บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณบนเดสก์ท็อปเป็นไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ (เช่นแล็ปท็อปของคุณ), ตำแหน่งบนเครือข่าย ซีดี ดีวีดี หรือแฟลชไดรฟ์ นอกจากนี้คุณสามารถบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น ถ้าคุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งเว็บ ดูบันทึก และแชร์งานนำเสนอไปยัง OneDrive

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกบันทึก

  ไฟล์ > บันทึก หรือ บันทึกเป็น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกของคุณไดรฟ์ภายในเครื่อง เช่นแล็ปท็อปของคุณ แฟลชไดรฟ์ ซีดีหรือดีวีดี ไดรฟ์ เลือกคอมพิวเตอร์

  • เมื่อต้องการบันทึกไปยังไลบรารี SharePoint เลือกSharePoint

  • เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งเว็บ ให้ดูที่ บันทึกและแชร์งานนำเสนอไปยัง OneDrive

 3. ภายใต้บันทึกเป็น >โฟลเดอร์ล่าสุด เลือกเรียกดู เลือกเป็นเส้นทางและโฟลเดอร์ไฟล์ แล้ว ตั้งชื่อไฟล์

 4. เลือก บันทึก

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้บันทึกไฟล์ใน PDF (.pdf) หรือรูปแบบไฟล์ XPS (.xps) ดูบันทึกเป็น PDFหรือบันทึกเป็น XPS

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกบันทึกเป็น

 2. ภายใต้ บันทึกเป็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. ภายใต้โฟลเดอร์ล่าสุด เลือกเรียกดู เลือกเส้นทางและไฟล์โฟลเดอร์ และ แล้ว ตั้งชื่อไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

 5. เลือก บันทึก

บันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

ใน PowerPoint 2013 และ 2016 คุณสามารถบันทึกไฟล์เป็น PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้ โดยการเลือกเวอร์ชันจากรายการบันทึกเป็นชนิด ในกล่องบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ในรูปแบบงานนำเสนอ PowerPoint ใหม่ที่สุด (.pptx), หรือ เป็นงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (.ppt)

หมายเหตุ: 

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×