ปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ Access 2007

Microsoft Office Access 2007 มีแพลตฟอร์มซึ่งมีคุณลักษณะเพียบพร้อมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งวิธีเก็บบันทึกและจัดการข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นไปตามตรรกะของงานด้านธุรกิจ (ตรรกะของโปรแกรมประยุกต์)

เมื่อต้องการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ Office Access 2007 ที่สามารถเรียกใช้โดยไม่ต้องมีการติดตั้ง Access 2007 บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุณสามารถกระจายโปรแกรมประยุกต์นี้ไปพร้อมกับ Access 2007 Runtime ซึ่งมีให้บริการฟรีจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft.com

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการวางแผนการปรับใช้เบื้องต้น คุณลักษณะของ Access 2007 Runtime และวิธีดาวน์โหลด Runtime นอกจากนี้ยังอธิบายถึงภาพรวมของการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลโดยใช้ Access 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ และการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ Access 2007 โปรดค้นหาเว็บไซต์ MSDN และเว็บไซต์ Technet และดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

แผนสำหรับการปรับใช้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Access 2007 Runtime

ดาวน์โหลด Access 2007 Runtime

ปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ Access 2007

แผนสำหรับการปรับใช้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณควรถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเอง ซึ่งเกี่ยวกับวิธีปรับใช้โปรแกรมประยุกต์

ข้อมูลและตรรกะควรแยกจากกันหรือไม่

คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ Access 2007 ที่รวมการจัดการข้อมูลและตรรกะของโปรแกรมประยุกต์ในหนึ่งแฟ้ม ซึ่งเป็นโครงสร้างของโปรแกรมประยุกต์เริ่มต้นใน Access 2007 การรวมการจัดการข้อมูลและตรรกะของโปรแกรมประยุกต์ในหนึ่งแฟ้มเป็นวิธีการปรับใช้ที่ง่ายที่สุด แต่วิธีนี้จะทำงานได้ดีที่สุดหากมีผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น และวิธีนี้จะมีความเสี่ยงบางประการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย โดยการลบหรือสร้างความเสียหายแก่แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์โดยไม่ได้ตั้งใจ

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรแยกการจัดการข้อมูลกับตรรกะของโปรแกรมประยุกต์ออกจากกัน วิธีหนึ่งในการดำเนินการนี้คือการใช้คำสั่ง ฐานข้อมูล Access (บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือฐานข้อมูล เพื่อแยกโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเป็นแฟ้ม Access สองแฟ้ม: แฟ้มหนึ่งสำหรับข้อมูลและอีกแฟ้มหนึ่งสำหรับตรรกะ เมื่อคุณใช้คำสั่ง ฐานข้อมูล Access โปรแกรม Access จะสร้างแฟ้มโดยมี "_be" (หมายถึง "back-end") ต่อท้ายจากชื่อแฟ้ม — ตัวอย่างเช่น หากชื่อเดิมของแฟ้มฐานข้อมูลคือ "Database1.accdb" โปรแกรม Access จะสร้างแฟ้มฐานข้อมูลใหม่ โดยใช้ชื่อ "Database1_be.accdb"

อีกวิธีหนึ่งในการแยกการจัดการข้อมูลกับตรรกะของโปรแกรมประยุกต์ออกจากกัน คือการใช้โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (เช่น Microsoft SQL Server) สำหรับการจัดการข้อมูล และใช้ Access สำหรับตรรกะของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อต้องการตัดสินใจว่าแฟ้ม Access แฟ้มเดียวนั้นเพียงพอสำหรับทั้งการจัดการข้อมูลและตรรกะของโปรแกรมประยุกต์หรือไม่ โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูล    ผู้ใช้ Access 2007 ต้องมีสิทธิ์อ่าน/เขียนสำหรับแฟ้มที่มีตรรกะของโปรแกรมประยุกต์ หากคุณรวมข้อมูลและตรรกะในแฟ้มเดียว ข้อมูลนั้นจะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับตรรกะของโปรแกรมประยุกต์

  โปรแกรมประยุกต์ Access 2007 ที่ใช้แฟ้มตรรกะและข้อมูลแยกกันสามารถช่วยป้องกันความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูล โดยการใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะความปลอดภัยของ NTFS เนื่องจากผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนที่ระบุแน่ชัดเฉพาะสำหรับแฟ้มตรรกะของโปรแกรมประยุกต์ แฟ้มข้อมูลจึงมีความปลอดภัยมากขึ้น

  โปรแกรมประยุกต์ของคุณ อาจต้องการตัวเลือกความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการควบคุมว่าผู้ใช้คนใดมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางอย่าง ในกรณีนี้ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ เช่น SQL Server หรือระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ของ Windows ที่มี Windows SharePoint Services เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ของคุณ และใช้ Access เพื่อระบุตรรกะของโปรแกรมประยุกต์

 • การขยายขีดความสามารถ    แฟ้ม Access 2007 มีขนาดได้สูงสุด 2 กิกะไบต์ (GB) แม้ว่า 2 กิกะไบต์จะเป็นข้อมูลของข้อความปริมาณมากแล้ว แต่ก็อาจไม่เพียงพอสำหรับโปรแกรมประยุกต์บางชนิด โดยเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่จัดเก็บสิ่งที่แนบมาในระเบียนฐานข้อมูล หากคุณแยกข้อมูลกับตรรกะ โปรแกรมประยุกต์ของคุณจะสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น หากคุณคาดหมายว่าผู้ใช้จะจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจลองใช้แฟ้มข้อมูล Access 2007 มากกว่าหนึ่งแฟ้ม

  นอกจากนี้คุณควรตรวจทานข้อกำหนดของโปรแกรม Access 2007 สำหรับข้อมูลด้านการขยายขีดความสามารถอื่นๆ คุณสามารถดูการเชื่อมโยงต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของ Access 2007 ในส่วน ดูเพิ่มเติม

 • เครือข่าย    หากผู้ใช้หลายคนต้องการใช้โปรแกรมประยุกต์พร้อมกันผ่านเครือข่าย เป็นไปได้ว่าอาจเกิดความเสียหายกับข้อมูล หากข้อมูลและตรรกะรวมอยู่ในแฟ้มเดียว นอกจากนี้ หากคุณรวมข้อมูลและตรรกะในแฟ้ม Access แฟ้มเดียว คุณไม่สามารถปรับการทำงานของเครือข่ายที่ Access สร้างขึ้นให้เหมาะที่สุด หากผู้ใช้หลายคนต้องการใช้โปรแกรมประยุกต์พร้อมกันผ่านเครือข่าย คุณควรแยกข้อมูลและตรรกะออกจากกัน โดยใช้แฟ้ม Access สองแฟ้มขึ้นไป หรือใช้ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลสำหรับข้อมูล และใช้ Access สำหรับตรรกะของโปรแกรมประยุกต์

สภาพแวดล้อมของเครือข่ายจะเป็นอย่างไร

หากผู้ใช้ทั้งหมดของคุณอยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกัน หรือถ้าไม่มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ของคุณผ่านเครือข่าย แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมประยุกต์แฟ้มเดียวจะทำงานได้ดีในกรณีส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของเครือข่ายจะดียิ่งขึ้นถ้าคุณแยกข้อมูลกับตรรกะเป็นแฟ้มแยกกัน หากผู้ใช้ของคุณไม่อยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกัน คุณควรลองใช้แพลตฟอร์มของเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลของคุณ และใช้ Access สำหรับตรรกะของโปรแกรมประยุกต์

ผู้ใช้ของคุณจะมี Access 2007 หรือไม่

ถ้าผู้ใช้ทั้งหมดของคุณมีการติดตั้ง Access 2007 บนคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถเปิดและใช้โปรแกรมประยุกต์ได้เช่นเดียวกับแฟ้มฐานข้อมูล Access 2007

หากผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ได้ติดตั้ง Access 2007 บนคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องปรับใช้ซอฟต์แวร์ Access 2007 Runtime กับผู้ใช้เหล่านั้นเมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์

ด้านบนของหน้า

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Access 2007 Runtime

Access 2007 Runtime เป็นโปรแกรมที่สามารถแจกจ่ายซ้ำได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตั้ง Access 2007 ในคอมพิวเตอร์ของตนสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล Access 2007 เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access 2007 โดยใช้ Access 2007 Runtime ฐานข้อมูลจะเปิดในโหมดรันไทม์

โหมดรันไทม์คืออะไร

โหมดรันไทม์ คือโหมดการทำงานของ Access 2007 ซึ่งคุณลักษณะบางประการของ Access 2007 จะไม่สามารถใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้ได้บางประการสามารถกำหนดให้ใช้งานได้ในโหมดรันไทม์

คุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้ในโหมดรันไทม์มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติต่อไปนี้ของ Access 2007 ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดรันไทม์:

 • บานหน้าต่างนำทาง    บานหน้าต่างนำทางไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดรันไทม์ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงวัตถุที่กำหนดเองในโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ผู้ใช้สามารถเปิดได้เฉพาะวัตถุที่คุณแสดงแก่ผู้ใช้ — ตัวอย่างเช่น การระบุฟอร์มสวิตช์บอร์ด — ในขณะที่ใช้โหมดรันไทม์ คุณไม่สามารถกำหนดให้บานหน้าต่างใช้งานได้ในโหมดรันไทม์

 • ริบบิ้น    ตามค่าเริ่มต้น ริบบิ้นจะไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดรันไทม์ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างหรือแก้ไขวัตถุของฐานข้อมูล และไม่ให้ดำเนินการอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตราย เช่น เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใหม่ หรือส่งออกข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถสร้างริบบิ้นที่กำหนดเอง แล้วเชื่อมโยงริบบิ้นนั้นกับฟอร์มหรือรายงาน คุณไม่สามารถแสดงแท็บริบบิ้นที่เป็นค่าเริ่มต้นในโหมดรันไทม์

 • มุมมองออกแบบและมุมมองเค้าโครง    มุมมองออกแบบและมุมมองเค้าโครงจะไม่สามารถใช้งานได้สำหรับวัตถุของฐานข้อมูลในโหมดรันไทม์ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขการออกแบบของวัตถุในโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล คุณไม่สามารถใช้งานมุมมองออกแบบและมุมมองเค้าโครงในโหมดรันไทม์

 • วิธีใช้    ตามค่าเริ่มต้น วิธีใช้ภายในระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดรันไทม์ เนื่องจากคุณเป็นผู้ควบคุมฟังก์ชันที่ใช้งานได้ในโปรแกรมประยุกต์สำหรับโหมดรันไทม์ ดังนั้นวิธีใช้มาตรฐานที่มีในระบบ Access 2007 บางส่วนอาจไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ของคุณ และอาจทำให้เกิดความสับสนหรือความยุ่งยากแก่ผู้ใช้ หากคุณใช้ Access 2007 Developer Extensions เพื่อจัดแพคเกจหรือปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล คุณสามารถระบุแฟ้มวิธีใช้ที่กำหนดเองกับโปรแกรมประยุกต์ในโหมดรันไทม์

ฉันสามารถเปิดฐานข้อมูล Access 2007 ในโหมดรันไทม์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Access 2007 Runtime ได้หรือไม่

คุณสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล Access 2007 ในโหมดรันไทม์บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งรุ่นเต็มของ Access 2007 เมื่อต้องการเรียกใช้ฐานข้อมูล Access 2007 ในโหมดรันไทม์ ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนนามสกุลของชื่อแฟ้ม ของแฟ้มฐานข้อมูลจาก .accdb เป็น .accdr

 • สร้างทางลัดไปยังฐานข้อมูล และรวมสวิตช์บรรทัดคำสั่ง /Runtime ในทางลัด

โหมดรันไทม์ช่วยให้ฐานข้อมูลของฉันมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่

แม้ว่าโหมดรันไทม์จะจำกัดการใช้งานของคุณลักษณะการนำทางและการออกแบบ แต่คุณไม่ควรใช้โหมดรันไทม์เป็นวิธีหลักในการป้องกันความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งรุ่นเต็มของ Access 2007 เป็นไปได้ว่าผู้ใช้จะเปิดโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลรันไทม์เป็นโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลทั่วไป (กล่าวคือ มีคุณลักษณะครบทั้งหมด) ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือดำเนินการในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

แม้ว่าคุณจะปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการติดตั้งรุ่นเต็มของ Access 2007 ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าผู้ใช้จะถ่ายโอนโปรแกรมประยุกต์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งรุ่นเต็มของ Access 2007 จากนั้นเปิดโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลรันไทม์เป็นโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลทั่วไป

หมายเหตุ: หากคุณต้องการกระจายโปรแกรมประยุกต์ Access 2007 เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขโมดูลการออกแบบฟอร์ม รายงาน หรือ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) โปรดลองใช้แฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ (.accde) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ โปรดดูส่วน ตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบแฟ้มใด ภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลด Access 2007 Runtime

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Access 2007 Runtime จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

ไม่จำเป็นต้องมีการซื้อเพื่อดาวน์โหลด ใช้งาน หรือแจกจ่ายซ้ำสำหรับ Access 2007 Runtime และไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่คุณสามารถแจกจ่าย Runtime

ด้านบนของหน้า

ปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ Access 2007

เมื่อต้องการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ Access 2007 คุณต้องดำเนินการสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างต่ำ:

 1. สร้างโปรแกรมประยุกต์    โปรแกรมประยุกต์ของคุณควรมีวิธีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดและใช้วัตถุของฐานข้อมูล หากโปรแกรมประยุกต์ไม่มีวิธีดำเนินการนี้ ผู้ใช้ของคุณจะต้องติดตั้ง Access 2007 บนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้โปรแกรมประยุกต์ นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถคาดการณ์ว่าผู้ใช้จะนำทางภายในโปรแกรมประยุกต์อย่างไร และยังทำให้การจัดเอกสารของโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยากขึ้น นอกจากนี้ หากผู้ใช้เปิดโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ซอฟต์แวร์ Access 2007 Runtime คุณลักษณะการนำทางที่มีอยู่ภายใน Access 2007 จะไม่สามารถใช้งานได้

  วิธีทั่วไปคือ การระบุฟอร์มในลักษณะสวิตช์บอร์ดที่มีปุ่มคำสั่งที่เปิดวัตถุของฐานข้อมูลหรือดำเนินการอย่างอื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างริบบิ้น และเชื่อมโยงริบบิ้นนั้นกับฟอร์มที่เปิดเมื่อมีการเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างริบบิ้นที่กำหนดเอง โปรดดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

 2. ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์    ในการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นั้น มีตัวเลือกและสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายประการ คุณอาจต้องการปรับใช้บางรูปแบบแฟ้ม เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้โปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น หรือคุณสามารถจัดแพคเกจโปรแกรมประยุกต์ เพื่อทำให้สามารถติดตั้ง ปรับใช้คอมโพเนนต์ข้อมูลและตรรกะแยกกันได้ง่ายขึ้น

  คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกและสิ่งที่ต้องพิจารณาเหล่านี้ได้ในส่วนต่อไปนี้

ตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบแฟ้มใด

มีรูปแบบแฟ้มของ Access 2007 สี่แบบที่คุณสามารถใช้ เมื่อปรับใช้โปรแกรมประยุกต์:

 • .accdb    นี่คือรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นสำหรับ Access 2007 เมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบนี้ ผู้ใช้จะมีตัวเลือกส่วนใหญ่เพื่อกำหนดค่าเองและนำทางโปรแกรมประยุกต์ ตามวิธีที่ผู้ใช้เลือก หากคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนการออกแบบของโปรแกรมประยุกต์ คุณควรใช้รูปแบบแฟ้ม .accde นอกจากนี้ ผู้ใช้จะทราบได้ยากว่าแฟ้ม .accdb มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลังจากที่คุณจัดแพคเกจ — เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจน โปรดใช้รูปแบบแฟ้ม .accdc

 • .accdc    รูปแบบนี้เรียกอีกอย่างว่าแฟ้มการปรับใช้ Access แฟ้มการปรับใช้ Access ประกอบด้วยแฟ้มโปรแกรมประยุกต์และลายเซ็นดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับแฟ้ม รูปแบบแฟ้มนี้ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์หลังจากที่คุณได้จัดแพคเกจแล้ว คุณสามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้กับแฟ้ม Access 2007 (.accdb) ซึ่งเป็นรูปแบบเริ่มต้น หรือแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ Access 2007 (.accde)

  คุณสามารถระบุแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เพียงหนึ่งแฟ้มในแฟ้มการปรับใช้ Access หากโปรแกรมประยุกต์ของคุณมีแฟ้มข้อมูลและตรรกะแยกกัน คุณสามารถจัดแพคเกจสำหรับแฟ้มเหล่านี้แยกกันได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มการปรับใช้ Access โปรดดูส่วน จัดแพคเกจและเซ็นชื่อฐานข้อมูล Access 2007

 • .accde    รูปแบบนี้เรียกอีกอย่างว่าแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ ใน Access 2007 แฟ้มไบนารีที่คอมไพล์เป็นแฟ้มโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลที่ได้รับการบันทึกด้วยรหัส VBA ทั้งหมดที่คอมไพล์ โดยไม่มีโค้ดต้นฉบับของ VBA อยู่ในแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ของ Access

  คุณสามารถใช้ Access 2007 Runtime เพื่อเปิดแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ของ Access 2007 แต่ตามค่าเริ่มต้น Runtime จะไม่รู้จักนามสกุลของชื่อแฟ้ม .accde เมื่อต้องการเปิดแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์โดยใช้ Access 2007 Runtime ให้สร้างทางลัดที่ชี้ไปยัง Runtime และระบุเส้นทางไปยังแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ ซึ่งคุณต้องการให้ทางลัดเปิด

  แสดงวิธีบันทึกแฟ้ม Access 2007 เป็นแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์

  1. ใน Access 2007 ให้เปิดฐานข้อมูล (แฟ้ม .accdb) ที่คุณต้องการบันทึกเป็นแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์ (.accde)

  2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือฐานข้อมูล ให้คลิก สร้าง ACCDE รูปปุ่ม

  3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม จากนั้นพิมพ์ชื่อของแฟ้มในกล่อง ชื่อแฟ้ม และคลิก บันทึก

 • .accdr    รูปแบบนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เปิดในโหมดรันไทม์ การปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ในรันไทม์จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมวิธีการใช้งาน แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีการรักษาความปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์ก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดรันไทม์ โปรดดูที่ส่วน ความเข้าใจเกี่ยวกับ Access 2007 Runtime

จัดแพคเกจและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์

วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์คือ การให้แฟ้มโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะปรับใช้โปรแกรมประยุกต์กับผู้ใช้กลุ่มใหญ่ หรือปรับใช้โปรแกรมประยุกต์มากกว่าหนึ่งครั้ง คุณควรพิจารณาการใช้อรรถประโยชน์การจัดแพคเกจของซอฟต์แวร์ เช่น ตัวช่วยสร้างโซลูชันแพคเกจของ Access 2007 Developer Extensions เพื่อจัดแพคเกจโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Installer Package (แฟ้ม .msi) จากนั้นคุณสามารถใช้แพคเกจเพื่อติดตั้งโปรแกรมประยุกต์

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างโซลูชันแพคเกจเพื่อ:

 • สร้างทางลัดที่กำหนดเองไปยังโปรแกรมประยุกต์ คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้ของตัวช่วยสร้าง เพื่อช่วยให้การเปิดแฟ้มไบนารีที่คอมไพล์สำหรับผู้ใช้ที่เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ง่ายขึ้น โดยใช้ Access 2007 Runtime

 • เพิ่มโฟลเดอร์การติดตั้งเป็นตำแหน่งที่เชื่อถือได้

 • ติดตั้ง Access 2007 Runtime โดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ถ้ายังไม่มีการติดตั้ง

 • รวมแฟ้มอื่น เช่น แฟ้มวิธีใช้ที่กำหนดเอง ไว้กับโปรแกรมประยุกต์

 • สร้างหรือแก้ไขรีจิสทรีคีย์

 • แจกจ่ายข้อตกลงสิทธิบัตรสำหรับผู้ใช้ (EULA)

 • เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ไปยังรายการ Add/Remove Programs ใน Control Panel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและใช้ Access 2007 Developer Extensions โปรดดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

จัดแพคเกจฐานข้อมูลที่แยก

ตัวช่วยสร้างโซลูชันแพคเกจ Access 2007 Developer Extensions ไม่รองรับเส้นทางการติดตั้งหลายเส้นทาง หากโปรแกรมประยุกต์มีคอมโพเนนต์ข้อมูลและตรรกะแยกกัน และคุณใช้ Access 2007 Developer Extensions เพื่อจัดแพคเกจโปรแกรมประยุกต์ คุณอาจต้องการติดตั้งแฟ้มข้อมูล Access 2007 ด้วยตนเองในตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม เช่น เซิร์ฟเวอร์แฟ้ม

โปรแกรมประยุกต์ที่มีคอมโพเนนต์ข้อมูลและตรรกะแยกกันจะใช้ตารางที่เชื่อมโยงเพื่อเชื่อมต่อคอมโพเนนต์ทั้งสอง เนื่องจากทุกเครือข่ายมีความแตกต่างกัน การระบุเส้นทางการติดตั้งของทั้งสองคอมโพเนนต์อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานจริง ในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณใช้ตัวช่วยสร้างโซลูชันแพคเกจ คุณจะใช้ตัวช่วยสร้างเพียงเพื่อจัดแพคเกจคอมโพเนนต์ตรรกะเท่านั้น

หากคุณมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับเส้นทางการติดตั้งของคอมโพเนนต์ทั้งสอง คุณอาจต้องการสร้างแพคเกจการติดตั้งทั้งสอง โดยใช้ตัวช่วยสร้างโซลูชันแพคเกจ เพื่อให้คุณสามารถระบุเส้นทางการติดตั้งสำหรับแต่ละคอมโพเนนต์

ด้านบนของหน้า

จัดแพคเกจและเซ็นชื่อฐานข้อมูล Access 2007

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณลักษณะนี้จะเรียกอีกอย่างว่า "การจัดแพคเกจ" แต่คุณลักษณะนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เดียวกับตัวช่วยสร้างโซลูชันแพคเกจของ Access 2007 Developer Extensions คุณลักษณะที่อธิบายในส่วนนี้จะจัดแพคเกจแฟ้ม Access 2007 และนำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับแพคเกจ เพื่อช่วยแสดงให้ผู้ใช้ทราบว่าแฟ้มนี้เชื่อถือได้

Access 2007 ทำให้การเซ็นชื่อและแจกจ่ายฐานข้อมูลง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่า Access รุ่นก่อน หลังจากคุณสร้างแฟ้ม .accdb หรือ .accde คุณสามารถจัดแพคเกจแฟ้ม นำลายเซ็นดิจิทัลไปใช้กับแพคเกจ จากนั้นแจกจ่ายแพคเกจที่มีลายเซ็นให้แก่ผู้ใช้อื่น คุณลักษณะจัดแพคเกจและเซ็นชื่อจะวางฐานข้อมูลในแฟ้มการปรับใช้ Access (.accdc) เซ็นชื่อแพคเกจ และวางแพคเกจที่เซ็นชื่อโค้ดที่ตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่คุณระบุ จากนั้นผู้ใช้สามารถแยกฐานข้อมูลออกจากแพคเกจ และทำงานโดยตรงในฐานข้อมูล (ไม่ใช่ในแฟ้มแพคเกจ)

โปรดจำข้อมูลเหล่านี้ในขณะที่คุณดำเนินการสร้างและเซ็นชื่อแพคเกจ:

 • การจัดแพคเกจฐานข้อมูลและเซ็นชื่อในแพคเกจเป็นวิธีที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ เมื่อคุณหรือผู้ใช้ของคุณได้รับแพคเกจ ลายเซ็นจะยืนยันว่า ฐานข้อมูลไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเชื่อถือผู้สร้าง คุณสามารถเปิดใช้งานเนื้อหานั้นได้

 • คุณลักษณะจัดแพคเกจและเซ็นชื่อจะมีผลเฉพาะกับฐานข้อมูลที่บันทึกในรูปแบบแฟ้ม Access 2007Access 2007 มีเครื่องมือจาก Microsoft Office รุ่นก่อนหน้าซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเซ็นชื่อและแจกจ่ายฐานข้อมูลที่สร้างในรูปแบบแฟ้มก่อนหน้า คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือจาก Office รุ่นก่อนหน้า เพื่อเซ็นชื่อและปรับใช้แฟ้มที่สร้างในรูปแบบแฟ้มใหม่ของ Access 2007

 • คุณสามารถเพิ่มแฟ้มฐานข้อมูลไปยังแพคเกจเพียงหนึ่งแฟ้มเท่านั้น

 • เมื่อคุณจัดแพคเกจและเซ็นชื่อฐานข้อมูล วัตถุทั้งหมดในแฟ้มฐานข้อมูลจะมีการเซ็นชื่อโค้ด ไม่ใช่เฉพาะแมโครหรือโมดูลโค้ด นอกจากนี้ กระบวนการจัดแพคเกจและเซ็นชื่อจะบีบอัดแฟ้มแพคเกจ เพื่อช่วยลดเวลาในการดาวน์โหลด

 • คุณสามารถแยกฐานข้อมูลออกจากแฟ้มแพคเกจที่ตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Windows SharePoint Services 3.0 ได้

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีสร้างแฟ้มแพคเกจที่มีลายเซ็น และใช้ฐานข้อมูลในแฟ้มแพคเกจที่มีลายเซ็น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีใบรับรองความปลอดภัยที่สามารถใช้งานได้อย่างน้อยหนึ่งใบ หากคุณไม่มีใบรับรองที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถสร้างใบรับรองโดยใช้เครื่องมือ SelfCert สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบรับรองความปลอดภัยส่วนตัว โปรดดูบทความ รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Access 2007

สร้างแพคเกจที่มีลายเซ็น

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการจัดแพคเกจและเซ็นชื่อ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ให้คลิก ประกาศ จากนั้นคลิก จัดแพคเกจและเซ็นชื่อ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกใบรับรอง ให้เลือกใบรับรองดิจิทัล จากนั้นคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ สร้างแพคเกจ Microsoft Office Access ที่มีลายเซ็น จะปรากฏขึ้น

 4. ในรายการ บันทึกใน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแพคเกจฐานข้อมูลที่มีลายเซ็นของคุณ

 5. ป้อนชื่อสำหรับแพคเกจที่มีลายเซ็นในกล่อง ชื่อแฟ้ม จากนั้นคลิก สร้าง

  Access จะสร้างแฟ้ม .accdc และวางในตำแหน่งที่คุณเลือก

แยกและใช้แพคเกจที่มีลายเซ็น

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือก Microsoft Office Access Signed Packages (*.accdc) เป็นชนิดแฟ้ม

 3. ในรายการ มองหาใน ให้หาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่มีแฟ้ม .accdc ของคุณ จากนั้นเลือกแฟ้ม และคลิก เปิด

 4. ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • หากคุณเลือกที่จะเชื่อถือใบรับรองดิจิทัลที่นำไปใช้กับแพคเกจการปรับใช้ กล่องโต้ตอบ แยกฐานข้อมูลไปยัง จะปรากฏ โปรดไปยังขั้นตอนที่ 5

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกที่จะเชื่อถือใบรับรองดิจิทัล ข้อความแนะนำจะปรากฏขึ้น

   ข้อความแนะนำ

   หากคุณเชื่อถือฐานข้อมูล ให้คลิก เปิด หากคุณเชื่อถือใบรับรองจากผู้ให้บริการ ให้คลิก เชื่อถือทั้งหมดจากผู้ประกาศ กล่องโต้ตอบ แยกฐานข้อมูลไปยัง จะปรากฏ

 5. อีกทางเลือกหนึ่ง ในรายการ บันทึกใน ให้เลือก ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับฐานข้อมูลที่แยก จากนั้นในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ป้อนชื่ออื่นสำหรับฐานข้อมูลที่แยก

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเชื่อถือใบรับรองหรือไม่ บทความ คุณจะทราบได้อย่างไรว่าลายเซ็นดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือ จะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบวันที่และรายการอื่นๆ ในใบรับรอง เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×