บทสรุปของ Excel Web Access Web Part

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Excel Access Web Part จะแสดง สมุดงาน Microsoft Office Excel เพื่อให้คุณสามารถใช้รายงานร่วมกับผู้ใช้อื่นได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และวิเคราะห์และสำรวจข้อมูล ส่วนต่อไปนี้จะให้การเชื่อมโยงไปยังหัวข้อวิธีใช้ Excel Services

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มใช้งาน

แสดงข้อมูล

โต้ตอบกับข้อมูล

เปลี่ยนคุณสมบัติและเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ

เริ่มใช้งาน

บทนำสู่ Excel Services และ Excel Web Access

ความแตกต่างระหว่างการใช้สมุดงานใน Excel และ Excel Services

แสดงสมุดงาน Excel ใน Excel Web Access

การเปิดสมุดงานในมุมมองเว็บเบราว์เซอร์

การแสดง Excel Web Access Web Part ในมุมมองเว็บเบราว์เซอร์

การเปิดสมุดงานหรือ Snapshot ใน Excel จาก Excel Services

แผนการทำงานสำหรับการประกาศสมุดงาน Excel เป็น "one version of the truth"

ด้านบนของหน้า

แสดงข้อมูล

ค้นหาข้อความ ตัวเลข หรือวันที่ใน Excel Services

การนำทางสมุดงานใน Excel Services

การแสดงรายการที่มีชื่อใน Excel Services

การใช้การเชื่อมโยงหลายมิติใน Excel Services

ด้านบนของหน้า

โต้ตอบกับข้อมูล

เซสชัน การหมดเวลาของเซสชัน และการโต้ตอบด้วยข้อมูลใน Excel Services

คำนวณข้อมูลและคำนวณข้อมูลใหม่ใน Excel Services

การขยายหรือยุบรายละเอียดของข้อมูลใน Excel Services

การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel Services

การกรองข้อมูลใน Excel Services

การทำเค้าร่างข้อมูลใน Excel Services

การฟื้นฟูข้อมูลภายนอกใน Excel Services

เปลี่ยนพารามิเตอร์สมุดงานใน Excel Services

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนคุณสมบัติและเชื่อมต่อกับ Web Parts อื่นๆ

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

การเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการกับ Excel Web Access

เชื่อมต่อ Filter Web Parts กับ Excel Web Access

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×