ปุ่ม Microsoft Office คืออะไรและปุ่มนี้อยู่ที่ใด

ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ถูกออกแบบใหม่อย่างมีนัยสำคัญในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้คือ Word, Excel, PowerPoint, Access และ Outlook (ในหน้าต่างการเขียนและการอ่าน) ปุ่ม Office รูปปุ่ม ได้แทนที่เมนู แฟ้ม

คุณต้องการเรียนรู้สิ่งใด

ปุ่ม Office อยู่ที่ใด

ฉันจะเห็นสิ่งใดบ้างเมื่อฉันคลิกที่ปุ่ม Office

คำสั่งตัวเลือกอยู่ที่ใด

ทำไมปุ่ม Office จึงกะพริบ

ฉันจะกำหนดรายการของแฟ้มที่ใช้ล่าสุดเองได้อย่างไร

ฉันจะเห็นปุ่ม Office ใน Outlook เมื่อใด

ปุ่ม Office อยู่ที่ใด

ปุ่ม Office รูปปุ่ม จะอยู่ในมุมบนซ้ายของโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้คือ Word, Excel, PowerPoint, Access และ Outlook (ในหน้าต่างการเขียนและการอ่าน)

ลูกศรชี้ไปยังปุ่ม Microsoft Office

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเห็นสิ่งใดบ้างเมื่อฉันคลิกที่ปุ่ม Office

เมื่อคุณคลิก ปุ่ม Office รูปปุ่ม คุณจะเห็นคำสั่งพื้นฐานเดิมที่มีอยู่บนเมนู แฟ้ม ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้สำหรับเปิด บันทึก และพิมพ์แฟ้มของคุณ

ปุ่ม Microsoft Office กับเมนูเปิด

อย่างไรก็ตาม ใน การวางจำหน่าย Office 2007 จะมีคำสั่งเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งาน เช่น เสร็จสิ้น และ ประกาศ ตัวอย่างเช่น ใน Word, Excel และ PowerPoint โดยการชี้ไปที่ เสร็จสิ้น แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร คุณสามารถตรวจสอบแฟ้มเพื่อหา Metadata ที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้

ด้านบนของหน้า

คำสั่งตัวเลือกอยู่ที่ใด

หลังจากที่คุณคลิก ปุ่ม Office รูปปุ่ม คุณยังสามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งใหม่ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะของคุณได้อีกด้วย คำสั่ง ตัวเลือก ที่อยู่บนเมนู เครื่องมือ ได้ถูกย้ายไปอยู่ภายใต้ ปุ่ม Office รูปปุ่ม ตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับคำสั่ง ตัวเลือก อยู่ในมุมล่างขวา ภายใต้ ตัวเลือกของ Word, ตัวเลือกของ Excel, ตัวเลือกของ PowerPoint หรือ ตัวเลือกของ Access ที่แสดงต่อไปนี้คือตำแหน่งที่ตั้งใน Microsoft Office Excel 2007 ปุ่มตัวเลือกของ Excel

ด้านบนของหน้า

ทำไมปุ่ม Office จึงกะพริบ

ปุ่ม Office รูปปุ่ม ควรกะพริบเฉพาะกรณีที่คุณไม่ได้คลิกที่ปุ่มเพื่อดูคำสั่งต่างๆ เท่านั้น การกะพริบคือคุณลักษณะ "ดูที่ฉัน/คลิกที่นี่" เนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่าปุ่มนี้มีลักษณะเหมือนเป็นโลโก้สำหรับตกแต่ง มากกว่าที่จะเป็นปุ่มสำหรับคลิกเพื่อดูคำสั่ง ถ้าคุณคลิก ปุ่ม Office รูปปุ่ม หนึ่งครั้ง ปุ่มควรหยุดกะพริบ

ในขณะนี้ ยังไม่มีวิธีใดที่จะปิดการกะพริบ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะกำหนดรายการของแฟ้มที่ใช้ล่าสุดเองได้อย่างไร

โปรแกรม Microsoft Office หลายโปรแกรมจะแสดงแฟ้มจำนวนหนึ่งที่คุณได้เปิดล่าสุดในโปรแกรมนั้น คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงบนรายการนี้เพื่อเข้าถึงแฟ้มได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณลักษณะนี้จะเปิด ปิด หรือปรับจำนวนแฟ้มที่คุณลักษณะนี้แสดง ให้ดูที่ การกำหนดรายการของแฟ้มที่ใช้ล่าสุดเอง

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเห็นปุ่ม Office ใน Outlook เมื่อใด

ใน Microsoft Office Outlook 2007 เมื่อคุณอ่านหรือสร้างรายการข้อความ งาน ที่ติดต่อ หรือปฏิทิน คุณจะเห็นที่ ปุ่ม Office รูปปุ่ม ใหม่

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×