ประเด็นสำคัญของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Office 2010

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: มีนาคม 2553

ขอบเขต

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศฉบับนี้จะให้ประเด็นสำคัญของ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์สำหรับ Microsoft Office 2010 และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวของบริษัท โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รายการที่มีรายละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลนี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์อื่นๆ ของ Microsoft

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณลักษณะบางอย่างของระบบ Microsoft Office จะขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจรวมอยู่ในเอกสารต่างๆ ของโปรแกรม Office ในรูปแบบของ Metadata

 • คุณลักษณะของ Office บางอย่างจะทำให้คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตได้

 • ถ้าคุณเลือกที่จะรับบริการออนไลน์บน Office.com คุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการติดตามการโต้ตอบของคุณกับไซต์และบริการต่างๆ ของเราเพื่อให้การใช้งานเป็นแบบส่วนบุคคล

ตัวเลือกของคุณ

การใช้ข้อมูล

 • Microsoft Office 2010 นำเสนอหลากหลายวิธีแก่คุณในการควบคุมวิธีส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตของคุณลักษณะต่างๆ ของ Office 2010

 • ใน Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 และ Microsoft PowerPoint 2010 คุณสามารถใช้ ตัวตรวจสอบเอกสาร เพื่อเอา Metadata ออกจากแฟ้มของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเอา Metadata ในโปรแกรมอื่นๆ ออก ให้อ่าน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงส่วนเพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลของโปรแกรมดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เราใช้ข้อมูลที่ส่งไปยัง Microsoft เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะที่คุณกำลังใช้งานอยู่หรือให้บริการตามที่คุณร้องขอ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะและรุ่นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 • Metadata ที่เก็บไว้ในเอกสารต่างๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานในเอกสารของคุณร่วมกับบุคคลอื่นได้ ในบางครั้งเราจะมอบข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการในนามของเราเพื่อเป็นการช่วยให้บริการของเราด้วย ซึ่งบริษัทเหล่านี้ถูกกำหนดให้ต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับและห้ามใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ข้อมูลสำคัญ

วิธีการติดต่อเรา

 • โปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft Office จำเป็นต้องมี การเปิดใช้งาน เพื่อลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตามที่ได้คาดหวังไว้

 • คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ จะมีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจง

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และครอบครัวของคุณทางออนไลน์ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ความปลอดภัยที่บ้าน: ปกป้องครอบครัวของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา