บันทึกสิ่งที่แนบมาใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาของข้อความอีเม ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ ไปยังอุปกรณ์แบบถอดได้เช่นแบบพกพาฮาร์ดไดรฟ์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่ง คุณสามารถเลือกสิ่งที่แนบมาที่การบันทึก

 1. ใน บานหน้าต่างการอ่าน หรือ ในข้อความเปิด คลิกสิ่งที่แนบมา

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่แนบมาหลายรายการ ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คลิกสิ่งที่แนบมา

 2. คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา คลิ กบันทึกเป็น

  หมายเหตุ: ถ้าข้อความอีเมลอยู่ในรูปแบบ RTF ให้คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น คุณสามารถรู้ได้ว่าข้อความอีเมลนั้นอยู่ในรูปแบบ RTF เมื่อสิ่งที่แนบมาปรากฏอยู่ในเนื้อความข้อความอีเมล

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด

ถ้าข้อความอีเมลมีสิ่งที่แนบมาอยู่หลายรายการ คุณสามารถประหยัดเวลาโดยการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดพร้อมกันได้

 1. ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่สิ่งที่แนบมา

 2. บนแท็บสิ่งที่แนบมา คลิกบันทึกสิ่งที่แนบทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าข้อความอีเมลนั้นอยู่ในรูปแบบ RTF ให้คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก บันทึกสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก ตกลงคุณสามารถรู้ได้ว่าข้อความอีเมลนั้นอยู่ในรูปแบบ RTF เมื่อสิ่งที่แนบมาปรากฏอยู่ในเนื้อความข้อความอีเมล

 1. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด ให้คลิก ตกลง

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×