บทนำสู่ Outlook Social Connector

Outlook Social Connector จะเชื่อมต่อ Microsoft Outlook 2010 กับธุรกิจและเครือข่ายสังคมส่วนตัวของคุณ ภายใน Outlook คุณสามารถติดตามสถานะและกิจกรรมต่างๆ ของที่ติดต่อของคุณได้เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากเครือข่ายในองค์กรของคุณ หรือจากไซต์เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมงานของคุณ สุทธา ชาญเชิงค้า อยู่ในไซต์เครือข่ายสังคมสองไซต์ที่คุณใช้งานอยู่ด้วย เมื่อใช้ Outlook Social Connector คุณสามารถดูการปรับปรุงสถานะ ข้อคิดเห็น ข้อความ และการแจ้งเตือนของสุทธาจากไซต์เครือข่ายสังคมได้จากที่เดียวใน Outlook คุณยังสามารถดูรายการ Outlook ทั้งหมดที่คุณใช้ร่วมกับสุทธาได้ด้วย เช่น ข้อความอีเมลที่คุณแลกเปลี่ยนกัน สิ่งที่แนบ และการประชุม นอกจากนี้ Outlook Social Connector ยังปรับปรุงข้อมูลของสุทธาในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณด้วย เมื่อสุทธาทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับโปรไฟล์เครือข่ายสังคมของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณมีข้อมูลล่าสุดและพร้อมสำหรับการติดต่อกับสุทธาในครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือสังคม

ในบทความนี้

การเริ่มใช้งาน Outlook Social Connector

การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอในบานหน้าต่างบุคคล

การซ่อน Outlook Social Connector

การเริ่มใช้งาน Outlook Social Connector

ตามค่าเริ่มต้น Outlook Social Connector จะถูกย่อให้เล็กสุดและปรากฏใน Outlook 2010 เป็นเส้นเดียวที่ด้านล่างของบานหน้าต่างการอ่าน เมื่อต้องการใช้ Outlook Social Connector ให้คลิกลูกศร ขยาย หรือลากส่วนบนของบานหน้าต่างที่ย่อไว้ขึ้นมาให้ได้ขนาดที่คุณต้องการ การทำเช่นนี้จะเปิดบานหน้าต่างบุคคลขึ้นมา ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ใน Outlook ที่คุณใช้ดูและเข้าถึงข้อมูลที่ Outlook Social Connector แสดงจากเครือข่ายสังคม

ถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่ใช้ Outlook 2010 และ Microsoft Office SharePoint Server 2010 แล้ว Outlook Social Connector สามารถเชื่อมต่อกับไซต์ SharePoint ขององค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดงรายการกิจกรรมที่มีอยู่ของผู้ร่วมงานของคุณ

สิ่งสำคัญ:  คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Add-In ของ Outlook Social Connector สำหรับแต่ละเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการใช้ ทั้งนี้ Microsoft ไม่ได้ให้บริการ Add-In เหล่านี้ โปรดเยี่ยมชมไซต์เครือข่ายสังคมที่คุณใช้เพื่อดูว่าไซต์เหล่านั้นสนับสนุน Outlook Social Connector หรือไม่

Outlook Social Connector จะปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อจากเครือข่ายงานและเครือข่ายสังคมของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่ Outlook ทำงานอยู่

เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Outlook Social Connector กับเครือข่ายสังคมอื่นๆ เพิ่มเติม บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม บานหน้าต่างบุคคล ให้คลิก บานหน้าต่างบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอในบานหน้าต่างบุคคล

เมื่อคุณคลิกรายการ Outlook บานหน้าต่างบุคคลจะแสดงข้อมูลที่ติดต่อเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น และกิจกรรมล่าสุดของบุคคลนั้น ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสถานะล่าสุด การประกาศข้อคิดเห็น หรือข้อความจากเครือข่ายสังคมด้วย นอกเหนือจากรายการ Outlook เช่น ข้อความอีเมล รายการปฏิทิน และสิ่งที่แนบ

ฉันมองไม่เห็นบานหน้าต่างบุคคล

มีสาเหตุสองสามประการที่ทำให้บานหน้าต่างบุคคลของ Outlook Social Connector อาจไม่ปรากฏขึ้น

 • บานหน้าต่างการอ่านปิดอยู่      บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิก ขวา หรือ ล่าง

 • บานหน้าต่างบุคคลปิดอยู่      บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม บานหน้าต่างบุคคล ให้คลิก บานหน้าต่างบุคคล แล้วคลิก ล่าง

 • องค์กรของคุณอาจไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก      บางองค์กรอาจไม่สนับสนุนการเข้าถึงไซต์เครือข่ายสังคมที่อยู่นอกเครือข่ายขององค์กร โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

บานหน้าต่างบุคคลจะปรากฏที่ด้านล่างของรายการ Outlook ที่เปิดอยู่ด้วย เช่น ข้อความอีเมล การนัดหมายหรือการประชุม และที่ติดต่อ พร้อมกับบานหน้าต่างการอ่าน

เมื่อคุณเลือกรายการ Outlook ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งรายการดังกล่าวจะปรากฏในบานหน้าต่างบุคคล เมื่อคุณเลือกรายการ Outlook ที่มีบุคคลหลายคน รูปขนาดเล็กของแต่ละคนจะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนของบานหน้าต่างบุคคลด้วย ให้คลิกรูปเพื่อแสดงข้อมูลของบุคลนั้นในบานหน้าต่างบุคคล

เมื่อต้องการดูรูปขนาดใหญ่ขึ้นของบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในรายการ ให้คลิก บุคคลทั้งหมด บนแถบชื่อเรื่อง คลิกรูปใดๆ เพื่อแสดงข้อมูลของบุคคลนั้นในบานหน้าต่างบุคคล

เมื่อต้องการดูข้อมูลอื่นของบุคคลนั้นในบานหน้าต่างบุคคล ให้คลิกแท็บใดๆ ที่ด้านซ้ายของหน้าต่างรายการ แท็บเริ่มต้นมีอยู่หกแท็บ ได้แก่

 • รายการทั้งหมด      แท็บนี้จะมีกิจกรรมและข้อความทั้งหมดจากบุคคลที่เลือก

 • กิจกรรม      แท็บนี้จะแสดงกิจกรรมที่ติดประกาศอยู่บนไซต์เครือข่ายสังคมของบุคคลที่เลือก เช่น การแจ้งเตือน ข้อคิดเห็น หรือข้อความ

 • จดหมาย      เป็นรายการที่แสดงข้อความอีเมลล่าสุดที่คุณได้แลกเปลี่ยนกับบุคคลที่เลือก

 • สิ่งที่แนบมา      สิ่งที่แนบมาที่คุณได้ส่งไปยังหรือได้รับจากบุคคลที่เลือกจะปรากฏขึ้น

 • ปฏิทิน      การประชุมหรือการนัดหมายในอดีตและอนาคตที่มีทั้งคุณและบุคคลที่เลือกจะปรากฏขึ้น

 • การปรับปรุงสถานะ แท็บนี้จะแสดงการปรับปรุงสถานะล่าสุดที่ประกาศโดยบุคคลที่เลือก

เมื่อต้องการเปิดรายการใดๆ ในรายการแท็บ ให้คลิกรายการนั้น

ด้านบนของหน้า

การซ่อน Outlook Social Connector

เมื่อต้องการซ่อน Outlook Social Connector จากมุมมอง Outlook ทั้งหมด ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม บานหน้าต่างบุคคล ให้คลิก บานหน้าต่างบุคคล แล้วคลิก ปิด

  ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!