ประเด็นสำคัญของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Office 2010

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: มีนาคม 2553

ขอบเขต

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศฉบับนี้จะให้ประเด็นสำคัญของ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์สำหรับ Microsoft Office 2010 และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวของบริษัท โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รายการที่มีรายละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลนี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์อื่นๆ ของ Microsoft

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณลักษณะบางอย่างของระบบ Microsoft Office จะขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจรวมอยู่ในเอกสารต่างๆ ของโปรแกรม Office ในรูปแบบของ Metadata

 • คุณลักษณะของ Office บางอย่างจะทำให้คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตได้

 • ถ้าคุณเลือกที่จะรับบริการออนไลน์บน Office.com คุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการติดตามการโต้ตอบของคุณกับไซต์และบริการต่างๆ ของเราเพื่อให้การใช้งานเป็นแบบส่วนบุคคล

ตัวเลือกของคุณ

การใช้ข้อมูล

 • Microsoft Office 2010 นำเสนอหลากหลายวิธีแก่คุณในการควบคุมวิธีส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตของคุณลักษณะต่างๆ ของ Office 2010

 • ใน Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และ Microsoft PowerPoint 2010 คุณสามารถใช้ ตัวตรวจสอบเอกสาร เพื่อเอา Metadata ออกจากแฟ้มของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเอา Metadata ในโปรแกรมอื่นๆ ออก ให้อ่าน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงส่วนเพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลของโปรแกรมดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เราใช้ข้อมูลที่ส่งไปยัง Microsoft เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะที่คุณกำลังใช้งานอยู่หรือให้บริการตามที่คุณร้องขอ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะและรุ่นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 • Metadata ที่เก็บไว้ในเอกสารต่างๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานในเอกสารของคุณร่วมกับบุคคลอื่นได้ ในบางครั้งเราจะมอบข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการในนามของเราเพื่อเป็นการช่วยให้บริการของเราด้วย ซึ่งบริษัทเหล่านี้ถูกกำหนดให้ต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับและห้ามใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ข้อมูลสำคัญ

วิธีการติดต่อเรา

 • โปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft Office จำเป็นต้องมี การเปิดใช้งาน เพื่อลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตามที่ได้คาดหวังไว้

 • คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ จะมีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจง

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และครอบครัวของคุณทางออนไลน์ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ความปลอดภัยที่บ้าน: ปกป้องครอบครัวของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!