ป้องกัน หรือตรวจสอบสูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับเหตุผลความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย คุณอาจต้องการซ่อนสูตรจากผู้ใช้ของแผ่นงานของคุณ หรือคุณอาจสามารถตรวจสอบสูตร และคุณจำเป็นต้องดูบางส่วนหรือทั้งหมดของสูตรบนเวิร์กชีต

ดูหัวข้อที่ภาพรวมของสูตรและการสร้างหรือลบสูตรเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และทำงานกับสูตร

คุณต้องการทำสิ่งใด

สลับระหว่างการแสดงสูตรและค่าของสูตรในแผ่นงาน

คัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นที่จะแสดงเป็นข้อความ

ป้องกันสูตรที่แสดงในแถบสูตร

แสดงสูตรที่ได้ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ด้วยการเอาการป้องกันออก

สลับระหว่างการแสดงสูตรและค่าของสูตรในแผ่นงาน

ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถตรวจสอบสูตรทั้งหมดบนแผ่นงานในเวลาเดียวกันได้ ด้วยการสลับระหว่างมุมมองที่แสดงสูตรในเซลล์ของพวกเขาและมุมมองเริ่มต้นที่แสดงค่าของสูตรในเซลล์ของพวกเขา ซึ่งมีผลต่อสูตรทั้งหมดบนแผ่นงาน

 1. กด CTRL + ` (ตัวกำกับเสียงกราฟ)

 2. เมื่อต้องการสลับกลับ ให้กด CTRL + ' อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

คัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่นที่จะแสดงเป็นข้อความ

คุณสามารถ "แสดงข้อคิดเห็น" สูตร ด้วยการคัดลอกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน และแทรกเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวที่จุดเริ่มต้นของสูตร (แสดงข้อคิดเห็นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทั่วไปใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของอย่าง น้อยหนึ่งบรรทัดของโค้ด) เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวที่จุดเริ่มต้นของเซลล์บังคับให้ Excel จดจำเนื้อหาเป็นสตริงข้อความ และ ในกรณีของสูตร เอาออกหน้าที่การใช้งาน

รูปภาพต่อไปนี้แสดงเซลล์ (C2) ที่ประกอบด้วยสูตรที่นำหน้า ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว สูตรใช้ฟังก์ชันIFเพื่อใช้ประเมินหาค่าในเซลล์ A2 (87), และกำหนดถ้านั้นส่งผ่านทดสอบ (> = 70) สูตรจริงอยู่ในเซลล์ B2 และแสดง "P" เนื่องจากค่าส่งต่อการทดสอบที่ระบุในสูตร

เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวปิดใช้งานสูตร

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการคัดลอกสูตรไปยังเซลล์บนแผ่นงานอื่น ดูย้าย หรือคัดลอกสูตร

ด้านบนของหน้า

ป้องกันสูตรที่แสดงในแถบสูตร

กระบวนงานนี้ยังป้องกันสูตรกำลังแก้ไข

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการซ่อน คุณยังสามารถเลือกช่วงที่ไม่ติดกันหรือทั้งแผ่นงาน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกรูปแบบ คลิกจัดรูปแบบเซลล์ นั้นแล้ว คลิกแท็บการป้องกัน

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

 4. คลิก ตกลง

 5. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกรูปแบบ แล้ว คลิ กป้องกันแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันแผ่นงานและเนื้อหาในเซลล์ที่ถูกล็อก ถูกเลือกอยู่

ด้านบนของหน้า

แสดงสูตรที่ได้ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ด้วยการเอาการป้องกันออก

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

  คำสั่ง ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ในกลุ่มการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการยกเลิกการซ่อนสูตร

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกรูปแบบ คลิกจัดรูปแบบเซลล์ นั้นแล้ว คลิกแท็บการป้องกัน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×