บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server คืออะไร

Outlook สนับสนุนบัญชีผู้ใช้หลายชนิด สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล ชนิดบัญชีผู้ใช้ที่ใช้กันมากที่สุดคือ Microsoft Exchange Server, POP3, IMAP และ Windows Live Hotmail

คุณลักษณะบางประการใน Microsoft Outlook 2010 จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server Exchange คือเซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันที่องค์กรหลายๆ แห่งใช้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการอีเมลบางรายจะให้บริการบัญชีผู้ใช้ Exchange สำหรับบัญชีผู้ใช้ในบ้านหรือบัญชีส่วนบุคคลอีกด้วย

ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange คุณอาจมองไม่เห็นคำสั่งหรือตัวเลือกบางรายการที่กล่าวไว้ในวิธีใช้ Outlook

คุณลักษณะบางอย่างของ Outlook อาจต้องใช้ Exchange รุ่นที่เฉพาะเจาะจง เมื่อต้องการระบุรุ่นของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่ออยู่ ให้ดูที่ การระบุรุ่นของ Microsoft Exchange Server ที่บัญชีผู้ใช้ของฉันเชื่อมต่ออยู่

เมื่อต้องการตรวจสอบชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่ตั้งค่าไว้ใน Outlook ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
    การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

  3. บนแท็บ อีเมล คอลัมน์ ชนิด จะแสดงรายการชนิดของบัญชีผู้ใช้สำหรับแต่ละรายการ

บัญชีผู้ใช้ Exchange จะปรากฏเป็น Microsoft Exchange

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา