บันทึกการนำเสนอสไลด์ที่ มีคำบรรยาย หมึก และกำหนดเวลาสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำบรรยายโดยใช้เสียงและการกำหนดเวลาสามารถเพิ่มความสามารถให้กับการนำเสนอภาพนิ่งที่สามารถเรียกใช้ได้ด้วยตนเองหรือการนำเสนอภาพนิ่งบนเว็บได้ ถ้าคุณมีแผนจะสร้างวิดีโอด้วยงานนำเสนอของคุณ การใช้คำบรรยายและการกำหนดเวลาเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยลดการแช่อยู่กับที่ของการนำเสนอได้ คุณสามารถใช้คำบรรยายโดยใช้เสียงเพื่อเก็บการประชุมถาวร เพื่อที่ผู้นำเสนอหรือผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมจะสามารถทบทวนงานนำเสนอนั้นและฟังข้อคิดเห็นที่มีขึ้นระหว่างการนำเสนอนั้นได้ในภายหลัง

คุณยังสามารถบันทึกการใช้งานของตัวชี้แบบเลเซอร์ในการแสดงภาพนิ่งพร้อม ด้วยคำบรรยายของคุณระหว่างการนำเสนอ เมื่อต้องการทำเช่น นี้ให้ดูเปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

ในบทความนี้

การใช้คำบรรยายในการนำเสนอภาพนิ่ง

การบันทึกคำบรรยายก่อนหรือระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง

แสดงตัวอย่างคำบรรยาย

บันทึกข้อคิดเห็นบนภาพนิ่ง

ตั้งค่าการกำหนดเวลาภาพนิ่งด้วยตนเอง

ปิดการกำหนดเวลาภาพนิ่ง

การใช้คำบรรยายในการนำเสนอภาพนิ่ง

คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งระเบียนคำบรรยายก่อนที่คุณเรียกใช้การนำเสนอสไลด์หรือคำบรรยายในระหว่างการนำเสนอสไลด์และใส่ข้อคิดเห็นสำหรับผู้ชมในการบันทึกได้ ถ้าคุณไม่ต้องบรรยายตลอดทั้งงานนำเสนอ คุณสามารถระเบียนข้อคิดเห็นบนภาพนิ่งที่เลือกเท่านั้นหรือปิดคำบรรยายเพื่อให้เล่นเสียงเท่านั้น เมื่อคุณต้องการให้เล่นได้

เมื่อคุณเพิ่มคำบรรยายลงในสไลด์ การไอคอนเสียง เสียง ปรากฏบนสไลด์ เช่นเดียวกับเสียง คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อเล่นเสียง หรือการตั้งค่าเสียงที่เล่นโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการบันทึกและฟังเสียงคำบรรยาย คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

ก่อนที่คุณเริ่มการบันทึก PowerPoint 2010 จะพร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงกำหนดเวลาสไลด์ เพียงคำบรรยาย หรือทั้งสองในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถตั้งค่าการกำหนดเวลาสไลด์ด้วยตนเองได้ กำหนดเวลาสไลด์เป็นประโยชน์มากถ้าคุณต้องการให้งานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยคำบรรยายของคุณ บันทึกการกำหนดเวลาสไลด์จะยังระเบียนเวลาของขั้นตอนภาพเคลื่อนไหวและการใช้ทริกเกอร์ใด ๆ บนสไลด์ของคุณ คุณสามารถเปิดการกำหนดเวลาปิดเมื่อคุณไม่ต้องการใช้งานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

การบันทึกคำบรรยายก่อนหรือระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. เมื่อคุณบันทึกคำบรรยาย ให้คุณเรียกใช้งานนำเสนอและบันทึกลงในภาพนิ่งแต่ละภาพ คุณสามารถหยุดชั่วขณะและดำเนินการบันทึกต่อได้ทุกเวลา

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจได้จัดเตรียมไมโครโฟนแล้วและอยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้ก่อนการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

 3. บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มตั้งค่า คลิกบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง รูปปุ่ม

 4. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่ต้น

  • เริ่มการบันทึกจากภาพนิ่งปัจจุบัน

 5. ในกล่องโต้ตอบ การบันทึกการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์ และเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม

 6. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ: การหยุดชั่วขณะบรรยาย ในเมนูทางลัดบันทึก คลิกหยุดชั่วคราว และเพื่อดำเนินการคำบรรยายของคุณ คลิกประวัติย่อการบันทึก

 7. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้คลิกขวาที่ภาพนิ่ง แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 8. การกำหนดเวลาการนำเสนอภาพนิ่งที่บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการนำเสนอภาพนิ่งจะปรากฏในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งโดยมีกำหนดเวลาแสดงไว้ที่ด้านล่างของแต่ละภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

แสดงตัวอย่างคำบรรยาย

 1. ในมุมมองปกติ บนสไลด์ คลิกไอคอนเสียง เสียง

 2. บน ribbon ภายใต้เสียงเครื่องมือบนแท็บเล่นในกลุ่มแสดงตัวอย่างคลิกเล่น

ด้านบนของหน้า

บันทึกข้อคิดเห็นบนภาพนิ่ง

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรใต้ เสียง แล้วคลิก บันทึกเสียง

 3. เมื่อต้องการบันทึกเสียงข้อคิดเห็น ให้คลิก บันทึก แล้วเริ่มการพูด

 4. เมื่อคุณบันทึกเสียงเสร็จสิ้น ให้คลิก หยุด

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเสียงนั้น แล้วคลิก ตกลง

  ไอคอนเสียง เสียง จะปรากฏบนภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าการกำหนดเวลาภาพนิ่งด้วยตนเอง

PowerPoint 2010 จะบันทึกการกำหนดเวลาภาพนิ่งของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มคำบรรยาย หรือคุณตั้งค่าการกำหนดเวลาภาพนิ่งไปพร้อมกับคำบรรยายของคุณได้ด้วยตนเอง

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการตั้งการกำหนดเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจาก แล้วใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้ภาพนิ่งปรากฏบนหน้าจอ ทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับภาพนิ่งแต่ละภาพที่คุณต้องการตั้งค่าการกำหนดเวลา

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ภาพนิ่งถัดไปปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์ หรือปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่คุณใส่ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน  ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์ และ โดยอัตโนมัติหลังจาก

ด้านบนของหน้า

ปิดการกำหนดเวลาภาพนิ่ง

การปิดการกำหนดเวลาภาพนิ่งจะไม่ลบการกำหนดเวลา คุณสามารถเปิดการกำหนดเวลากลับมาได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปิดการกำหนดเวลาภาพนิ่ง ภาพนิ่งของคุณจะไม่ไปยังภาพนิ่งถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกคำบรรยาย และคุณจะต้องเลื่อนภาพนิ่งด้วยตนเอง

 1. ในมุมมองปกติ บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ติดตั้ง ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้คลิก ด้วยตนเอง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดการกำหนดเวลากลับมา ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้คลิก ใช้การกำหนดเวลาถ้ามีอยู่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×