ฟังก์ชันทางตรรกะ (ข้อมูลอ้างอิง)

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

หมายเหตุ  ตัวแสดงเวอร์ชันจะระบุเวอร์ชัน Excel เวอร์ชันแรกที่มีฟังก์ชันนั้น ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

AND function

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE

ฟังก์ชัน FALSE

ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE

ฟังก์ชัน IF

ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ

ฟังก์ชัน IFERROR

ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

ฟังก์ชัน IFNA
OneNote 2013

ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้านิพจน์ได้ค่าเป็น #N/A มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าผลลัพธ์ของนิพจน์

ฟังก์ชัน NOT

ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน OR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE

ฟังก์ชัน TRUE

ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE

ฟังก์ชัน XOR
OneNote 2013

ส่งกลับ OR ทางตรรกะแบบ Exclusive ของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ  ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

นำไปใช้กับ: Excel 2007, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2010, Excel 2016 Preview, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา