บทสรุปของ Excel Web Access Web Part

Excel Access Web Part จะแสดง สมุดงาน Microsoft Office Excel เพื่อให้คุณสามารถใช้รายงานร่วมกับผู้ใช้อื่นได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และวิเคราะห์และสำรวจข้อมูล ส่วนต่อไปนี้จะให้การเชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้ Excel Services

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มใช้งาน

แสดงข้อมูล

โต้ตอบกับข้อมูล

การเปลี่ยนคุณสมบัติและเชื่อมต่อกับ Web Parts อื่นๆ

เริ่มใช้งาน

บทนำสู่ Excel Services และ Excel Web Access

ความแตกต่างระหว่างการใช้สมุดงานใน Excel และ Excel Services

แสดงสมุดงาน Excel ใน Excel Web Access

เปิดสมุดงานในมุมมองเว็บเบราว์เซอร์

แสดง Excel Web Access Web Part ในมุมมองเว็บเบราว์เซอร์

เปิดสมุดงานหรือ Snapshot ใน Excel จาก Excel Services

แผนการทำงานสำหรับประกาศสมุดงาน Excel เป็น "one version of the truth"

ด้านบนของหน้า

แสดงข้อมูล

ค้นหาข้อความ ตัวเลข หรือวันที่ใน Excel Services

นำทางสมุดงานใน Excel Services

แสดงรายการที่มีชื่อใน Excel Services

การใช้แผนภูมิและรายงาน PivotChart ใน Excel Services

การใช้การเชื่อมโยงหลายมิติใน Excel Services

ด้านบนของหน้า

โต้ตอบกับข้อมูล

เซสชัน การหมดเวลาของเซสชัน และการโต้ตอบด้วยข้อมูลใน Excel Services

คำนวณข้อมูลและคำนวณข้อมูลใหม่ใน Excel Services

ขยายหรือยุบรายละเอียดของข้อมูลใน Excel Services

เรียงลำดับข้อมูลใน Excel Services

กรองข้อมูลใน Excel Services

ทำเค้าร่างข้อมูลใน Excel Services

ฟื้นฟูข้อมูลภายนอกใน Excel Services

เปลี่ยนพารามิเตอร์สมุดงานใน Excel Services

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนคุณสมบัติและเชื่อมต่อกับ Web Parts อื่นๆ

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

เชื่อมต่อ List View Web Part กับ Excel Web Access

เชื่อมต่อ Filter Web Parts กับ Excel Web Access

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2007, Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา