บัญชีที่เชื่อมต่อ

บทความนี้จะแสดงวิธีการตั้งค่าและจัดการการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Outlook Web App ของคุณกับบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น ๆ      ติดตามอีเมลจากบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยังบริการอีเมลอื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อื่นได้ถึง 5 บัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้ Outlook.com (ก่อนหน้านี้คือ Hotmail), Gmail และ Yahoo! Mail ซึ่งจะช่วยให้คุณส่ง รับ และอ่านอีเมลทั้งหมดได้ในที่เดียว

 • ส่งต่ออีเมล       ส่งต่ออีเมลของคุณจากบัญชี Outlook Web App ของคุณไปยังบัญชีอื่น

 • เชื่อมต่อกับที่ติดต่อของคุณในบริการที่สนับสนุน      เพิ่มบุคคลลงในรายการที่ติดต่อของคุณด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบริการการเชื่อมต่อของเครือข่ายหรือสังคมที่สนับสนุน LinkedIn และ Facebook ได้รับการสนับสนุนสำหรับเวอร์ชันนี้ การเพิ่มที่ติดต่อของคุณช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลของที่ติดต่อทั้งหมดของคุณจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ดูที่งานด้านล่างนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังบัญชีอื่นและการส่งต่ออีเมล ให้ข้ามไปยังส่วน "ฉันต้องรู้อะไรอีก" ที่ตอนท้ายของบทความนี้

หมายเหตุ   งานบางอย่างที่ใช้กับฟีเจอร์เหล่านี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับบัญชีของคุณหรือแผนการบริการ ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ บัญชีที่เชื่อมต่อ แสดงว่าฟีเจอร์เหล่านั้นยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ

ในบทความนี้

การเชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่น

สร้างการเชื่อมต่อไปยังบัญชีอื่น

หยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีที่เชื่อมต่อ

อัปเดตการเชื่อมต่อไปยังบัญชีที่เชื่อมต่อ

เลือกที่อยู่ตอบกลับเริ่มต้น

การส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีอีเมลอื่น

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับบัญชีของคุณ

หยุดการส่งต่ออีเมล

เปลี่ยนการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

เชื่อมต่อกับ LinkedIn

เพิ่มการเชื่อมต่อไปยัง LinkedIn

สิ้นสุดการเชื่อมต่อไปยัง LinkedIn

การเชื่อมต่อกับ Facebook

เพิ่มการเชื่อมต่อไปยัง Facebook

สิ้นสุดการเชื่อมต่อไปยัง Facebook

ฉันต้องรู้อะไรอีก

การเชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่น

สร้างการเชื่อมต่อไปยังบัญชีอื่น

 1. ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเพื่อดาวน์โหลดจดหมายจากบัญชีอีเมลอื่น คุณอาจจำเป็นต้องเปิดการเข้าถึง POP หรือ IMAP จากบัญชีอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู เปิดการเข้าถึง POP หรือ IMAP เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีอื่น

 2. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 3. คลิก ใหม่ ใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ต่อไป

 1. เมื่อคุณเห็นข้อความว่าบัญชีของคุณเชื่อมต่อแล้ว ให้คลิก สิ้นสุด ข้อความที่ส่งถึงบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณจะปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

หยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถหยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลที่เชื่อมต่อใน Outlook Web App ได้ด้วยการเอาการเชื่อมต่อออก

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ภายใต้ ชื่อบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการหยุดการเชื่อมต่อ

 3. คลิก ลบ ละทิ้ง เพื่อเอาการเชื่อมต่อออก

 1. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการหยุดการเชื่อมต่อกับบัญชีนั้น

อัปเดตการเชื่อมต่อไปยังบัญชีที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องอัปเดตการตั้งค่าเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการแก้ไข

 3. คลิก แก้ไข แก้ไข

 4. อัปเดตที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่านของบัญชี แล้วคลิก ต่อไป

 5. เมื่อคุณเห็นข้อความว่าบัญชีของคุณเชื่อมต่อแล้ว ให้คลิก สิ้นสุด

ด้านบนของหน้า

เลือกที่อยู่ตอบกลับเริ่มต้น

คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลที่แสดงในเขตข้อมูล จาก เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่ส่งไปยังหนึ่งในบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน ที่อยู่ตอบกลับเริ่มต้น ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกบัญชีที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นในเขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณส่ง

 3. เลือก อัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App ตรงกับที่อยู่อีเมลที่ข้อความนั้นถูกส่งไปหาตั้งแต่แรก

 4. เลือกที่อยู่อีเมล Outlook Web App ของคุณเองถ้าคุณต้องการให้ที่อยู่อีเมล Outlook Web App ของคุณปรากฏในเขตข้อมูล จาก ของข้อความที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App

 5. เลือกที่อยู่อีเมลของบัญชีที่เชื่อมต่อหนึ่งรายการถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูล จาก ของข้อความทั้งหมดที่คุณตอบกลับจาก Outlook Web App ตรงกับที่อยู่อีเมลของหนึ่งในบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

 6. คลิก บันทึก

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณส่งจากสำหรับบางข้อความโดยเฉพาะ ให้ดู การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ของบัญชีที่เชื่อมต่อ

การส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีอีเมลอื่น

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับบัญชีของคุณ

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน การส่งต่อ ใน ส่งต่ออีเมลของฉันไป ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต่ออีเมล Outlook Web App ของคุณไปถึง

  หมายเหตุ   ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Outlook Web App จะเก็บสำเนาของข้อความที่ส่งต่อในกล่องจดหมาย Outlook Web App หลังจากที่คุณตั้งค่าการส่งต่อ ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บสำเนาข้อความในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณเอาไว้ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บสำเนาข้อความที่ถูกส่งใน Outlook Web App

 1. คลิก เริ่มส่งต่อ

หยุดการส่งต่ออีเมล

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน การส่งต่อ ให้คลิก หยุดส่งต่อ ลบ

เปลี่ยนการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลแล้ว คุณอาจต้องการแก้ไขที่อยู่อีเมลปลายทางสำหรับข้อความของคุณ คุณอาจต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อเก็บสำเนาของอีเมลของคุณในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณด้วย

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน การส่งต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลปลายทาง ใน ส่งต่ออีเมลของฉันไป ให้แก้ไขที่อยู่อีเมล

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนว่าคุณต้องการเก็บสำเนาข้อความในกล่องจดหมาย Outlook Web App ของคุณหรือไม่ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บสำเนาข้อความที่ถูกส่งใน Outlook Web App

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อกับ LinkedIn

เพิ่มการเชื่อมต่อไปยัง LinkedIn

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน เชื่อมต่อ Office 365 กับเครือข่ายของคุณ ที่อยู่ถัดจาก LinkedIn ให้คลิก เชื่อมต่อ

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่สัมพันธ์กับบัญชี LinkedIn ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วทำตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ

หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ที่ติดต่อจาก LinkedIn จะปรากฏใน บุคคล ใน Outlook Web App

สิ้นสุดการเชื่อมต่อไปยัง LinkedIn

คุณสามารถเอาการเชื่อมต่อไปยัง LinkedIn ออกได้ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีสำหรับบริการนั้นหรือด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน เชื่อมต่อ Office 365 กับเครือข่ายของคุณ ที่อยู่ถัดจาก LinkedIn ให้คลิก เอาออก

 3. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาการเชื่อมต่อออก

หลังจากที่คุณเอาการเชื่อมต่อออก คุณจะไม่สามารถดูและเข้าถึงที่ติดต่อนั้นจาก LinkedIn ใน Outlook Web App ได้

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อกับ Facebook

สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณไม่เห็น Facebook แสดงรายการอยู่ภายใต้ เชื่อมต่อ Office 365 กับเครือข่ายของคุณ แสดงว่า Facebook ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับองค์กรของคุณในขณะนี้

เพิ่มการเชื่อมต่อไปยัง Facebook

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน เชื่อมต่อ Office 365 กับเครือข่ายของคุณ ที่อยู่ถัดจาก Facebook ให้คลิก เชื่อมต่อ

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่สัมพันธ์กับบัญชี Facebook ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วทำตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ

หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ที่ติดต่อจาก Facebook จะปรากฏใน บุคคล ใน Outlook Web App

สิ้นสุดการเชื่อมต่อไปยัง Facebook

คุณสามารถเอาการเชื่อมต่อไปยัง Facebook ออกได้ถ้าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีสำหรับบริการนั้น หรือด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

 2. ในส่วน เชื่อมต่อ Office 365 กับเครือข่ายของคุณ ที่อยู่ถัดจาก Facebook ให้คลิก เอาออก

 3. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาการเชื่อมต่อออก

หลังจากที่คุณเอาการเชื่อมต่อออก คุณจะไม่สามารถดูและเข้าถึงที่ติดต่อนั้นจาก Facebook ใน Outlook Web App ได้

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมลอื่นๆ การตั้งค่าการส่งต่อข้อความ และการเชื่อมต่อกับ LinkedIn และ Facebook ให้ดูที่ เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังบัญชีอื่น

 • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อความที่ส่งถึงบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณจะปรากฏในโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณสามารถใช้กฎของกล่องจดหมายเข้า ส่งจาก… หรือ ส่งถึง… แล้วเลือกที่อยู่อีเมลของบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อย้ายข้อความจากบัญชีนั้นไปยังโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ กฎของกล่องจดหมายเข้า

 • ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องลงทะเบียนสำหรับบริการ Yahoo! Mail Plus เพื่อดาวน์โหลดอีเมลจากบัญชี Yahoo!

 • คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลที่เปิดใช้งาน IMAP, POP หรือ Outlook.com ได้เท่านั้น เมื่อต้องการรับจดหมายจากบัญชีผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่บัญชีผู้ใช้ชนิดเหล่านี้ ให้ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลจากบัญชีผู้ใช้นั้น

 • ไม่ใช่ทุกฟีเจอร์จะพร้อมใช้งานกับกล่องจดหมายทั้งหมด ฟีเจอร์ที่พร้อมให้คุณใช้งานจะถูกกำหนดไว้โดยสัญญาบริการสำหรับบัญชีของคุณ หรือการตั้งค่าที่ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าไว้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook Web App for Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365, Office 365 End User, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Adminข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา