บันทึกสิ่งที่แนบมา

สิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลสามารถบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือลงในอุปกรณ์แบบพกพาได้ เช่น ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาหรือ USB แฟลชไดรฟ์ ถ้าข้อความอีเมลหนึ่งมีสิ่งที่แนบมาอยู่มากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถเลือกบันทึกเฉพาะสิ่งที่แนบมาที่ต้องการได้

 1. ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่สิ่งที่แนบมา

  เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่แนบมาหลายรายการ ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คลิกสิ่งที่แนบมา

 2. คลิก สิ่งที่แนบมา

 3. ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกเป็น คุณยังสามารถคลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น ได้อีกด้วย

  หมายเหตุ    ถ้าข้อความอีเมลอยู่ในรูปแบบ RTF ให้คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น คุณสามารถรู้ได้ว่าข้อความอีเมลนั้นอยู่ในรูปแบบ RTF เมื่อสิ่งที่แนบมาปรากฏอยู่ในเนื้อความข้อความอีเมล

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด

ถ้าข้อความอีเมลมีสิ่งที่แนบมาอยู่หลายรายการ คุณสามารถประหยัดเวลาโดยการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดพร้อมกันได้

 1. ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่สิ่งที่แนบมา

 2. คลิก สิ่งที่แนบมา

 3. ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด

หมายเหตุ    ถ้าข้อความอีเมลนั้นอยู่ในรูปแบบ RTF ให้คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก บันทึกสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก ตกลง คุณสามารถรู้ได้ว่าข้อความอีเมลนั้นอยู่ในรูปแบบ RTF เมื่อสิ่งที่แนบมาปรากฏอยู่ในเนื้อความข้อความอีเมล

 1. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด ให้คลิก ตกลง

 2. คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา