บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 2013 บนเดสก์ท็อปลงในไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ (เช่นแล็ปท็อปของคุณ) ตำแหน่งบนเครือข่าย ซีดี ดีวีดี แฟลชไดรฟ์ หรือบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งเว็บ ให้ดูที่ บันทึกและแชร์งานนำเสนอไปยัง OneDrive

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึก

  ไฟล์ > บันทึก หรือ บันทึกเป็น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกลงในไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ เช่น แล็ปท็อปของคุณ แฟลชไดรฟ์ ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ ให้คลิก คอมพิวเตอร์

  • เมื่อต้องการบันทึกลงในไลบรารี SharePoint ให้คลิก SharePoint

  • เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งเว็บ ให้ดูที่ บันทึกและแชร์งานนำเสนอไปยัง OneDrive

 1. ภายใต้ บันทึกเป็น ภายใต้ โฟลเดอร์ล่าสุด ให้คลิก เรียกดู เลือกเส้นทางและโฟลเดอร์ไฟล์แล้วตั้งชื่อไฟล์

 2. คลิก บันทึก

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

 1. บน แท็บไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ภายใต้ บันทึกเป็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. ภายใต้ โฟลเดอร์ล่าสุด ให้คลิก เรียกดู เลือกเส้นทางและโฟลเดอร์ไฟล์ แล้วตั้งชื่อไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

 5. คลิก บันทึก

บันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

ใน PowerPoint 2013 คุณสามารถบันทึกไฟล์ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้ โดยการเลือกเวอร์ชันจากรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 2013 (.pptx) เป็นงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (.ppt) ได้

หมายเหตุ  

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา