ จะรวมค่าหลังจากที่ฟังก์ชันดำเนินการยกกำลังสองทางคณิตศาสตร์กับรายการแต่ละรายการแล้ว

  • ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชัน SUM

นำไปใช้กับ:ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา